Foto Solidair, Salim Hellalet

PVDA naar Grondwettelijk Hof tegen Turteltaks: “We zullen deze regering achteruit dwingen”

Op woensdag 11 mei stapt de PVDA naar het Grondwettelijk Hof. De Turteltaks is niet alleen onrechtvaardig en onnodig, maar ook onwettelijk, stelt de PVDA. Partijvoorzitter Peter Mertens en advocate Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers Network geven tekst en uitleg.

De PVDA voert sinds maanden campagne tegen de Turteltaks. Met een petitie die intussen ruim 21.000 keer werd ondertekend. Met PVDA-energiewatcher Tom De Meester die de Vlaamse regering het vuur aan de schenen legt om haar asociale energiemaatregelen. Succesvol, ook al heeft de partij nog geen vertegenwoordiger in het Vlaamse parlement. De Meester wordt in de media trouwens erkend als de bedenker van de term “Turteltaks”. Maar de PVDA werkte ook een ernstig en realistisch alternatief uit. Dat moet de eigenaars van de grote zonnepanelenplantages en energiegigant Electrabel doen bijdragen.

Na maandenlange acties op het terrein begint de linkse partij nu aan een nieuwe etappe en start ze ook een juridische procedure tegen de taks. Ze kan daarbij rekenen op de steun van 17.000 mensen die zich online inschreven om het Turteltaksproces te steunen. “Je voelt dat er beweging is, en je voelt dat die beweging er komt door een protestbeweging van onderuit. De PVDA is de motor die dat protest voedt, inhoudelijk met alternatieven, maar ook door te blijven inzetten op actie”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens, die woensdag 11 mei bij het Grondwettelijk Hof officieel klacht indiende tegen de Turteltaks. Hij beantwoordt onze vragen, samen met advocate Mieke Van den Broeck, die de klacht uitwerkte.

Met welke argumenten stapt de PVDA naar het Grondwettelijk Hof tegen de Turteltaks?

Mieke Van den Broeck. Het eerste argument is dat er al een belasting wordt geheven op elektriciteitsverbruik. Dat is een federale belasting die iedereen betaalt op elke kilowattuur elektriciteit die in België verbruikt wordt. Het Vlaams Gewest heft daar nu nog eens een taks op. Dat mag niet. Vlaanderen mag eigen belastingen heffen, maar niet op materies die de federale staat al belast.

Een tweede argument is het discriminerende karakter van de heffing. Gezinnen moeten heel veel bijdragen in vergelijking met bedrijven. Als we naar de taks kijken, dan is het 100 euro voor de gewone gebruiker, maar naarmate je meer verbruikt, vermindert het bedrag dat je per kilowattuur betaalt. Wie meer verbruikt, wordt bevoordeeld ten opzichte van wie minder verbruikt.

Daar komt nog eens bij dat heel grote bedrijven die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet, niks moeten betalen. Waarom, dat is onduidelijk.

De Turteltaks is het symbool van een Vlaamse regering die het geld haalt waar het niet zit

Een aantal andere grote bedrijven zitten samen op een apart circuit, waardoor ze maar één keer moeten betalen voor al die bedrijven die op dat circuit zitten. Dat gaat vaak over bedrijventerreinen die één aansluitingspunt hebben op het elektriciteitsnet. Voor het hele bedrijventerrein moet maar één keer Turteltaks betaald worden. Ook die bedrijven worden dus bevoordeeld. 

Een derde argument is dat de Turteltaks die de gezinnen vandaag betalen, een heffing is op het verbruik van 2015. In 2015 wisten we nog niet dat de taks eraan ging komen. Dat is dus een belasting op iets uit het verleden. Dat mag niet.

De Turteltaks moet weg, maar niet louter om juridische redenen, niet?

Peter Mertens. Klopt. We stappen naar de rechtbank omdat de Turteltaks onwettig is, maar we zijn de campagne begonnen omdat de taks onrechtvaardig en onnodig is. Onrechtvaardig, omdat het de gewone man en vrouw zijn die getroffen worden. Zij moeten 100 euro ophoesten. Alleenstaanden en mensen die op elektriciteit verwarmen, treft de taks nog harder. Ook de kleine zelfstandigen worden extra getroffen: een kleine frituuruitbater moet 1.700 euro Turteltaks betalen, terwijl een groot chemiebedrijf als Bayer gewoon vrijgesteld is.

Voor veel mensen is die Turteltaks de zoveelste taks die erbij is gekomen. De btw op elektriciteit werd verhoogd, de gratis elektriciteit is afgeschaft … Veel mensen zagen hun elektriciteitsfactuur stijgen met 200, 300 euro. Dat komt dan nog eens bovenop de invoering van de suikertaks, de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, duurder openbaar vervoer … De Turteltaks is het symbool van een hele Vlaamse regering die het geld haalt waar het niet zit.

Mieke Van den Broeck. De regeringen die nu aan de macht zijn, worden factuurregeringen genoemd en dat maken ze nog maar eens waar. Op zich is er niks mis met belastingen, maar ze moeten evenredig zijn.

