Beelden De Kamer

PVDA lanceert voorstel om loon parlementsleden te verlagen

Vandaag lanceert de PVDA in het federaal parlement officieel twee wetsvoorstellen voor politieke vernieuwing. De partij wil het loon van parlementsleden drastisch verminderen, maar ook het (financieel) cumuleren van mandaten moeilijker en in sommige gevallen zelfs onmogelijk maken. 

“De Kamer moet dringend een geloofwaardig signaal geven”, vindt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “Op dit moment laten bepaalde partijen politieke vernieuwing enkel toe als het ver van hun bed is. De mensen pikken dat niet langer.”

De vergoedingen van Kamerleden worden in de voorstellen beperkt tot twee keer het mediaanloon bij de Belgische bevolking. Het absolute plafond, ook voor ministers, komt op drie keer het mediaanloon. “Dat betekent in de praktijk een halvering van de huidige nettovergoedingen voor parlementsleden”, zegt Van Hees. De partij vindt dat politici nog altijd meer dan behoorlijk zullen blijven verdienen. “Ze komen wel iets dichter te staan bij de leefwereld van de gemiddelde burger. Op dit moment voelt niemand in het parlement de gevolgen van hun eigen asociale beslissingen. Dat kan niet.”

Zelf blijven de volksvertegenwoordigers van de PVDA leven aan één keer het mediaanloon. “Wij leven zoals we denken, anders beginnen we net zoals de andere partijen te denken zoals we leven: in luxe.”

Naast deze maatregel is er nog een reeks voorstellen opgenomen. Zo wordt het cumuleren van postjes door politici aan banden gelegd. Een zitje in onder andere een bestuurs- of adviesraad van beursgenoteerde bedrijven, multinationals en banken wordt volledig uitgesloten. Dat blijft ook zo tot vijf jaar na het verstrijken van het mandaat van volksvertegenwoordiger of minister. “De draaideuren tussen het bedrijfsleven en de politiek zijn een groeiende vorm van lobbyen en belangenvermenging. We willen daar een eind aan maken”, aldus Van Hees.

De PVDA stelt ten slotte voor dat ook private mandaten meegeteld worden in het loonplafond voor parlementsleden.

Persdienst PVDA