Beelden De Kamer

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw voert scherpe oppositie tegen regering-Michel-De Wever

auteur: 

Webredactie

“Uw regering krijgt applaus van de patroons”, “Maar meneer Michel, u kunt het hier in het Parlement misschien niet goed horen, maar de mensen zijn ontevreden en komen op straat.” Werken tot 67, een indexsprong, openbare diensten onder vuur… De regeringsmaatregelen kregen in het parlement zwaar weerwerk van PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw.

Bekijk hier de video.

Raoul Hedebouw (PVDA): Beste collega's, de toestand is ernstig. Dat is misschien het enige waarover wij het eens zijn met de regeringsmeerderheid.

Vandaag wil men ons de toepassing van reeds beproefde methodes verkopen als vernieuwend project. Methodes die al eens uitgeprobeerd zijn in een van onze buurlanden. Het staat bekend als het Duitse model: loonmatiging, flexibiliteit, werklozen die gedwongen aan het werk worden gezet. Een model waar men ruim ervaring mee opdeed en dat uitvoerig werd getest in Duitsland, ons grote economische voorbeeld.

Het VBO klapt in de handen, de vakbonden reageren negatief

Wat zien we vandaag? Die fameuze Duitse droom toont vandaag zijn trieste werkelijkheid. De werkelijkheid van een economie die volop in recessie zit en die bovendien nooit eerder zo’n groot aantal werkende armen telde onder de bevolking.

Is het dat wat wij willen voor België? Op deze vraag antwoordt de PVDA onomwonden: neen, dit is niet de juiste weg.

Je hoeft alleen maar te kijken naar welke lobby’s en welke krachten de huidige regering feliciteren. Ik kan alleen maar vaststellen dat u voor elk van uw maatregelen felicitaties krijgt van het VBO, terwijl de vakbonden het er niet mee eens zijn.

Het VBO klapt in de handen, de vakbonden reageren negatief. Laten we het dossier van de pensioenen analyseren.

We zijn niet allemaal gelijk voor de dood

Men zegt dat men de pensioenen zal hervormen. De studiedienst van de Partij van de Arbeid heeft vanochtend in de kranten aangetoond dat de pensioenen met 80 tot 250 euro per maand zullen dalen voor bepaalde werknemers en ambtenaren en dat er twee tot vijf jaar langer zal moeten worden gewerkt.

Laten we duidelijk stellen, collega's, We zijn niet allemaal gelijk voor de dood.

Gezien de sociale realiteit hebben wij niet allemaal dezelfde kansen en zijn we niet allemaal hetzelfde voor de dood. Het verschil tussen iemand die een hoger diploma heeft, en iemand die een lager diploma heeft, is acht jaar minder leven. Het verschil in levensduur en gezondheid tussen die twee verschillende categorieën, is tussen 18 en 25 jaar. Dat betekent dat veel arbeiders vandaag 1 of 2 jaar pensioen zullen genieten. Door het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar wil de regering die twee jaartjes pensioen afnemen van arbeiders en bedienden.

Beste collega’s, dat is voor de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar. Ik wil ook antwoorden op de mythe dat wij langer leven en dus langer moeten werken. Doordat wij op een bepaalde dag hebben besloten minder lang te werken, zijn wij langer beginnen te leven.

We zijn in ons land langer beginnen leven op de dag dat we hebben beslist korter te gaan werken.

Dan is er natuurlijk de geldkwestie: hoe zullen wij de pensioenen betalen.

Deze regering wordt een echte machine om armen te fabriceren

In 2060 zullen onze pensioenen ongeveer 14 % van het binnenlands product kosten. Dat is exact wat men vandaag in Frankrijk en in Finland al betaalt. Elk jaar zal de vergrijzing ons 0,16 % van het bbp kosten, maar elk jaar neemt het binnenlands product, de totale rijkdom die wij produceren, met 1 % tot 2 % toe. Waar is dan het probleem? Het is een kwestie van prioriteiten. Men kiest voor de verkeerde prioriteiten.

Een ander punt dat ons sterk raakt, is de kwestie van de index, het feit dat men gelooft dat we de crisis gaan oplossen door loonmatiging en loonsvermindering. Het tegendeel is waar! En dat staat niet in een rapport van de PVDA. Het is de Nationale Bank van België zelf die dit in een rapport heeft geschreven. Het stelt duidelijk dat de reden waarom onze economie er zo slecht aan toe is, ligt in de daling van de binnenlandse vraag. Waarom is er een daling van de binnenlandse vraag? Vraag het aan de werkende mensen rondom u! Omdat de lonen onder druk staan! En welke oplossing bedenkt u daarvoor? De lonen nog meer doen krimpen! En dan zijn we verbaasd dat we verder mee gesleurd worden in die neerwaartse spiraal die in rechte lijn naar de derde recessie sinds 2008 leidt. Dat is voor ons totaal onaanvaardbaar! Deze regering wordt een echte machine om armen te fabriceren!

De openbare dienstverlening is ontzettend belangrijk

Het laatste element dat ons opvalt, is de invloed van de nucleaire lobby op deze regering.  Terwijl alle Europese landen beslissen te stoppen met kernenergie, is het ons gelukt toch nog die ene regering in Europa te vinden die zegt dat we ermee doorgaan. Niet alleen gaan we ermee door, maar het is nu al duidelijk dat deze slaafse getrouwheid aan kernenergie ons naar de complete black-out zal leiden! In deze 21ste eeuw is een land als België niet in staat de elektriciteitslevering aan zijn bevolking te garanderen. Iedereen steekt de draak met ons, maar wij lopen gewoon verder met onze kop tegen de muur, simpelweg omdat de regering dat monopolie van Electrabel niet durft aan te vallen, dat op het vlak van energie alle macht in handen heeft hier in ons land.