De PVDA is de motor die het protest voedt, met alternatieven, maar ook met actie

De PVDA zit niet in het Vlaams parlement, maar heeft duidelijk toch al heel wat bereikt in dit dossier.

Peter Mertens. Wij weten dat je je in een dossier moet vastbijten om verandering af te dwingen. De strategie van de Vlaamse regering was lange tijd om de rangen te sluiten en achter zowel de minister als de taks te blijven staan en wachten tot het overwaait, maar ze heeft het protest duidelijk onderschat.

Eerst moest Annemie Turtelboom ontslag nemen, onder druk van het protest. Daarna werden de subsidies voor de biomassacentrale in Gent geschrapt, ook onder druk van sociaal protest. En nu blijkt dat de nieuwe minister van Energie, Tommelein, “iets wil doen” voor mensen die elektrisch verwarmen. Je voelt dat er beweging is, en je voelt dat die beweging er komt door een protestbeweging van onderuit. De PVDA is de motor die dat protest voedt, inhoudelijk met alternatieven, maar ook door te blijven inzetten op actie.

Foto Solidair, Salim Hellalet

Die bijsturingen, zijn dat stappen vooruit?

Peter Mertens. De Vlaamse regering was niet van plan ook maar één komma te veranderen aan heel haar plan om energie duurder te maken voor de mensen. Voor de grote zonneplantagehouders als Fernand Huts en Jan De Nul zou de subsidiekraan blijven openstaan. Door de druk van onderuit komt daar toch beweging in. Dat is zeker een stap vooruit.

Ons alternatief plan kan 495 miljoen euro opleveren. Precies wat nodig is om de historische put van het waanzinnige subsidiebeleid te dempen

Een tweede stap vooruit is dat de biomassacentrale in de Gentse Kanaalzone er niet komt. Nu moet ook nog de biomassacentrale van Langerlo, bij Genk, afgevoerd worden. Die is qua negatieve milieu-impact nog erger dan die in Gent.

Er worden stapjes vooruitgezet. Maar wij hebben van dag één duidelijk gemaakt dat wij niet voor gerommel in de marge zijn. Wij willen de hele Turteltaks weg. En wij willen ons alternatief helemaal zien gerealiseerd worden.

Hoe ziet dat alternatief eruit?

Peter Mertens. Ons alternatief bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is een zonneplantagetaks. Dat is een taks op commerciële zonneplantages zoals die van Fernand Huts en Jan De Nul. Die brengt al 115 miljoen euro op. Zo room je onverantwoorde woekerwinsten af. Pijler twee is investeren in zonne- en windenergie in plaats van in biomassacentrales. Biomassacentrales kunnen we perfect vervangen door windmolens op land, en door zonnepaneleninstallaties. Dat is duurzamer, ecologischer en goedkoper, en het brengt 186 miljoen euro op. De derde pijler bestaat erin dat we de nucleaire winsten van Electrabel investeren in groene stroom. Onze kerncentrales zijn al lang afbetaald door de consument. In plaats van de woekerwinsten aan aandeelhouders uit te keren, willen wij dat ze geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie. Dat levert 194 miljoen euro op.

Onze energiespecialist Tom De Meester heeft laten becijferen dat ons plan 495 miljoen euro kan opleveren. Dat is precies het bedrag dat je ook nodig hebt om die historische put van het waanzinnige subsidiebeleid te dempen.

Heeft de regering oren naar dat alternatief?

Peter Mertens. De Vlaamse regering en Open Vld hebben Annemie Turtelboom opgeofferd in een poging om de Turteltaks te redden. Blijkbaar zijn ze van plan om die taks absoluut te behouden, want we zien op dit moment nog geen debat over een alternatief.

Een paar maanden geleden noemde u de Turteltaks “het Waterloo van deze Vlaamse regering”. Is dat nog steeds zo?

Peter Mertens. Het zwakke punt van de Vlaamse regering is haar hele taksbeleid. De grote vissen blijven buiten schot, maar de taksen en accijnzen verhogen, en basisbehoeften worden duurder – denk maar aan busritten, kinderopvang, ouderenzorg … De Vlaamse regering zit op heel wat fronten diep in de portemonnee van de mensen.

De Turteltaks was voor veel mensen de druppel die de emmer deed overlopen

De Turteltaks was voor veel mensen de druppel die de emmer deed overlopen. En dat hebben we bij de PVDA snel gemerkt. We kregen gigantisch veel mails binnen over dure energie. Duizenden mensen stuurden hun getuigenis door.

Het dossier was vastgezet door de regering, maar kwam toch in beweging. Dat toont wel aan dat het een zwak punt is. Juist daarom denken we dat dit het moment is om de regering achteruit te dwingen en op zijn minst de Turteltaks weg te krijgen. Vandaar dat we naar het Grondwettelijk Hof stappen. In naam van 17.000 burgers die het Turteltaksproces mee ondersteunen, dienen we een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof.

