(Foto Solidair, Sophie Lerouge)

PVDA verheugd over afspringen ondemocratische CETA-akkoord

De PVDA steunt het Waalse gewest en de andere gefedereerde entiteiten die de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie verwerpen. “Deze crisis en het uitstel van de Europees-Canadese top tonen aan dat er in Europa dringend een echt democratisch debat moet komen over dit verdrag”, stelt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

“Miljoenen mensen over heel Europa hebben zich de voorbije weken en maanden verzet tegen dit verdrag omdat het een bedreiging is voor onze sociale rechten, voor onze milieu- en gezondheidsreglementeringen en onze democratische regels. Het is hoog tijd dat hun stem gehoord wordt.”

Dit is geen Waalse of Belgische zaak, het gaat om de democratie in Europa

“Deze zaak zegt zeer veel over de manier waarop de Europese Unie werkt, hè”, zegt Peter Mertens. “Eerst wordt jarenlang in het geheim onderhandeld over een akkoord, dat vervolgens in een mum van tijd aan de bevolking wordt opgedrongen, te nemen of te laten. En wie het toch waagt dwars te liggen, krijgt chantage en politieke druk over zich heen. Wat voor inhoudelijk politiek debat is er in Europa eigenlijk gevoerd over dit akkoord? Geen enkel.”

“Sommigen proberen ons nu te doen geloven dat het hier om een simpel handelsakkoord gaat”, vervolgt de PVDA-voorzitter. “Dat er in Wallonië een politiek spelletje wordt gespeeld. Niets is minder waar. CETA is, net als TTIP, een akkoord dat regels versoepelt en de democratie onder voogdij van de multinationals brengt. Vandaag zie ik burgerbewegingen in België, in Europa en zelfs in Canada, die ons steunen. Zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant staan ngo’s, vakbonden, mutualiteiten en consumentenorganisaties op één lijn. Zelfs kleine zelfstandigen en KMO’s staan achter ons en wijzen het verdrag allen af. Net als burgerorganisaties in Canada en alle Canadese vakbonden.”

En dan die interpretatieve verklaringen ... De voorbije dagen werden een pak nieuwe documenten op tafel gelegd. De vraag was vooral of wat daarin stond, zou primeren op de tekst van het verdrag zelf. Alle experts zijn het erover eens dat een simpele interpretatieve verklaring van een paar bladzijden niet substantieel kan veranderen wat eerder vastgelegd was in de 1.600 bladzijden van het verdrag. En al helemaal niet als het eenzijdig Europese verklaringen zijn, die zelfs niet de goedkeuring van Canada hebben gekregen.

“Dat is geen detail,” zegt Peter Mertens, “want het wil zeggen dat het niet zeker is of de inhoud van die verklaringen – bijvoorbeeld over sociale bescherming, milieu of openbare diensten – zelfs maar enige waarde heeft. En het probleem van de arbitragerechtbanken, van de regelgevende samenwerking of het feit dat CETA een Paard van Troje is voor TTIP en de Amerikaanse multinationals, blijft geheel overeind.”

“De enige logische conclusie is dat de Europese top wordt geannuleerd. Dit toont aan dat strijd loont. Er is een eerste bres geslagen. Nu komt het erop aan die bres te vergroten, in heel Europa een echt democratisch debat te voeren en alle handelsverdragen die gemaakt zijn op maat van multinationals, in te trekken.”