PVDA steunt beweging tegen TTIP: tijd om te luisteren naar volkeren in Europa

Het initiatief “Stop TTIP” overschreed de historische kaap van 3 miljoen handtekeningen. Zaterdag 10 oktober stapten 250.000 manifestanten door de straten van Berlijn en startten zo de actieweek tegen het TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Vandaag wordt de actieweek voortgezet in de straten van Brussel. Volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens “is het meer dan tijd dat de Europese leidende klasse luistert naar de volkeren die steeds luider dit giftige verdrag verwerpen. Wij willen een gans ander Europa, een Europa van samenwerking en solidariteit, geen Europa van winst en concurrentie”.

De PVDA is van mening dat het in het DNA zelf zit van verdragen zoals TTIP of CETA (het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada) om werkende mensen in directe concurrentie met elkaar te stellen en alle regels af te schaffen die het winstbejag van multinationals in de weg staan, zelfs als dat regelrecht ingaat tegen de belangen van de meerderheid van de bevolking.

De verdragen zullen verregaande gevolgen hebben: meer sociale dumping en delokalisatie, invoer van chloorkippen en hormonenvlees, mogelijkheid tot het ontginnen van schaliegas, inperking van vakbondsrechten zoals het stakingsrecht ... En dan hebben we het nog niet gehad over de impact op de openbare diensten en de non-profitsector.

“Toen Europees Commissaris voor Handel Cécilia Malström gevraagd werd wat ze dacht over het verzet tegen het TTIP, antwoordde ze dat ze ‘haar mandaat niet van het Europese volk kreeg’. Dat illustreert perfect hoe het autoritarisme van de Europese leiders steeds duidelijker wordt. Of het nu gaat over Griekenland of hier over het TTIP, de Europese elite heeft blijkbaar beslist de mening van het volk naast zich neer te leggen”, stelt Peter Mertens vast.

De actieweek, die begon in Berlijn met een historische opkomst van 250.000 mensen, kreeg al navolging in Amsterdam, Madrid, Athene, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Vandaag wordt de Europese top in Brussel omsingeld, en zaterdag is er in Brussel een grote manifestatie met internationale delegaties.

“Overal neemt het verzet toe”, aldus Peter Mertens. “En overal zien de traditionele partijen zich daardoor verplicht hun standpunten over TTIP te herzien. We zagen hoe de conservatieven, de liberalen en de sociaaldemocraten in juni alle zeilen moesten bijzetten om de stemming over het verdrag in het Europees Parlement nog te redden. Er zijn al honderden gemeenten en regio’s in Europa die zich hebben uitgeroepen tot ‘TTIP-vrije zone’. In Vlaanderen was Borgerhout de eerste ‘TTIP-vrije zone.”

De PVDA roept dan ook op tot mobilisatie in deze actieweek om de dynamiek te versterken en te bekomen dat het TTIP, het CETA en alle vrijhandelsakkoorden die enkel de belangen van de multinationals dienen, af te schaffen. De linkse partij diende daartoe zelf ook resoluties in bij de verschillende parlementen.1

“In het verleden werden door acties reeds soortgelijke akkoorden verworpen, zoals AMI in 1997 of ACTA in 2012. Samen kunnen de vakbonden, de boeren, het middenveld, kunstenaars, jongeren en alle anderen die in deze Europese beweging actief zijn, iets doen bewegen. De PVDA steunt de beweging tegen het TTIP: het wordt tijd dat naar de volkeren in Europa geluisterd wordt”, besluit de PVDA-voorzitter.

1 Hier de resolutievoorstellen ingediend in de Kamer over het TTIP en over het CETA.