(Foto Solidair, Salim Hellalet)

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees onder hoge bewaking naar geheime TTIP-kamers

“Een democratische farce. Transparantie van homeopathisch niveau”, zo noemt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees de veiligheidsnormen die hij opgelegd kreeg toen hij dinsdagmorgen de teksten van het vrijhandelsverdrag TTIP ging inkijken.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees ging vanmorgen dinsdag 23 februari op de FOD Buitenlandse Zaken de ‘geheime’ teksten raadplegen van de fameuze TTIP-onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Hij heeft alvast stevige bedenkingen bij de buitensporige veiligheidsnormen (op het vlak van toegang) die werden opgelegd voor het raadplegen van de teksten in de zogenaamde “reading rooms”. De volksvertegenwoordigers mogen de teksten – goed voor meer dan 350 pagina’s – maar twee uren raadplegen in een beveiligde zaal, zonder medewerker, zonder toegang tot internet en zonder kopieermogelijkheden. Bovendien moeten ze zich houden aan absolute geheimhouding.

“Een democratische farce. Transparantie van homeopathisch niveau”, reageert Marco Van Hees, die woensdag 24 februari in de commissie Buitenlandse Zaken met minister Reynders in debat gaat over de reading rooms. Hij zal de minister ook vragen om algemene toegang tot de documenten.

Van Hees: “Het TTIP is een van de belangrijkste onderhandelde handelsakkoorden ooit. Het heeft enorm ingrijpende gevolgen op de levens van honderden miljoenen Europeanen en Amerikanen. En wat doet men? Men stopt de tekst achter slot en grendel voor de burger. Met verhindert elk democratisch debat.”

“Enkel de lobbyisten van de grote multinationals krijgen toegang”, gaat Van Hees verder. “Als het TTIP zo positief is voor de economische groei en werkgelegenheid, voor sociale en ecologische normen, zoals de verdedigers hartstochtelijk beweren, waarom hebben de Europese leiders dan zo’n angst om de teksten vrij te geven?”

Overigens vragen middenveldorganisaties ook al drie jaren om de teksten van de onderhandelingen.

Sinds 1 februari werd nu toegang verleend tot de parlementsleden van de Europese lidstaten, maar onder wel zeer bijzondere en aparte voorwaarden, die ook in het buitenland al op de korrel werden genomen.

• De toegang is extreem beperkt: volksvertegenwoordigers hebben slechts twee uren toegang, na verplichte afspraak. Ze mogen geen medewerker meenemen en hebben geen toegang tot internet. Nochtans gaat het om honderden pagina’s in het Engels, die bol staan van technisch-juridisch jargon eigen aan handelsakkoorden. Ze mogen ook geen kopie maken van de documenten. In de meeste landen staan de volksvertegenwoordigers zelfs onder bewaking tijdens het raadplegen van de teksten.

• De volksvertegenwoordigers hebben geen toegang tot de gehele tekst. Ze moeten vooraf aangeven welke documenten ze willen raadplegen. Ze hebben ook slechts toegang tot de geconsolideerde teksten. Dat zijn de teksten waarover al een akkoord bestaat. Over de standpunten van de EU en de VS waarover nog geen akkoord bestaat, worden ze in het ongewisse gelaten

• De volksvertegenwoordigers moeten hun democratische rechten opgeven. Om toegang te hebben tot de zaal moeten ze een document van absolute geheimhouding ondertekenen, waarbij ze zich ertoe verbinden de geraadpleegde informatie niet te verspreiden.