Foto Solidair

PVDA Gent voert actie voor betaalbaar wonen

auteur: 

Koen Hostyn

Leden van PVDA Gent voerden dinsdag, samen met sociale huurders, actie aan het Gentse stadhuis, met de boodschap: “Betaalbaar wonen, als we daar nu eens een prestigeproject van maken”. Tijdes de actie namen sociale huurders van verschillende woonwijken het woord. Ze willen dat de stad een prioriteit maakt van meer sociale en betaalbare woningen in Gent.

“Er is dringend een inhaalbeweging nodig voor betaalbare en sociale woningen in onze stad”, zegt Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester. “Vandaag staan er meer dan 10.500 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. De stad had beloofd het aandeel sociale woningen op te trekken tot 20%, daarvoor zijn er minstens 10.000 extra sociale woningen nodig. Na vier jaar zijn er slechts 361 extra woningen bijgekomen, aan dat tempo duurt het nog 110 jaar vooraleer de wachtlijsten weggewerkt zijn.”

"Ik sta al 13 jaar op de wachtlijst. Als ik er 15 jaar opsta, geef ik Tom Balthazar een fles champagne cadeau", zei een actievoerdster tegen de camera's van AVS.

Kiezen voor 100% betaalbare woningen

Volgens de PVDA moet er prioritair werk gemaakt worden van de renovatie en nieuwbouw van de Gentse sociale woningen, te beginnen bij de leegstaande woningen. “Die torenhoge leegstand kost ook handenvol geld.”, zegt Tom De Meester. “Als we rekenen aan een huurprijs vanaf 250 € / maand, komt dit neer op een verlies van minstens 4,5 miljoen aan huurinkomsten per jaar.”

“De Stad Gent investeert enorm in prestigeprojecten, zoals aan de Oude Dokken. Daar komen 1500 nieuwe woningen, waarvan slechts 20% sociale en 20% “betaalbare” woningen. Waarom kiezen we niet voor 100% betaalbare woningen in grootschalige stadsontwikkelingsprojecten?”, vraagt De Meester zich af. “De noden van de mensen moeten dringend voorrang krijgen op het commercieel rendement van de grote projectontwikkelaars.”

Inzetten op “zachte renovaties”

Ook de kwaliteit van de bestaande sociale woningen laat volgens de PVDA de wensen over. Volgens het jaarverslag van WoninGent moet één derde van de sociale woningen dringend gerenoveerd worden. De sociale woonmaatschappij WoninGent alleen al heeft minstens 300 miljoen euro nodig voor de dringende renovatie van meer dan 3.400 sociale woningen. “Dat ondervinden de mensen die hier vandaag aanwezig zijn dagelijks aan de lijve”, zegt Tom De Meester. “Wij krijgen wekelijks nieuwe getuigenissen binnen van mensen die kampen met ernstige vochtproblemen, schimmel en/of slechte isolatie. De noodzakelijke werken laten vaak jarenlang op zich wachten.”

Volgens de PVDA moet er dringend werk gemaakt worden van een grootschalig renovatieplan voor de sociale woningen. “Maar de renovatie van sociale woningen moet steeds op maat gebeuren van de bewoner”, zegt de PVDA. “We zien nu maar al te vaak dat de sociale woonmaatschappijen zeer slecht communiceren naar hun bewoners, niet openstaan voor inspraak en mensen dwingen om te verhuizen naar kleinere woningen voor een hogere huurprijs.” De PVDA pleit ervoor om bij minder dringende ingrepen maximaal in te zetten op zogenaamde “zachte renovaties”, waarbij bewoners in hun woning kunnen blijven wonen.  

"Ik heb daar personeel voor"

Na de actie was er een overleg met schepen Tom Balthazar en de directeurs van sociale huivestingsmaatschappijen Volkshaard Gent en WoninGent. Op dat overleg schoven verschillende huurders concrete problemen naar voren, zoals schimmel die na 15 jaar nog steeds niet in aangepakt en de gedwongen verhuis van ouderen in het Westveld.

Op het overleg werden er geen concrete engagementen gedaan vanuit de Stad Gent of de huivestingsmaatschappijen. Wel werd er erkend dat er een grote inhaalbeweging moet gedaan worden inzake nieuwbouw en renovatie van sociale en betaalbare woningen in Gent. De aanwezige bewoners kregen (soms al voor de zoveelste keer) de belofte dat er iemand ter plaatse zou komen.

Op de vraag of de directeur zélf eens ter plaatse zou willen komen kijken, antwoordde de directeur van de Volkshaard: "Ik heb daar personeel voor."

Na het overleg kondigde Tom De Meester aan dat de PVDA deze problematiek van nabij zal blijven opvolgen en opnieuw actie zal voeren, zolang er geen oplossingen uit de bus komen.

Labels