PVDA steunt de 10 prioriteiten van de Algemene Centrale

Op 30 januari presenteerde de Algemene Centrale van het ABVV – in een toer langs verschillende partijen – haar 10 prioriteiten voor de verkiezingen van 25 mei aan de leiding van de PVDA. “Voor ons zijn dit legitieme bekommernissen en eisen, die we volmondig steunen!” zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De eisen van de Algemene Centrale komen op veel thema’s overeen met de standpunten en acties van de PVDA: koopkracht, pensioenen en vooral voor de zware beroepen, kwaliteit van de arbeid, belasting van bedrijven, milieu, interimwerk, Europa en zelfs Palestina

[lees de gedetailleerde antwoorden op de 10 punten].

Zo steunt de PVDA de twee eisen van de Algemene Centrale op het vlak van de pensioenen:

1. overgaan naar een speciaal brugpensioenstelsel voor belastende beroepen

2. toegang tot vervroegd pensioen voor zware beroepen

Voor de PVDA zijn deze twee eisen belangrijk voor de gezondheid van de werknemers, zoals ook de documenten van de Algemene Centrale aangeven.

België is een van de meest productieve landen ter wereld en dat betalen veel werknemers met hun gezondheid. Vooral mensen in zware en belastende beroepen moeten vroeger kunnen stoppen dan wettelijk is toegestaan.

We verdedigen deze maatregel ook omdat ze fakkelbanen creëert. “Waarom moeten we langer werken als er 600.000 werklozen zijn?” is de vraag die de PVDA al opwerpt sinds het Generatiepact en de eerste maatregelen voor de loopbaanverlenging. Concreet betekent dit dat vervroegd pensioen mogelijk moet blijven voor alle werknemers vanaf 60 jaar met een loopbaan van 35 jaar. Iedereen vanaf 58 jaar met een loopbaan van 35 jaar moet opnieuw recht krijgen op brugpensioen. Voor mensen in zware beroepen is dat: brugpensioen vanaf 56 jaar na een loopbaan van 33 jaar.

De PVDA hecht veel belang aan deze ontmoetingen en uitwisseling van standpunten. Vakbonden kennen van op de eerste rij de dagelijkse praktijk en de noden van de werknemers, de onrechtvaardigheden en de problemen in de werkomstandigheden en de sociale wetgeving. Ze bieden waardevolle input aan het onderzoek en de acties van een linkse partij als de PVDA. “We hopen dat dit contact en deze samenwerking blijven bestaan. Ook en vooral na de verkiezingen van 25 mei 2014. Als linkse partij steunen wij uiteraard de eisen van de werkende bevolking. We willen een klankbord zijn voor hun problemen en voorstellen, want die krijgen veel te weinig aandacht in onze parlementen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

[FR] http://www.accg.be/BEFR/readMore.aspx?id=daf733c5-89a7-41f1-b119-033b8b28212d

[NL] http://www.accg.be/BEDU/readMore.aspx?id=d34347c3-9fbd-4455-96df-933454f8d57a