Foto Flickr Gringerberg

PVDA veroordeelt forcing die regering wil voeren inzake pensioenen

auteur: 

Webteam PVDA

Aan het begin van een lange dag debatten over de verhoging van de pensioenleeftijd reageert de PVDA verbolgen op het wetsontwerp dat de pensioenleeftijd verhoogt tot 67 jaar. “Dit is een zwarte dag voor de democratie en het recht op sociale zekerheid”, stelt PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw. De PVDA verdenkt de regering ervan dat ze het wetsvoorstel snel door het parlement wil jagen om de aangekondigde vakbondsmanifestatie van 7 oktober te snel af te zijn.

Vandaag om 10.30 u begonnen de debatten in de parlementaire Commissie Sociale Zaken over het wetsontwerp van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen. Volgens de PVDA schakelt de regering vandaag een versnelling hoger, omdat ze wil vermijden dat de pensioenhervorming in het vaarwater zou komen van de nationale vakbondsmanifestatie van 7 oktober. “In het najaar van 2014 zagen we dat de regering flink op de rem ging staan onder druk van het actieplan van de vakbonden. Nu wil de regering koste wat het kost een zelfde scenario vermijden”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw.

De PVDA wijst erop dat alle regeringspartijen tijdens de verkiezingscampagne een andere boodschap verkondigden. Hedebouw: “Het voorstel om te werken tot 67, stond in geen enkel partijprogramma, maar het werd klakkeloos overgeschreven uit de eisenbundel van Voka.” Vandaag blijkt eens te meer dat deze regering de belangen van de werkgevers laat primeren op de belangen van de werkende bevolking.

De PVDA hekelt het wetsontwerp, dat volgens de linkse partij in conflict komt met het grondrecht op sociale zekerheid. België verbond zich in verschillende internationale verdragen – zoals het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten – tot de ‘progressieve verwezenlijking’ en de ‘geleidelijke verhoging’ van de sociale zekerheid. Volgens juristen betekent dat minstens dat bestaande rechten niet mogen worden afgebroken – in vakjargon ook wel de ‘standstill-verplichting’ genoemd. Ook artikel 23 van de Grondwet bevat een standstill-verplichting. De PVDA ziet zich gesterkt door het advies van de Raad van State bij het wetsontwerp, dat tevens naar dit recht op sociale zekerheid verwijst.

“Het hele wetsontwerp hangt met haken en ogen aan elkaar”, zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. Zo zegt de Raad van State over het wetsontwerp: “zeer complex: elke transparantie ontbreekt”.

Bovendien voegde de regering een impactanalyse toe aan het wetsontwerp, waaruit zou moeten blijken dat de verhoging van de pensioenleeftijd een “positief effect” heeft op armoedebestrijding en werkgelegenheid. “Dat is natuurlijk pure nonsens”, reageert Hedebouw. “Iedereen weet dat door langer te moeten werken de laagste pensioenen zullen dalen. Bovendien moeten ouderen aan de slag blijven en worden daardoor geen jobs vrijgemaakt voor jongeren.”

Ook de motivering van het wetsontwerp blinkt volgens de PVDA uit in de eenzijdigheden en foute citaten. Zo legt de regering de commissie pensioenhervorming “woorden in de mond”, door haar rapport in één adem te vernoemen met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

De regering gebruikt ook verouderde cijfers en niet-relevante maatstaven. “Zo verwijst de regering naar de ‘demografische afhankelijkheidsratio’, met name het aantal ouderen ten opzichte van het aantal actieven. Maar volgens recente cijfers van de Europese Commissie wordt de economische afhankelijkheidsratio – dit is het totale aantal actieven ten opzichte van het totale aantal inactieven – net beter tot 2020. De pensioen zijn dus wél betaalbaar”, besluit de PVDA.

Commentaar toevoegen

Reacties

De pensioenleeftijd hoeft helemaal niet verhoogd te worden indien iedere inwoner van België belasting zou betalen op zijn inkomen. Internationale ambtenaren genieten van vrijstelling van belasting op hun salaris, en sommigen (EU) zelfs op hun pensioen. Sommigen beuren pensioenen van tienduizend Euro netto per maand! Miljoenen bonussen voor banksters en CEOs zijn vaak onbelast. België is een belasting paradijs voor superrijken en een belastinghel voor de werkende loontrekkende middenklasse. Staatspensioenen voor politiekers worden vaak gecumuleerd. PVDA: stel een pensioen zwartboek op dat deze feiten aan het licht brengt.