Foto Solidair

PVDA-huurcalculator: “Brusselaar betaalt 150 euro huur te veel!”

In het kader van haar campagne Verlaag de huurprijzen in het Brussels Gewest, stelde de PVDA haar huurcalculator voor aan de pers: een hulpmiddel om op een gemakkelijke manier te berkenen hoeveel de Brusselaars winnen met het voorstel van de PVDA om de huurprijzen te plaffoneren.

Ook u kunt uw huur berekenen

Aan de vooravond van het debat over de regionalisering van de huurcontracten, lanceert de PVDA haar huurcalculator. Die calculator toont hoeveel je huur zou bedragen als die even snel was gestegen als de  inflatie of levensduurte en niet de enorme verhogingen van vandaag had gekend.

De calculator vindt u hier.

Sarah en Joaquim betalen 800 euro huur voor hun appartement met twee kamers in Vorst. Volgens de berekening van de calculator, moeten ze maar 574 euro betalen. Een verschil van 226 euro per maand.

Er zijn dus dwingende maatregelen nodig. De PVDA heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om de huurprijzen te verlagen met de hulp van een dwingend rooster. Om dit voorstel te doen goedkeuren is brede ondersteuning nodig: teken en deel de petitie.

Huur plafonneren met een dwingend huurrooster

Het principe is eenvoudig: op basis van objectieve criteria (aantal kamers, aantal m2, de ligging ...) wordt een maximum huur vastgelegd. Met dit voorstel kan in een eerste fase teruggekeerd worden naar de situatie van 2004, toen de huren zijn geëxplodeerd. In plaats van vandaag een gemiddelde huur van 750 euro te betalen, betaal je 600 euro. Het verschil van 150 euro per maand kun je gebruiken voor ontspanning, gezinsuitstappen, activiteiten voor de kinderen ...

Vandaag heb je als huurder geen marge om te onderhandelen over de huur. Door het tekort aan betaalbare woningen moeten veel Brusselaars woningen betrekken die te duur zijn, te klein en/of van slechte kwaliteit. Met een dwingend huurrooster kunnen de huurders zich tot de vrederechter wenden.

Het wetsvoorstel van de PVDA is sociaal en kan bovendien onmiddellijk toegepast worden. Het beantwoordt daarmee aan de noden van de Brusselaars.

Minister Céline Frémault kiest kamp van huiseigenaars

De laatste jaren zijn de huishuren in Brussel geëxplodeerd. De gemiddelde huurprijs van een appartement is sinds 2004 22% sneller gestegen dan de levensduurte. Die verhoging wordt door niets gerechtvaardigd tenzij door maximalisering van de winst.

In zijn logica van alles voor de privé, laat het Brussels parlement promotoren en grote investeerders het grootste deel van de huurmarkt controleren en hun prijzen opleggen. Gevolg? De privémarkt haalt er maximale winsten uit. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, worden woningen een handelswaar waarmee je veel winst kunt maken. Door te speculeren of door de huren kunstmatig hoog te houden.

Bijgevolg vinden heel veel huurders maar moeilijk een fatsoenlijke en betaalbare woning. De meerderheid van de Brusselse gezinnen besteedt meer dan de helft van het gezinsinkomen aan hun woning, een groot deel van hen komt daardoor in armoede. Sommigen zien zich zelfs verplicht een woning buiten Brussel te zoeken. Het recht op wonen is niet verzekerd. Fatsoenlijk wonen in onze regio wordt een privilege.

Het kan elders in Europa. Waarom niet bij ons?  

Dezelfde uitdagingen hebben brachten andere steden in Europa ertoe om maatregelen te treffen om de huurprijzen te controleren: Berlijn, Stockholm, Amsterdam en onlangs zelfs in Parijs. Brussel kan zich op die maatregelen inspireren en ze eventueel verbeteren.

Meer info: www.verlaagdehuurprijzen.be