Photo Solidaire

PVDA Mechelen klaagt met ludieke actie de afbraak van de welvaartstaat aan

auteur: 

Katrien Petit

Met een ludieke actie bij het stadhuis presenteerde PVDA-Mechelen op dinsdag 26 november 2013 haar eerste Kerstrapport. Het document verzamelt achttien frappante wapenfeiten van het nieuwe stadsbestuur. Ook op stedelijk niveau breekt men de welvaartsstaat geruisloos af.

PVDA-Mechelen presenteerde tijdens de actie haar Kerstrapport. Daarin trekt de partij parallellen tussen de vrek Scrooge uit een verhaal van Charles Dickens (zie kader onderaan) en het nieuwe Mechelse bestuur. In Mechelen regeert een coalitie van Open VLD, Groen, N-VA, CD&V en M+ (M+ is de opvolger van CDO, een scheurlijst van de CD&V in Mechelen) met Bart Somers (Open VLD) als burgemeester. Met het Kerstrapport wil de PVDA aan de hand van concrete feiten duidelijk maken dat het bestuur er al te gretig besparingen doorjaagt.

Acteur Dirk Tuypens, bekend van series als Witse, de Vijfhoek, Katarakt en Heterdaad, en tevens woordvoerder van PVDA-Mechelen, speelde met verve de rol van burgemeester Somers alias Scrooge. Met veel bravoure verdedigde hij de sociale afbraak van het stadsbestuur. Aan voorbijgangers en omstaanders deelde hij cadeautjes uit waarin telkens een van de wapenfeiten van het stadsbestuur stond vermeld.

Rijke stad, arme burgers

Belangrijke elementen in het rapport zijn onder meer het schrappen van 116 banen bij de stad, het invoeren van een afvaltaks, de verplichte verhuis van het jeugdhuis ROJM, de onduidelijkheid over de opvang van daklozen en een sociaal restaurant, de stijgende kosten in de OCMW-rusthuizen, de hervormingsplannen voor de OCMW-dienstencentra, het handhaven van de GAS-boetes, het invoeren van een ambtenaar tegen radicalisering en de besparingen in het onderwijs.

PVDA-Mechelen wijst erop dat het huidige bestuur vooral geïnteresseerd is in het prestige en het imago van de stad. Het wil zoveel mogelijk rijkdom verwerven voor de stad en verliest daarbij heel wat sociale noden uit het oog.

De 18 wapenfeiten van het Mechelse stadsbestuur

1. Mechelen schrapt 116 banen.
2. Documenten aan het loket worden duurder.
3. Mechelen heeft nog steeds de duurste vuilniszakken, voert een afvaltaks van 54 euro in en verhoogt de tarieven van het containerpark.
4. Het jeugdhuis ROJM moet verhuizen omdat een Marokkaans jeugdhuis de waarde van de grond en de huizen op de Tinelsite doet zakken.
5. Bij het Offerfeest moeten de Mechelse moslims 13 euro taks per geslacht schaap betalen.
6. Er rijden te weinig stadsbussen, de tienrittenkaart verdubbeld in prijs.
7. Kinderarmoede in Mechelen wordt geminimaliseerd, armoedeverenigingen krijgen minder geld, er is nog steeds geen sociaal restaurant, over opvang voor daklozen wordt in alle talen gezwegen.
8. De kosten voor de bewoners van de OCMW-rusthuizen worden opgetrokken
9. Er komt geen huis van de verenigingen.
10. Parkeertarieven stijgen.
11. De kinder-en tienerwerking van Mechelen wordt hervormd, het aanbod neemt af.
12. Mechelen laat steeds meer werk uitvoeren door vrijwilligers en jobstudenten. 13. Mechelen verkoopt 50 woningen op de privémarkt.
14. Mechelen houdt vast aan het systeem van de GAS-boetes.
15. Mechelen stelt een ambtenaar tegen radicalisering aan, een mysterieus figuur die zich uitsluitend richt op de moslimgemeenschap.
16. Mechelen bouwt amper nieuwe sociale woningen.
17. Mechelen laat het OCMW besparen en wil dienstencentra afbouwen.
18. Mechelen bespaart fors op onderwijs.

Het volledige Kerstrapport kan u hier lezen.

Het klassieke kerstverhaal van Charles Dickens, A Christmas Carol, gaat over de vrekkige zakenman Ebenezer Scrooge, die zich in het Engeland van 1843 alleen bekommert om zijn persoonlijke rijkdom en de armen nog liever ziet sterven dan hen bij te staan. De oude Scrooge krijgt bezoek van drie geesten. Ze confronteren hem achtereenvolgens met het verleden, het heden en de toekomst. Ze laten hem zijn eigen miserabele jeugd terugzien, tonen hem hoe de armen in zijn stad Kerstmis vieren en doen hem tenslotte met verbijstering toekijken hoe hij zelf verguisd en vergeten zal eindigen. Scrooge ziet daardoor zijn fouten in en ontpopt zich plots tot de beste vriend, de beste werkgever en de beste man van de hele stad.