PVDA start ongeziene bevraging naar de mening van 10.000 Brusselaars

“Wanneer heeft de gemeente voor het laatst jouw mening gevraagd?” De meeste mensen antwoorden op die vraag: “Nooit”. Dat vindt de PVDA niet normaal. Tot januari wil de partij de mening vragen van 10.000 Brusselaars. Met een grote bevraging gaat de PVDA op zoek naar de prioriteiten van de Brusselaars en manieren om ze te realiseren. 

De PVDA organiseert in het Brussels Gewest een nooit eerder geziene oefening in democratie. Deze ambitieuze doelstelling werd voorgesteld door Dirk De Block, Mathilde El Bakri en Axel Bernard, respectievelijk de lijsttrekkers in Molenbeek, Brussel en Schaarbeek voor de PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Een revolutie van de gemeentepolitiek begint met het vragen van de mening van de mensen

De grote bevraging van PVDA Brussel is gelanceerd. Op papier en online: (www.degrotebevraging.be). De bevraging behandelt verschillende thema's als werk, wonen, mobiliteit, onderwijs, milieu ... En voor elk thema schuift de PVDA meerdere oplossingen naar voren. “De verandering in onze gemeenten begint eerst en vooral met te vragen aan de mensen wat ze willen veranderen”, legt Dirk De Block uit. “We gaan naar de mensen toe. Zowel in de wijken als in de bedrijven.”

De sleutel tot succes? 1.500 vrijwilligers en een nieuwe website

“Zoveel mensen bevragen kan alleen door een beroep te doen op de inzet van iedereen om de enquête te doen invullen”, gaat De Block verder. “Onze leden zullen zich hiervoor inzetten, maar we hebben ons ook laten inspireren door de campagnes van Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk en Bernie Sanders in de VS om nog meer mensen in beweging te zetten. Hun opzet was ambitieus en die ambitie heeft duizenden vrijwilligers enthousiast gemaakt voor progressieve en sociale verandering. Om dit project tot een goed einde te brengen zoeken we 1.500 Brusselse mannen en vrouwen die hun buren, collega's en familie de kans willen geven zich uit te spreken over wat zij belangrijk vinden. Iedereen kan helpen.”

Nieuw is ook dat de PVDA dit keer hoog inzet op de enquête die ze online aanbiedt via de website www.degrotebevraging.be. Daarnaast blijft er natuurlijk de aanwezigheid op het terrein zelf, in de wijken en de bedrijven. Dat zo’n enquête ook online goed werkt, werd al bewezen in Antwerpen. Daar vulden op 48 uur tijd meer dan duizend mensen de bevraging online in. Met die website kunnen mensen ons helpen toe de enquête verder te verspreiden, kunnen we in gesprek gaan met bezoekers, mensen uitnodigen voor activiteiten en digitale acties … Zo nemen zij de verandering zelf in handen.

Mensen hun mening vragen en er vooral rekening mee houden

“Deze bevraging is een nooit eerder geziene oefening in democratie omdat met de mening van de mensen echt rekening zal worden gehouden”, vertelt Mathilde El Bakri, lijsttrekster voor Brussel-Stad. “De resultaten worden openbaar gemaakt. De thema's en oplossingen die uit de bevraging naar voren komen, zullen in ons verkiezingsprogramma op de eerste plaats komen. Maar daarmee stopt het niet voor ons. Wanneer de mensen zich mobiliseren en actie voeren, petities opstellen, protesteren, dan weten we uit ervaring dat ze successen kunnen boeken. We willen dat de prioriteiten die mensen naar voren schuiven, de basis worden voor onze acties en mobilisaties van morgen.”

El Bakri geeft enkele voorbeelden: “In Molenbeek voerden de ouders van School 7 actie voor een oversteekplaats voor voetgangers, en die is er gekomen. In Anderlecht ijverden ouders dan weer voor de opening van een kinderdagverblijf dat twee jaar leeg stond, en ze hebben hun slag thuisgehaald. In Vorst zijn inwoners in beweging gekomen om sociale woningen die al tien jaar leegstonden te renoveren, en ze hebben gewonnen. Mensen die nooit hadden gedacht ‘aan politiek te doen’, hebben zich hiervoor ingezet, ze hebben gewonnen en hebben hieruit zelfvertrouwen geput.”

“'De 10.000 Brusselaars die de enquête zullen invullen, roepen we op om samen met ons in beweging te komen en werk te maken van de prioriteiten die ze zelf hebben gekozen”, gaat Mathilde El Bakri verder. “Om dat mogelijk te maken zijn we PVDA-groepen aan het oprichten in de wijken van verschillende Brusselse gemeenten. Onze nieuwe digitale tool laat toe dat de mensen zich ook via het internet kunnen engageren en deelnemen aan online-campagnes. Dat is digitaal activisme 2.0."

Een stevig mandaat voor voorstellen die breken met het huidige beleid

“De stijgende resultaten die de PVDA in opiniepeilingen optekent, toont dat meer en meer mensen weg willen van het beleid van de traditionele partijen”, zegt Axel Bernard, lijsttrekker voor de PVDA in Schaarbeek. “Zij willen verandering in hun gemeente, geen status-quo zoals ze dat al vele jaren kennen. De PVDA komt met ambitieuze voorstellen. De wooncrisis oplossen door grootscheepse investeringen in kwaliteitsvolle sociale woningen en door de plafonnering van de huurprijzen. Een tweetalig onderwijs door het inrichten van immersieklassen. De CO2-uitstoot beperken om te strijden tegen de klimaatopwarming door de oprichting van een openbare maatschappij om gebouwen te isoleren en te renoveren. Als duizenden mensen een van onze oplossingen steunt dan geeft dat ons een stevig mandaat om een verandering van het huidige beleid te eisen. De mensen die in beweging komen in hun wijk, in hun bedrijf en online vormen een kracht die het mogelijk maakt te breken met het beleid van de traditionele partijen.”

Zin om deel van de verandering te worden? Kom erbij en werk mee aan onze campagne. Of begin gewoon met het geven van uw mening op www.degrotebevraging.be.