PVDA stelt Tommelein voor ultimatum: Turteltaks moet weg

Zelfs na het schrappen van 2 miljard euro subsidies voor biomassa wil de Vlaamse regering de Turteltaks niet verlagen. “Onvoorstelbaar”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Het is perfect mogelijk om de Turteltaks te schrappen. Op 11 mei trekt de partij naar het Grondwettelijk Hof.

De PVDA reageert verbijsterd op de aankondiging van de Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD, en CD&V om de Turteltaks vooralsnog niet te verlagen, ook al dalen de groenestroomsubsidies met 2 miljard euro door het wegvallen van de geplande biomassacentrale in Gent. “Deze regering lacht de mensen gewoon uit in hun gezicht”, aldus Peter Mertens. “De Vlaamse regering vervangt Turtelboom door Tommelein, maar aan de Turteltaks verandert er niks. Denkt de regering echt dat de mensen daar in zullen trappen? Hoopt de regering echt op die manier de volkswoede tegen de Turteltaks te temperen? Die illusie kan Geert Bourgeois maar beter opbergen.”

De PVDA eist de integrale afschaffing van de Turteltaks. Peter Mertens: “Het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement was niet meer dan het zoveelste rondje zwartepieten over de vraag of SP.a dan wel Open VLD verantwoordelijk is voor de Turteltaks. Een nooit gezien partijtje moddergooien. De waarheid is dat alle partijen die de voorbije tien jaar aan de macht waren boter op het hoofd hebben. Maar oplossingen voor de Turteltaks heb ik in het debat vanmiddag niet gehoord. Dat is nochtans het enige waar de mensen wakker van liggen.”

De PVDA eist dat minister Tommelein de Turteltaks onmiddellijk afschaft. “Er is wel degelijk een alternatief”, zegt Mertens. De PVDA wil niet alleen de subsidies voor BEE Power Gent schrappen, maar ook voor Langerlo. “Dat er al een contract getekend is, doet niks terzake. De biomassacentrale in Genk kost miljarden euro aan de bevolking, en is een ramp voor het klimaat en de volksgezondheid. Dan verbreken we dat contract maar. Nood breekt wet. Het schrappen van alle biomassasubsidies en in plaats daarvan investeren in goedkopere vormen van groene stroom bespaart de samenleving 186 miljoen euro per jaar.”

Verder wil de PVDA een 'zonneplantagetaks' op commerciële zonneplantages invoeren, die 115 miljoen euro per jaar moet opbrengen. Ten slotte wil de PVDA ook, samen met de federale regering, in het kader van een Energiepact, de nucleaire winsten verder afromen. Die maatregel moet jaarlijks 194 miljoen euro opbrengen. “Door deze drie maatregelen samen kan de Turteltaks perfect geschrapt worden”, besluit Peter Mertens.

De PVDA stapt ook naar het Grondwettelijk Hof tegen de Turteltaks. “De Turteltaks blijft”, zei Geert Bourgeois vanmiddag in het Vlaams Parlement. “De minister-president vergist zich”, aldus Peter Mertens. “De Turteltaks verdwijnt. Als de Vlaamse regering de Turteltaks zelf niet afvoert, dan zal het Grondwettelijk Hof dat doen. Deze taks is niet alleen onrechtvaardig, maar ook illegaal.”

Facebookevent Turteltaksproces 11 mei

Labels

Commentaar toevoegen