PVDA+ samen met Zelzatenaren tegen privatisering bejaardenzorg en kinderopvang

auteur: 

Geert Asman

In Zelzate zet het OCMW het mes in de hele ouderlingenzorg. Eerder snoeide men al in de kinderopvang. Daar legde het personeel vandaag het werk neer. De besparingsgolf bij het OCMW van Zelzate komt er nadat het vorige OCMW-bestuur een diepe financiële put achterliet. Dat wil men nu goedmaken door de bejaardenzorg en de kinderopvang uit te leveren aan de -veel duurdere- privé. PVDA+ roept de Zelzatenaren op om de dienstverlening te eisen waar ze recht op hebben.

Wat zal er met de bejaarden gebeuren die nu in het rusthuis verblijven? Het huidige rusthuis heeft slechts een erkenning tot 2015. Het voldoet ook niet meer aan de normen. Dat zag men echter door de vingers, omdat er plannen waren voor een nieuw rusthuis. Nu men de bouwplannen voor het nieuwe rusthuis opbergt, zal het jaren duren voor er een nieuw rusthuis komt. Men was nu al 15 jaar bezig aan de plannen van het nieuwe rusthuis. Al die plannen, die reeds enkele honderdduizenden euro's hebben gekost, smijt men nu in de vuilbak.

Privatiseren=Meer betalen voor minder

Hoeveel plaatsen zullen er nog beschikbaar zijn de komende jaren? Wat zal een verblijf gaan kosten? Iedereen weet dat privatisering betekent dat de prijzen omhoog gaan en de kwaliteit achteruit gaat. Ook in de kinderopvang is men zeer ongerust. Er zijn nu al te weinig plaatsen. 

En wat zal dat kosten, privé-crèches zijn zowat drie keer duurder dan de huidige prijs die Zelzaatse ouders betalen bij Villa WaPiWi. Met deze maatregel treft men vele werkende ouders. Details daarover kan u hier lezen.

Wanbeleid

Wie is verantwoordelijk voor de tekorten in het OCMW? Het is niet aan het personeel en aan de bevolking om vandaag de put van het wanbeleid van vorige voorzitter Bruggeman te vullen. 

Begin december werden de cijfers van het vorige bestuur bekendgemaakt. In het jaar van de verkiezingen werd er door Bruggeman 65.000 euro extra uitgegeven aan feestjes. 36.000 euro ging naar extra steun zonder dat hiervoor een sociaal dossier gemaakt werd. Een onderbemande financiële dienst leidde ertoe dat het OCMW nu met een put zit van 480.000 euro aan ongeïnde facturen. 

Frank Bruggeman trukeerde de begroting van 2011 en 2012 waardoor er zogezegd een overschot van 600.000 was. Dit gebruikte hij om zijn verkiezingsstunt van de belastingsverlaging mee te betalen. In werkelijkheid liet hij een put achter.

Voorzitter Laureys zegt dat het niet anders kan, dat er geen geld uit de gemeentekas komt. Hiermee laat hij toe dat het OCMW helemaal uitgekleed wordt door burgemeester Bruggeman. Na de verkiezingen verklaarde Rik Laureys dat hij met de CD&V koos om de sociale correctie in een rechts bestuur te zijn. Maar de man die uit de arbeidersbeweging ACW komt, wil vandaag de parels van de Zelzaatse sociale dienstverlening, de kinderopvang en het rusthuis van de hand doen. Zo blijft hij en de bevolking achter met lege handen.

Alternatief van PVDA+

De PVDA+ heeft dit jaar een alternatief plan voor de financiering van Zelzate uitgewerkt. Met een aanpassing van de oppervlaktebelasting voor bedrijven zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

Zuinig omgaan met het geld van de gemeente moet in samenspraak met bevolking en diensten gebeuren. De bevolking van Zelzate wil het behoud van de een goede bejaardenzorg en kinderopvang. De vele acties en petities tonen dit aan. Wij roepen het bestuur op om deze goede initiatieven ten dienste van de bevolking te behouden.

In het hele land worden gemeenten en steden geconfronteerd met een moeilijk financiële situatie. Dan staat men voor de keuze. De rekening nogmaals doorschuiven aan de bevolking met ontslagen en privatiseringen of gezamenlijk opkomen voor extra inkomsten? 

Het is niet rechtvaardig dat de bevolking voor de zoveelste maal de rekening van de crisis krijgt doorgeschoven. Miljonairs zagen het voorbije jaar hun fortuin met 15% aangroeien. Het personeel van het OCMW verzet zich tegen de privatisering. De kinderopvang ging vandaag in staking.

De PVDA+ ondersteunt de acties van vakbonden en personeel van het OCMW. Dit weekend zal de partij in Zelzate een vensteraffiche uitdelen. De PVDA+ roept de bevolking op om haar ongenoegen over de geplande maatregelen te tonen en op 30 december naar de gemeenteraad te komen waar men het meerjarenplan van de gemeente met het budget van het OCMW zal bespreken.