PVDA tegen voorstel om oppositie uit bestuur haven van Antwerpen te weren

Het Antwerpse stadsbestuur van N-VA, Open VLD en CD&V wil oppositiepartijen PVDA, Groen en VB voortaan weren uit de raad van bestuur van de haven van Antwerpen. Ze hebben daarvoor een voorstel uitgewerkt dat voorligt op de gemeenteraad van 26 oktober. “Om lekken te vermijden”, zo vertelde schepen Van Peel op de bevoegde raadscommissie letterlijk. “Om elke democratische controle te vermijden en achterkamerpolitiek te legitimeren”, antwoordt raadslid Peter Mertens.

“Niet alleen de tonnenmaat, maar ook de mensenmaat”

Het rommelt in de haven van Antwerpen. Deze week wordt bekend hoe het verder moet met de Wet Major die de havenarbeiders beschermt tegen sociale dumping en onveilige werksituaties. De Europese Commissie en zonnepanelensubsidieslurper Fernand Huts willen komaf maken met de Wet Major. Precies op dit cruciaal moment stoomde het Antwerpse stadsbestuur een voorstel klaar om het Gemeentelijk Havenbedrijf om te vormen tot een NV van publiek recht. Daar blijft het niet bij. Het Stadsbestuur wil tegelijkertijd ook alle kritische noten uit de raad van bestuur van de haven van Antwerpen weren. “Het is net die oppositiestem in de raad van bestuur die ervoor zorgt dat er niet alleen naar de tonnenmaat, maar ook naar de mensenmaat wordt gekeken in de haven”, aldus Peter Mertens. “Wij kwamen onder meer tussen rond de Wet Major, en rond de mogelijke privatisering van het goederenvervoer in de haven. Zo brachten we uit dat het havenbestuur de monsterboetes aan containergiganten PSA en DP-World voor 52 miljoen euro wilde schrappen. 52 miljoen euro, dat is een gigantisch bedrag dat zo maar cadeau wordt gedaan aan de allergrootste multinationals. Die kritiek stoort hen blijkbaar mateloos. Als antwoord bedenken ze nu: minder democratie, minder pottenkijkers en verpakken ze dat allemaal met de mooie modeterm ‘corporate governance’.”

Heel concreet betekent het dat dokter Dirk Van Duppen (PVDA), die Peter Mertens opvolgt in de raad van bestuur, Wouter Van Besien (Groen) en Filip De Winter (VB) voortaan uit de raad van bestuur worden geweerd. “In Gent is het havenbedrijf al langer omgevormd tot een NV, maar daar heeft men de afvaardiging van de voltallige oppositie in de raad van bestuur wel behouden. Het is dus niet omdat het een NV wordt dat men automatisch moet snoeien in democratie. Dat zijn twee verschillende zaken”, verduidelijkt Mertens.

“Waarschuwen voor het hellend vlak van liberalisering”

De linkse partij verzet zich ook tegen de omvorming van een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf tot een NV van publiek recht. Mertens: “Het is al langer zo dat sommige krachten vinden dat de stad of de gemeente zich niet meer te veel moet bezighouden met de haven. Men spreekt dan over een Autonoom Bedrijf en vergeet systematisch het aspect ‘Gemeentelijk’. Het Vlaams Parlement heeft op 8 juli jongstleden unaniem de omvorming tot een NV goedgekeurd, zonder het minste plenaire debat. Het is heel jammer dat naast sp.a ook Groen in deze logica meestapt. We moeten waarschuwen voor een hellend vlak van liberalisering. Dat is sociaal belangrijk, maar ook ecologisch belangrijk. Het havenbedrijf beheert de terreinen en dokken van de stad, door ze in concessie te geven aan rederijen en grote spelers. Daarbij kan ze sociale en ecologische voorwaarden opleggen, en ervoor zorgen dat er een minimale activiteit moet zijn. Daarnaast is het havenbedrijf ook zelf een belangrijke werkgever voor technisch tekenaars, bedienden, loodsen, en veel meer. Het belang van de haven voor de stad kan moeilijk overschat worden. We moeten de publieke component behouden, en dat betekent ook dat er democratische controle en inspraak in de Raad van Bestuur mogelijk moet zijn.”

 “Schepen Marc Van Peel en gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx hebben de mond vol over het aantrekken van expertise. Daar is niets mis mee. Behalve dan als de expertise eenzijdig wordt. Waarom geen expertise van onafhankelijke transporteconomen betrekken, bijvoorbeeld? Waarom geen expertise vanuit de werkvloer, door vertegenwoordigers van de vakbonden? En waarom dan de expertise van de oppositie buiten spel zetten?”, zo zegt Peter Mertens.

“Erg bezorgd over veiligheid en arbeidsvoorwaarden in de haven”

De linkse partij is erg bezorgd over de veiligheid en de arbeidsvoorwaarden in de haven. De veiligheid en de arbeidsvoorwaarden op de terreinen van de Antwerpse Haven werden jarenlang goed beschermd door de Wet Major, de vakbonden en het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf. Mertens: “Nu ligt zowel de Wet Major onder vuur, als het gemeentelijke aspect van de haven. Dat is een gevaarlijke evolutie. Dat hebben we jammer genoeg gezien bij de afbouw en het frauduleuze failliet van Antwerp Ship Repair. De scheepsherstelling werd begin 2014 voor een appel en een ei doorverkocht. Firma’s als Navitec gebruiken nu een cascade van onderaannemingen waar niemand nog het bos kan doorzien. Enkele weken terug vielen daar de twee eerste dodelijke ongevallen, en we weten vandaag nog steeds niet voor welke firma’s die scheepsherstellers aan het werk waren. Anderhalve maand later weten we dat dus nog steeds niet. Ik kwam daar vorige gemeenteraad al over tussen. Eenmaal men de bescherming en de democratische controle afbouwt kan het rap gaan. En dus hebben we de kritische noot nodig in de raad van bestuur van de haven, een stem die vertrekt van de mensenmaat.”

De PVDA roept tot slot de havenarbeiders op om maandag het debat mee te komen volgen in de gemeenteraad in Antwerpen, maandag 26 oktober, vanaf 19u30 op het Stadhuis.