(Foto Wikimedia Commons / Oakenchips)

PVDA krijgt opnieuw niet de dotaties waar ze recht op heeft

auteur: 

Ivo Flachet

Het werd een groteske vertoning woensdagmorgen in de “Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen”. De regeringspartijen weigerden voor de vijfde keer een beslissing te nemen over de dotatie waar de PVDA recht op heeft, en dat zonder dat er enig nieuw element op tafel kwam.

De commissieleden zouden eindelijk uitmaken of de PVDA recht heeft op een dotatie voor al haar stemmen, zowel die in Franstalig België als in Nederlandstalig België. Maar opnieuw werd het punt uitgesteld naar een volgende vergadering.

“De PVDA-PTB werd erkend als één partij voor de wetgeving op de verkiezingsuitgaven. En nu het gaat om de dotatie zouden we niet meer gezien worden als een nationale partij. Zo zetten de meerderheidspartijen het principe van de mogelijkheid tot nationale partijen op de helling. En zo onthouden ze de PVDA nu al bijna drie jaren de werkingsmiddelen waar we recht op hebben”, sprak PVDA-volksvertegenwoordiger en nationaal partijwoordvoerder Raoul Hedebouw in de commissie.

“Wij eisen het recht om als nationale partij behandeld te worden”

De knoop doorhakken dat is nochtans ook wat de voorzitter van de commissie wilde doen. Hij stelde voor om het advies van de juridische diensten van de Kamer te volgen. Dat advies geeft de PVDA volledig gelijk: zij heeft recht op de dotatie voor haar Nederlandstalige stemmen. Maar de N-VA en Open Vld voerden de druk op tot nieuw uitstel en haalden hun slag thuis. “Zij zijn tegen partijen die actief zijn in beide landsgedeelten. Wat we met deze commissie meemaken dat is Kafka in communautair België. De PVDA is een tweetalige nationale partij met één leiding, één hoofdzetel, één programma, één studiedienst. Wij eisen het recht op om zo behandeld te worden”, vervolgde Raoul Hedebouw.

Na meer dan 2,5 jaar heeft de linkse partij dus nog steeds niet de volledige overheidsdotatie gekregen waar ze recht op heeft en dat ondanks het duidelijk advies van de juridische dienst van de Kamer dat al in 2015 werd neergelegd.

Slechte poppenkast

Voor de PVDA gaat het om een principiële kwestie. Je kan in België als nationale partij opkomen en als je een verkozene hebt, krijg je recht op dotaties voor de stemmen in heel België. Dat is de wet. De vraag van Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, is duidelijk: “Geef de PVDA wat de PVDA grondwettelijk toekomt in plaats van die slechte poppenkast om nationale partijen hun rechtmatige dotaties af te pakken. Wij zijn de ‘new kids in town’, wen er maar aan! Wij zijn één, nous sommes un, en wij zullen vechten als rode duivels voor het recht op een sociale, solidaire en nationale politiek.”

Naar de echte reden van het uitstel hebben we het raden. Blijkbaar werken de rechtse regeringspartijen aan een voorstel om de bestaande wet te wijzigen en willen ze de nieuwe wet koppelen aan een oplossing in het huidig dossier. Zij beseffen dat het verder weigeren van de dotatie aan de PVDA onhoudbaar wordt. Maar ze willen het in de toekomst moeilijker maken voor partijen om in beide landsgedeelten actief te zijn. Het doel lijkt te zijn partijen te ontraden om zich nationaal voor te stellen aan de kiezer. Het is duidelijk dat elk voorstel dat in die richting zou gaan het daglicht van de Grondwet moeilijk zal verdragen.

‘New kids in town’ niet welkom

Volgens de huidige wetgeving heeft de PVDA recht op een dotatie voor alle stemmen die in België werden uitgebracht op haar lijsten. Sinds juni 2014 heeft de PVDA dus recht op een federale dotatie. Maar dat is duidelijk niet naar de zin van de grote partijen. De machtspartijen hebben vandaag nog maar eens beslist de PVDA in het ongewisse te laten. Het lijkt er op dat ze de PVDA als “new kids in town” zo lang mogelijk willen ontzeggen waar de partij recht op heeft.

Meer details over de financiële principes van de PVDA en waarom men ons de correcte dotatie niet gunt, vind je hier.