PVDA lanceert Cactusplan voor sociale, ecologische en democratische vernieuwing

Terwijl de ManiFiesta-bezoekers bij honderden toestromen, presenteren PVDA-voorzitter Peter Mertens en volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw met veel trots en enthousiasme hun Cactusplan, een totaalplan dat het verzet van de komende maanden moet inspireren en aanmoedigen.

Peter Mertens. “Uitgangspunt van ons plan is dat we in België én in heel Europa zowel op sociaal als op ecologisch en democratisch vlak een diepe crisis doormaken. Maar de PVDA wil meer doen dan dit vaststellen en bekritiseren, we willen daar ook een alternatief tegenover zetten. We hebben de cactus tot symbool van onze campagne gekozen. Omdat het verzet zal uitgroeien tot iets dat je niet zonder handschoenen aanpakt, omdat we met die cactus de balonnetjes willen doorprikken dat een indexsprong, privatiseringen en dat soort harde maatregelen de crisis zullen oplossen, omdat de cactus prikkelt en aanzet tot anders denken over de sociale, ecologische en democratische problemen die we vandaag kennen.”

Raoul Hedebouw : “De mensen kennen de PVDA vooral van ons werk op sociaal vlak en minder voor ons engagement op ecologisch en democratisch vlak. Nochtans zijn die drie hefbomen voor ons even belangrijk. Onze studiedienst heeft een totaalplan uitgewerkt, dat 22 miljard opbrengt. 22 miljard die we kunen investeren in de drie genoemde domeinen. De inkomsten komen vooral uit een miljonairstaks, uit een eerlijke vennootschapsbelasting, uit de jacht op de fiscale fraude, een speculantentaks, het kiwimodel voor geneesmiddelen en voor medische apparatuur, een bankentaks… en dat soort maatregelen. De investeringen gaan op sociaal vlak naar een verhoging van de pensioenen en de andere vervangingsinkomens, gratis eerstelijnsgezondheidszorg, goedkopere medicamenten… Op ecologisch vlak naar een duurzaam energieplan, de verbetering van de luchtkwaliteit en een innovatiefonds. Op democratisch vlak mikt het Cactusplan op het instellen van een vermogenskadaster – de inkomens van de werkende mensen zijn tot de laatste euro gekend, de fortuinen van de euromiljonairs totaal niet – op een inperking van de ministerweddes, op verplichte volksraadplegingen voor belangrijke zaken zoals de goedkeuring van het Stabiliteitspact dat Europa nu zonder enig ernstig debat heeft kunnen opleggen, op de bescherming van de vakbondsrechten…”

Peter Mertens sluit de persconferentie af met enkele “veelzeggende cijfers” van het Cactusplan. 12.000 multimiljonairs kwamen er vorig jaar in België bij. 25.000 miljard euro hebben de superrijken en multinationals in de wereld in belasgtinparadijzen geparkeerd. 500 miljard euro is het fortuin van de 20 rijkste miljonairs van België… “Ze moeten dus vooral niet zeggen dat er geen geld is voor de investeringen die wij in ons Cactusplan voorstellen”.

U kunt de powerpoint presentatie over het Cactusplan downloaden door te klikken op het beeld hieronder.