PVDA+ toetert voor tolvrije Liefkenshoektunnel :: Vijf minuten politieke moed gevraagd

Verwonderd dat u deze ochtend vlot Antwerpen binnen kon rijden? De Liefkenshoektunnel was tijdelijk tolvrij. Waarom tijdelijk? Omdat de Vlaamse regering doof blijft voor de oplossingen voor het fileprobleem in de stad. De PVDA+ schudde hen dan maar wakker met een toeteractie. Peter Mertens wees op de grote efficiëntiewinst bij het tolvrij maken van 'één van de meest onderbenutte tunnels van Europa'. Om van de gevaren van fijn stof nog te zwijgen. Jos D'Haese, de jongste lijsttrekker van het land, kuchte: 'Ik voel mijn levensjaren wegtikken terwijl ik hier sta. Vijf minuten politieke moed kan dit oplossen.'

Puffend van het stof en niet zozeer van de inspanning, hing een groep van PVDA+ een reusachtig spandoek aan de brug over de ring ter hoogte van de Luitenant Lippenslaan. Daarop in grote letters: 'Hou Liefkenshoek tolvrij'. Met gebaren vroegen ze de voorbijrijdende auto's om te toeteren voor een tolvrije Liefkenshoektunnel. Ongeveer de helft van de truckchauffeurs greep naar hun claxon of – gezien de stofwolken - naar hun misthoorn, de andere helft sprak allicht een Oost-Europese taal.

Afbetaald, maar onderbenut

Peter Mertens: 'We staan hier bij een toeteractie om de Liefkenshoektunnel permanent tolvrij te maken. Dat zou de ring sterk ontlasten. De Liefkenshoektunnel is één van de meest onderbenutte tunnels van Europa. De tunnel is nochtans volledig afbetaald. Toch wil de Vlaamse regering verder tol blijven heffen voor de financiering van de Oosterweelverbinding.'

Sinds de Liefkenshoektunnel twee weken geleden tolvrij is gemaakt tijdens de spitsuren loopt het verkeer rond Antwerpen erg vlot en zijn er amper files op de E34, de E313 en de ring richting Gent. Het gaat echter om een tijdelijke maatregel tot 20 juni.

De Liefkenshoektunnel is één van de meest onderbenutte tunnels van Europa.

Peter Mertens: 'We zien dat het verkeer vlot doorstroomt als de tunnel tolvrij is, zoals nu bij piekuren. Wij vragen dat die doorstroming permanent wordt gegarandeerd door de tunnel tolvrij te houden. We kunnen heel wat internationaal verkeer wegleiden van de ring, zoals verkeer uit Nederland dat naar Gent en Frankrijk gaat.'

Dat houdt ook economische voordelen in. De Antwerpse haven heeft bijvoorbeeld veel baat bij een vlotter verkeer.

360 miljoen euro gezondheidswinst per jaar

Dokter Dirk Van Duppen spreekt klare taal over de gevaren van fijn stof voor de volksgezondheid. 'Wij zitten hier met onze praktijk van Geneeskunde voor het Volk op 500 meter van deze open riool van fijn stof en lawaaioverlast. Meer dan de helft van onze patiënten onder de zes jaar hebben al moeten puffen. Ik heb ook al gemerkt dat oudere patiënten die iedere winter opstoten van bronchitis hebben, géén opstoot hebben als ze dichter bij het platteland gaan wonen. De Antwerpenaar verliest gemiddeld 2,3 gezonde levensjaren op een levensverwachting van 80,5 jaar door fijn stof en lawaaioverslast. Dat is gigantisch. Overkap en de ring, dat levert enkel al aan gezondheidswinst 360 miljoen euro per jaar op. Daarmee heb je de overkapping terugbetaald op acht jaar tijd. Wie beweert dat de overkapping onbetaalbaar is, liegt.'

De Antwerpenaar verliest gemiddeld 2,3 gezonde levensjaren op een levensverwachting van 80,5 jaar door fijn stof en lawaaioverslast

Jos D'Haese, student geneeskunde, merkt ook nog op: 'Eén op vijf Antwerpenaren heeft last van lawaaihinder en één op zeven van slaapstoornissen met matige tot ernstige impact. Dat zijn allemaal argumenten om die overkapping te doen én de tunnel permanent tolvrij te maken. Vijf minuten politieke moed kan dit oplossen.'

'in bed met betonboeren'

Wouter Van Damme, voorzitter van PVDA+ Antwerpen, onderstreept ook de onwil van de politieke verantwoordelijken om actie te ondernemen. 'Het is onbegrijpelijk dat de politieke verantwoordelijken alle signalen blijven negeren om hier iets aan te doen. Je kan niet anders dan denken in de richting van achterkamerpolitiek. CD&V en N-VA liggen allicht in bed met de betonboeren', zegt hij. Hij wijst op nog een aspect van het mobiliteitsprobleem voor het dagelijkse leven in Antwerpen: 'Op dit moment hakt het verkeersnet de stad in twee. Deze verkeersader is een echte barrière en verhindert dat Antwerpenaren zich vlot van de ene kant van de stad naar de andere kunnen bewegen.'

Petitie

De PVDA+ ijvert al jaren voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Het is een onmiddellijk toepasbaar voorstel dat snel heel wat verkeersellende kan wegwerken en dat al een groot deel doorgaand vrachtverkeer uit de stad kan houden. Dat zien we vandaag in de praktijk. Daarom lanceert de PVDA+ een petitie voor het permanent tolvrij houden van de Liefkenshoektunnel. Teken de petitie hier.