Foto Solidair

PVDA steunt groeiend verzet tegen beruchte vrijhandelsakkoorden

Terwijl in Europa miljoenen actievoeren tegen de vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA, met de VS en Canada, vragen ook PVDA-volksvertegenwoordigers Raoul Hedebouw en Marco Van Hees in twee resoluties de definitieve verwerping van deze akkoorden.

Het gaat het niet om een of andere clausule die problematisch is. Het geheel van die verdragen en hun logica die onze sociale en democratische verworvenheden bedreigen, moet dringend worden verworpen. Het plan zet sociale, milieu- en hygiënische normen op de helling en zet Amerikaanse en Europese werknemers tegen elkaar op in concurrentie. De enige voordelen zijn voor de grote multinationals.

Het verzet groeit. 3,2 miljoen Europeanen hebben al het initiatief stop-TTIP getekend en in oktober 2015 betoogden 250.000 mensen tegen het akkoord. Honderden regio’s en plaatsen in Europa hebben zich al “TTIP-vrij” verklaard, waaronder tientallen in België. De mobilisatie groeit en nog nooit hebben zoveel burgers zich openlijk uitgesproken tegen zulke verdragen. Die mobilisatie brengt vakbonden en ziekenfondsen samen, maar ook boeren, jongeren, gewone burgers, organisaties van kleine zelfstandigen en ook nog milieuverenigingen, vrouwenorganisaties en organisaties die de democratische rechten verdedigen. Ze hebben de onderhandelingen al aanzienlijk vertraagd. Samen kunnen we winnen!

De Europese Commissie en het Witte Huis hopen ondanks alles de onderhandelingen af te ronden voor het einde van het mandaat van Barack Obama in januari 2017. Een nieuwe onderhandelingsronde in Brussel is voorzien voor februari.

De brandende actualiteit gaat echter nog meer over CETA. Dit soortgelijke vrijhandelsakkoord met Canada zou de weg kunnen bereiden voor TTIP. De onderhandelingen over CETA werden in september 2014 afgerond en de Europese Raad zal er zich binnenkort over uitspreken, alsook beslissen wanneer de voorlopige toepassing in voege gaat. De PVDA dringt dan ook aan op een stemming over de verwerping van het verdrag in het federaal Parlement

Na het dictaat van Brussel dat werd opgelegd aan het Griekse volk, zijn de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA een nieuw bewijs van het antidemocratische karakter van de huidige Europese Unie. Wij willen niet alleen dat 2016 het jaar wordt waarin die verdragen zullen worden verworpen, maar ook de start van het gevecht voor een volledig ander Europa. Voor een Europa van de solidariteit en de samenwerking en niet van de winst en de concurrentie.

Klik hier voor de agenda en de resoluties van de PVDA tegen TTIP en CETA.