Foto Belga

PVDA roept op tot onmiddellijk vrijlating van Ahed Tamimi, symbool van verzet tegen Israëlische bezetting

Vandaag besliste een Israëlische militaire rechter dat de 16-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi nog langer in voorarrest moet blijven, omdat haar voorlopige vrijlating in afwachting van haar proces te ‘gevaarlijk’ zou zijn.

Een maand terug werd de Palestijnse tiener Ahed Tamimi in één klap wereldberoemd. Ze werd opgepakt omdat ze een Israëlische militair probeerde te slaan, bij de zoveelste daad van repressie tegen haar dorp. Dit werd gefilmd en ging viraal. Ze werd officieel in beschuldiging gesteld voor het ‘in gevaar’ brengen van de Israëlische veiligheid.

Ahed werd in een mum van tijd een verzetsheldin. Facebooktijdslijnen overal ter wereld stonden er vol van. De collectieve verontwaardiging was groot. Een kind sluit je niet op. Punt. Aheds zaak maakte echter ook snel duidelijk dat ze geen geïsoleerd geval is.

In Israël zitten meer dan 6.000 Palestijnen in de gevangenis als politiek gevangene. Meer dan 300 van hen zijn kinderen onder de 18 jaar.

Wekelijkse confrontatie

Hoewel Ahed voor de meeste Israëli's misschien eerder onbekend was, is zij al een bekend gezicht voor Palestijnen en actievoerders over de hele wereld. Jarenlang had zij samen met andere dorpsbewoners van Nabi Saleh een wekelijkse confrontatie met het Israëlische leger. Kolonisten van een nabijgelegen kolonie hebben hun land en een belangrijke waterbron gewelddadig afgenomen. De waterbron is van vitaal belang voor het dorp dat quasi volledig afhankelijk is van de landbouw.

Maar er is meer. Ahed zit in een militaire gevangenis en wordt voor een militair gerechtshof berecht. De kansen op vrijspraak zijn zo goed als nihil. Tien jaar gevangenschap zou geen uitzondering zijn. Er zijn jongere kinderen die dezelfde straffen hebben gekregen.

De militaire rechtbank is geen gerechtshof in de reguliere zin van het woord, maar een orgaan van de bezetting. Het bestendigt de bezetting. De rechter en het openbaar ministerie dragen er hetzelfde uniform en maken deel uit van hetzelfde systeem.

Deur open

Aheds zaak heeft de publieke opinie in Israël alvast ernstig aangewakkerd. Sommigen vinden dat de soldaten zich correct gedroegen. Ze werden namelijk vernederd en reageerden met de arrestatie van Ahed. Het gebeuren is een confrontatie met de bezetting en wat er gebeurt met de soldaten en de mensen die onder bezetting leven. Zelfs zonder het te willen, opent Aheds zaak een deur die lange tijd voor de meeste burgers in Israël gesloten is geweest.

Het is verbazingwekkend dat een 16-jarige jongere iedereen heeft gedwongen een mening te hebben over de bezetting. Het besef dat mensen in deze situatie worden geboren, dat hun rechten worden geschonden en dat ze naar de gevangenis worden gebracht als ze 16 jaar oud zijn voor dergelijke misdrijven – in dit geval met de vlakke hand een militair slaan – ligt bij velen zwaar op de maag. Maar de extreemrechtse vleugel in Israël wou koste wat het kost een symbooldossier van haar maken, omdat ze het Israëlische leger te schande zet.

Ontmaskering bezettingsregime

De minister van Onderwijs, de extreemrechtse Naftali Bennett, pleitte er al voor dat Ahed “de rest van haar leven in de gevangenis” zou doorbrengen. Journalist Ben Caspit had een nog meer lugubere suggestie: “In een zaak zoals die van van Ahed zouden we hen een prijs moeten laten betalen, bij een volgende gelegenheid, in het donker, zonder getuigen en camera’s.”

Ahed ontmaskert het bezettingsregime van Israël. Dat is haar enorme kracht en daarom moeten we inzetten op een campagne voor haar vrijlating. Het is lang geleden dat een zaak wereldwijd, en ook in Israël, zoveel in beweging bracht.

Als PVDA zijn wij solidair met het Palestijnse volk dat opkomt voor zijn basisrechten.

Wij vragen:

  • de onmiddellijke vrijlating van Ahed Tamimi en met haar alle Palestijnse minderjarige en meerderjarige gevangenen die alleen maar in verzet komen en burgerlijk ongehoorzaam zijn tegenover de bezettingsmacht.
     
  • dat er sancties worden genomen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid, zoals wat in Aheds dorp gebeurde. Het is de plicht van de internationale gemeenschap om alles te doen wat in hun macht ligt om ervoor te zorgen dat Israël zich houdt aan het internationaal recht, zoals het Internationaal Gerechtshof ons in 2004 heeft herinnerd. De PVDA diende hiertoe in het federaal parlement een resolutie in en vraagt dat deze op de agenda wordt geplaatst
     
  • dat België onmiddellijk de staat Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad erkent. De in december 2014 door het federale parlement aangenomen resolutie riep op tot erkenning van de Palestijnse staat op het “meest geschikte moment” om “een positief effect te hebben op een inclusief politiek proces van onderhandelingen tussen Israël en Palestina”. Sinds de Amerikaanse president Trump aankondigde dat hij de VS-ambassade naar Jeruzalem verhuist, is het vredesproces zo goed als dood. Er is geen hoop meer dat VS daarin een rol kunnen en willen spelen. De VS beslisten ook om hun steun aan het Palestijns vluchtelingenprogramma van de VN terug te trekken. Het is nu aan Europa, en dus ook België, om Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina te erkennen.
     
  • dat België zijn politieke en militaire alliantie met de VS herziet. Het is geen toeval dat Ahed werd opgepakt net nadat Trump aankondigde dat de VS hun ambassade naar Jeruzalem zouden verhuizen. De spanningen zijn sindsdien weer hoog opgelopen, met een toename van het aantal doden en mensenrechtenschendingen van het Palestijnse volk als gevolg. Trump wakkert oorlog aan op alle continenten. We moeten ons niet alleen distantiëren van deze oorlogslogica, maar ook concrete stappen zetten. België en de Europese Unie moeten hiervan duidelijk afstand nemen.

#FreeAhedTamimi, #FreePalestine