Tim Joye en Aurélie Decoene, de lijsttrekkers van de PVDA voor de Europese verkiezingen van 25 mei. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

PVDA+ kiest voor een Europa van de solidariteit

Bij de Europese verkiezingen zullen de lijsten voor de PVDA getrokken worden door twee nieuwe, jonge krachten, Tim Joye (24) voor het Nederlandstalige kiescollege en Aurélie Decoene (30) voor het Franstalige kiescollege (onder de naam PTB-go!).

Dit is een bewuste keuze voor de toekomst. Het is nodig dat woordvoerders opstaan van wat nu al ‘de verloren generatie’ wordt genoemd. Het is de generatie die het scherpst geconfronteerd wordt met de afbraakpolitiek die door de Europese Unie wordt opgelegd. Het is de eerste generatie die het slechter zal hebben dan haar ouders: jongerenwerkloosheid, een eindeloze reeks marginale jobs naar Amerikaans en Duits model, onzekerheid over de toekomst, ook al heeft men de zakken vol diploma’s.

Tim en Aurélie hebben beiden ervaring opgedaan als student(e) in andere landen van de Europese Unie. Zij hebben de ravages in Portugal en Spanje met eigen ogen gezien. Ze hebben deelgenomen aan de strijdbewegingen ter plaatse. Die energie willen ze positief omzetten in een engagement voor een ander Europa, een Europa van de solidariteit en de samenwerking, waar de belangen van de werkende bevolking voorop staan.

Lees hier de voorstelling van Tim.
Lees hier de voorstelling van Aurélie.

In december nog werd in België het Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur (VSCB) door alle partijen geratificeerd terwijl dat Verdrag een arbitraire en autoritaire macht verleent aan de Europese Commissie en aan de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU om saneringsplannen op te leggen. Dit Verdrag is nergens ter goedkeuring aan de bevolking voorgelegd.

Dit Verdrag is een instrument in handen van de Europese Unie om haar shocktherapie toe te passen die overal op hetzelfde neerkomt: verlaging van de lonen en de pensioenen, ontslag van ambtenaren, veiling van openbare bedrijven en deregulering van de arbeidsmarkt. PVDA-voorzitter Peter Mertens: “Ook op het Europese toneel is een andere, heldere stem meer dan ooit nodig. De sociaaldemocratische fractie (S&D) regeert mee in 18 van de 28 landen, en is mede-actor van het huidige liberale besparingsbeleid in onder meer Nederland, Frankrijk, Italië en Griekenland. De christendemocratie fractie (EVP) regeert mee in 16 van de 28 landen, en de liberale fractie (ALDE) is mee aan zet in 13 van de 28 Europese lidstaten.”

De PVDA verwerpt de huidige Europese Unie, die gestoeld is op concurrentie en onevenwicht. Het Verdrag van Lissabon en het Stabiliteitsverdrag zijn onaanvaardbaar als grondslag van een Europese eenmaking. De Europese Unie mag geen spiraal naar beneden aandrijven.

Hoe meer dit Europa verscheurd wordt door de schuldencrisis, hoe meer antidemocratische instrumenten gecreëerd worden en hoe meer het autoritaire Europees gezag ingrijpt in de bevoegdheden van de nationale staten. De economische en financiële crisis wordt gebruikt om een oncontroleerbare supranationale staatsmacht te bouwen, waar 28 staatshoofden en regeringsleiders, in samenspel met de Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF, als een antisociale en antidemocratische pletwals te keer gaan. De PVDA komt op voor het afschaffen van alle maatregelen die onbeperkte bevoegdheid toekennen aan de autocratische club van staatshoofden en regeringsleiders.

De PVDA komt op voor een Europa van de solidariteit en de samenwerking, gebouwd op respect voor de fundamentele sociale en democratische rechten.  

• Voor een Europees minimumloon van minimaal 60% van het mediaan inkomen in elk land

• Herziening van de detacheringsrichtlijn: voor gelijk werk, gelijk loon en gelijke sociale bescherming

• Voor een beschermd statuut voor openbare ondernemingen, met recht op subsidies en monopolie

• Voor een Europese miljonairstaks, een taks op financiële transacties, Europese opheffing van het bankgeheim

• Geen vermarkting en privatisering van onderwijs, zorgsector, nutsvoorzieningen, cultuur

• Afschaffing van de CO2-markt en dwingende normen voor de uitstoot

• Het fundamentele recht op een privéleven en persoonlijke vrijheid moeten onschendbaar zijn