PVDA volgt samen met reizigers en personeel beloftes De Lijn op

Vervoersmaatschappij De Lijn presenteerde dinsdag 30 mei haar jaarrapport. De voorzitter van De Lijn, Marc Descheemaecker (N-VA), vindt dat het gedaan moet zijn met kappen op De Lijn en noemt het Antwerps experiment om in juni reeds op de lagere zomerdienst te rijden getuigen van goed beheer. “De N-VA leeft duidelijk op een andere planeet”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens.

Peter Mertens: “De capaciteit tijdens de spits vermindert met 13% en men vindt dat goed. Luister naar de reizigers en het personeel. Het water staat hen aan de lippen. Samen met hen zullen we de beloofde aanwervingen nauwgezet opvolgen en de besparingen bekampen. Goed beheer vertrekt vanuit investeringen, niet vanuit besparingen.”

Twee weken geleden kondigde De Lijn Antwerpen aan dat er al in juni, tegelijk met “knip” in de Leien, op de lagere zomerdienst zou worden gereden. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) was daar niet gelukkig mee, maar zijn partijgenoot juicht nu de beslissing toe. “Wat is het nu bij de N-VA?” vraagt Mertens zich af. “De zomerregeling toont vooral hoe diep de malaise bij De Lijn zit. De directie moest ‘het ventieltje lossen’ wegens de massale overuren bij de chauffeurs. Ondertussen moeten de reizigers nog langer wachten, terwijl de helft van de bussen en trams al niet op tijd komt. Ga naar een perron of lees de verhalen van de mensen op de sociale media. Verder van de realiteit kan Descheemaecker niet staan”, zegt Mertens.

“Maandag op de gemeenteraad stelde ik nog dat schepen Kennis de personeelsproblematiek en de beloofde extra aanwervingen niet opvolgt. Niets van excuses, geen concrete initiatieven. Hij bleef maar herhalen dat de capaciteit stijgt, terwijl ze met 13% daalt. Ik zou pas één maand voor ‘de knip’ me iets van mobiliteit aantrekken, terwijl onze PVDA-fractie hem al sinds december voor dit scenario waarschuwt. Wie gelooft deze mensen nog? Het lijkt er steeds meer op dat de N-VA een verrottingsstrategie toepast om de privatisering voor te bereiden”, stelt Mertens.

De Antwerpse PVDA haalde al petities op tegen de besparingen en voor extra aanwervingen. Ze trok hiermee naar de Antwerpse directie die geruststelde dat de 300 extra aanwervingen er wel degelijk zouden komen. “We willen weten hoe het nu zit. Duidelijkheid is nodig. Hoeveel van de 260 sollicitaties van januari zijn er nu geschikt bevonden? Gaat men slagen in het opzet om dit jaar chauffeurs aan te werven? Wij horen dat er meer afvloeiingen zijn dan aanwervingen. Als schepen Kennis het niet doet, doen we het zelf. Samen met de reizigers en personeel zullen we nogmaals naar de directie moeten gaan. Wij laten dit niet los. Uit liefde voor degelijk en betaalbaar openbaar vervoer, voor minder files en voor schonere lucht”, besluit Mertens.