De bedoeling is om de Turteltaks echt onwettelijk te laten verklaren. Dat juridische aspect is op zich belangrijk, omdat het zo flagrant een inbreuk is op de rechtsprincipes, maar het sociaal protest blijft wel de basis. De campagne om de Turteltaks weg te krijgen, moet ook worden doorgezet. Het juridische proces en de sociale strijd errond gaan hand in hand.

De strijd tegen de Turteltaks heeft een locomotieffunctie in het sociaal verzet

Is het succes van de campagne tegen de Turteltaks een symptoom van een breder sociaal verzet in de samenleving?

Peter Mertens. Je krijgt het gevoel dat er een georganiseerde aanval aan de gang is tegen de levenskwaliteit van de werkende klasse in ons land. De strijd tegen de Turteltaks heeft een locomotieffunctie in dat verzet, maar het is niet het enige dossier. De grote betoging van 24 mei gaat in de eerste plaats over het federale beleid van langer werken, indexsprong, de verlaging van de pensioenen, de invoering van de 45-urenweek … Het is het een na het ander, en terwijl dat allemaal gebeurt, zeggen diezelfde partijen dat de mensen niet te veel moeten morren, want dat ze allemaal boven hun stand leven. En ze kondigen nu al aan dat ze er in juli nog eens extra hard de hakbijl gaan inzetten.

Die elementen van verzet komen op 24 mei samen en zullen leiden tot een actie- en stakingsbeweging die nog voor de zomer op gang zal komen en na de zomer zal worden voortgezet.

Nu begint de tweede helft van de sociale strijd. Toen de regering in de herfst van 2014 aantrad, was er al een heel grote sociale strijd. Die strijd was min of meer op een gelijkspel geëindigd. Het is duidelijk dat nu de tweede helft van start gaat tussen die agressieve regering en het sociaal verzet.

Als het Grondwettelijk Hof ons volgt, zal een echte heffing op het energieverbruik wel moeilijk worden

Tot slot. Wat gebeurt er als het Grondwettelijk Hof de argumenten van de PVDA volgt?

Mieke Van den Broeck. Dan worden de artikels die ongrondwettelijk zijn, vernietigd. Het gevolg is dan dat de Turteltaks niet meer bestaat. En dan kan de Turteltaks al zeker in de toekomst niet meer geheven worden, maar de vraag is dan wat er met het verleden gebeurt. In principe kan iedereen dan terugvorderen wat hij betaald heeft.

Kan de regering ook sleutelen aan de taks om tegemoet te komen aan de uitspraak van het Hof?

Mieke Van den Broeck. Dat zou kunnen, maar het zijn echt wel de fundamenten van de taks die we ter discussie stellen. Als het Grondwettelijk Hof ons volgt, zal een echte heffing op het energieverbruik dus wel moeilijk worden.

 

“Dit is een volhouderscampagne die we gaan doorzetten tot de Turteltaks is verdwenen”

De PVDA-campagne tegen de Turteltaks had al snel een enorme omvang.

Peter Mertens. We zijn van wijk tot wijk gegaan in tal van steden en gemeenten over heel Vlaanderen. Van deur tot deur. De respons was meer dan 90% positief. Dat toont ook aan dat we moeten doorgaan in naam van die mensen die anders geen stem hebben of geen toegang hebben tot het publieke debat, maar die ons wel vertellen hoe ze met een karig pensioentje plots hun elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen. We hoorden massa's verhalen van mensen die vertellen dat het ondoenbaar is. Kiezers van alle mogelijke partijen scharen zich achter deze campagne. In die zin is dit een volhouderscampagne die we gaan doorzetten tot de Turteltaks is verdwenen.

Als er één partij is die de mensen recht in de ogen kan kijken, dan is het de PVDA

De campagne tegen de Turteltaks richtte zich vooral tegen de huidige Vlaamse regering, maar ook de vorige hebben hun handen vuil gemaakt, niet?

Peter Mertens. Alle partijen die de voorbije vijftien jaar in de Vlaamse regering hebben gezeten, hebben boter op het hoofd: Groen, CD&V, sp.a, N-VA, Open Vld. Als er één partij is die de mensen recht in de ogen kan kijken, dan is het de PVDA. Want wij hebben van bij het begin gewaarschuwd voor dit debacle.

Voor ons lag de politieke verantwoordelijkheid nooit alleen bij Open Vld en nooit alleen bij deze regering. In al onze opiniestukken hebben we gewezen op de verantwoordelijkheid van N-VA en sp.a en Open Vld in het verleden.

Maar als je dan die schuldenberg aantreft, dan kun je dat op twee manieren oplossen. Je kunt dat oplossen door de grootste profiteurs aan te spreken – en dan heb ik het uiteraard over Electrabel en miljonairs als Fernand Huts. Die keuze heeft de regering niet gemaakt. Deze regering heeft beslist de put te dempen op de kap van de mensen. Dus ja, de kritiek op deze regering is terecht en de verantwoordelijkheid die ook deze regering draagt, is heel groot.

Maar het zou goed zijn mochten alle politieke partijen die in het verleden fouten hebben gemaakt, dat ook toegeven en de factuur niet doorschuiven naar de burger. Dat zou een goed signaal zijn.