Foto European Forum

PVDA op bijeenkomst van progressieve krachten in Bilbao

Een delegatie van de PVDA was van 9 tot 11 november in Bilbao waar het tweede Europese forum van linkse, groene en progressieve krachten plaatsvond. Dit forum wil een trefpunt zijn van linkse en ecologische partijen en van sociale en syndicale organisaties. Het streeft ernaar om de vele krachten te verenigen die in Europa opkomen voor de opbouw van een vredevol, sociaal, ecologisch en democratisch systeem in een eerlijk en solidair Europa.

 

Op de vakbondsbijeenkomst zette Luc Triangle, secretaris-generaal van IndustriALL, uiteen hoezeer de politiek van de Europese Unie de werkomstandigheden van de werkende mensen verandert: meer werkdruk, langere arbeidsduur, later met pensioen en stap voor stap minder sociale zekerheid. Vandaar het brede ongenoegen over de Europese instellingen. Paolo Ferrero van de Italiaanse Rifondazione Comunista wees erop dat het probleem vandaag niet armoede of zeker niet schaarste is en dat er nooit eerder zoveel rijkdom werd geproduceerd. De crisis die we doormaken is een crisis van overproductie en de vraag is veeleer hoe de rijkdom verdeeld wordt.

Crisis van traditionele partijen

Behalve uit zowat heel Europa waren er ook deelnemers uit de Verenigde Staten, Québec, Zuid-Afrika en Brazilië. Ze wezen allemaal op de crisis van de traditionele partijen en de opkomst van extreemrechts.
Tijdens een hommage naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Nelson Mandela sprak Solly Mapaila, eerste plaatsvervangend secretaris-generaal van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Hij wees op de langdurige samenwerking van Nelson Mandela met de communisten in zijn strijd tegen de Apartheid.

Een werkgroep vatte de discussie aan over een visie op Europa 2034. Dat jaar zal het Europees Parlement er nog drie legislaturen meer hebben opzitten. Gabi Zimmer – de voorzitter van de groep Unitair Links/Noords Groen Links in het Europees Parlement en lid van Die Linke (Duitsland)  - ziet in Europa een barbaarse politiek opnieuw opdoemen, nu verschillende lidstaten de migranten op de Middellandse Zee op een schandelijke manier aan hun lot overlaten. Veel aandacht ging naar de vraag of een ander Europa mogelijk is en welke rol links daarin kan spelen. Gabi Zimmer lanceerde de vraag of een andere vorm van Europese eenmaking mogelijk is en hoe we een nieuw democratisch, sociaal en ecologisch project kunnen ontwikkelen.

Klimaatverandering niet te stoppen door kleine veranderingen van individuele mensen

Tijdens de plenaire zitting over de ecologische transitie bleken de deelnemers het helemaal eens dat het klimaat niet kan worden gered door individuele inspanningen en dat daarvoor een politiek van structurele verandering nodig is. Julie Maenaut (PVDA) stelde dat de traditionele partijen blijven zweren bij de wetten van de markt, net zoals de trajecten van de Europese Unie de logica van de dodelijke concurrentie volgen. “Als we het milieu willen redden, moeten we de markt in vraag stellen. Een alternatief beleid is niet mogelijk in het kader van de Europese dictaten. Een ecologisch reddingsplan vereist sterke overheidsinvesteringen. We moeten een nieuw Europa opbouwen: een Europa van de werkende mensen, zonder uitbuiting.”

Het forum was verrijkend. Het maakt nog meer duidelijk hoe noodzakelijk het is om de analyse van de Europese Unie en de kritiek erop uit te diepen en om op Europees niveau ideeën en ervaringen uit te wisselen. Zodat vakbondsstrijd verbonden geraakt met de sociale en ecologische strijd. Dit moet uitmonden in een krachtige Europese beweging die in staat is om de krachtsverhoudingen te wijzigen richting een socialistisch Europa.

Foto European Forum