Beste collega's, ik wil niet eindigen zonder een heel belangrijk punt voor ons aan te raken. Al 10 tot15 jaar doen de verschillende regeringen een aanval op onze publieke diensten.

De openbare dienstverlening is ontzettend belangrijk!

De openbare diensten zijn belangrijk! De privatiseringen van de tien tot vijftien jongste jaren zijn al onaanvaardbaar, maar u gaat door op die weg. Wat ik vooral erg vind, is uw beslissing de NMBS te onderwaarderen. Nu zoveel pendelaars de trein nodig hebben, wil u hen opnieuw naar de auto sturen. U wil de NMBS 2 miljard minder geven. Dat is voor ons totaal onaanvaardbaar.

De mensen zijn ontevreden. De mensen komen in beweging.

Beste collega’s, ik weet niet of u het ook voelt, maar ik voel steeds meer opgekropte woede om mij heen. De mensen zijn ontevreden. De mensen komen in beweging. Dat is hier in het parlement niet zo goed te horen. Wij zullen alles in het werk stellen om de ramen open te zetten en het geluid van de straat ook hier te laten horen.

Het is met bijzonder veel genoegen dat wij hier vandaag ons standpunt mogen geven ten aanzien van uw rechtse maatregelen en onze visie meteen aangevuld zien door burgers en vakbonden die in beweging komen. Je moet oren hebben naar de krachtsverhoudingen op straat. Het ordewoord van de drie vakbonden samen voor een algemene staking op 15 december is een duidelijk signaal. Het is een signaal dat het verzet ook van de straat komt. Als politieke partij zullen wij hier in dit halfrond aanwezig zijn en de fakkel doorgeven van deze krachtsverhoudingen. Wij roepen voor nu zondag al op voor een eerste manifestatie van een politieke partij in de straten van Brussel. Als u ook wilt komen, u bent van harte welkom. We nodigen u allemaal uit.

Mijnheer Michel, u moet komen. U moet de mensen zien die bereid zijn de strijd aan te gaan tegen de rechtse maatregelen die u wilt opdringen. U zult zien dat de mensen in België het niet eens zijn met de maatregelen die u verdedigt. Dit stelt ons meteen voor een zeer belangrijke kwestie, namelijk die van de legitimiteit. Waar is de legitimiteit van deze regering? Ik stel de vraag. Geen enkele van uw partijen maakte in haar programma gewag van het feit dat ze de pensioenleeftijd ging optrekken naar 67 jaar. Niemand van uw kiezers heeft voor u gestemd om de pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar. Waar is uw legitimiteit?

Waar is uw legitimiteit?

De meeste partijen die deel uitmaken van uw regering schreven er niets over in hun programma dat ze een indexsprong gingen maken. Juist integendeel! Ze hebben in de verkiezingscampagne precies het omgekeerde beweerd. U hebt willens en wetens gelogen tegen uw kiezers. Er zijn vandaag steeds meer Belgen die zich afvragen of deze regering wel legitiem is.

Ik zeg het duidelijk, ik hoop serieus – maar ik geef toe, niet met heel veel hoop – dat deze rechtse regering haar gezond verstand gaat gebruiken. We moeten vandaag het sociale voorrang geven. We moeten vandaag vooral aandacht hebben voor de lonen, voor de openbare diensten om ons land er weer bovenop te brengen en het geluk te verzekeren van alle werkende mensen in ons land. Als we ons niet herpakken, dan lopen we recht met onze kop tegen de muur. En u zult niet kunnen zeggen dat de PVDA u niet heeft gewaarschuwd.

Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb één vraag. Neem het mij niet kwalijk, maar ik was een beetje te laat. Wanneer een communist echter over een economisch model begint te praten, spits ik toch wat meer de oren.

Mijnheer Hedebouw, ik doe dat zeker, wanneer hij zijn pleidooi begint met de woorden: “Een studie van de Partij van de Arbeid toont aan dat …”.

Er zijn vandaag en deze namiddag al heel wat grote economen en economisten geciteerd. Onze nieuwe Nobelprijswinnaar, Jean Tirole, heeft zelf aangehaald dat er geen geld meer is om het socialisme te betalen. Wij hebben het geld niet meer. Het is helemaal op. Hij pleit dan ook voor een flexibilisering van de arbeidsmarkt, wat in ons regeerakkoord staat en door onze minister van Financiën uiteraard nog uitvoerig zal worden besproken.

Waarom verzet u zich tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt?

Raoul Hedebouw (PVDA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Metsu, mijn antwoord omvat twee elementen.

Ten eerste, u oppert dat er geen geld is. Dat ontdek ik. Dat moet ik echt ontdekken. Wij leven hier in een land, waar er in 2013 nog 12 000 nieuwe miljonairs zijn bijgekomen. Er is dus veel geld in België. De vraag is natuurlijk of er geld is om te betalen.

Zal de gemeenschap en zal de politieke macht die fortuinen activeren?

Hoe pakken wij het aan om die fortuinen en niet de werklozen te activeren?

U wil alleen maar de werklozen activeren. U wil het geld enkel bij hen halen. Het probleem is immers dat vele bedrijven bij ons op 27 miljard euro cash geld zitten, dat niet wordt geïnvesteerd. Dat is het economische probleem waarmee wij hier kampen.

Hoe pakken wij het aan om die fortuinen en niet de werklozen te activeren? Dat is het vraagstuk dat in heel Europa wordt gesteld. U gaat echter gewoon door.

Indien u mij dus de vraag stelt, kan ik even helpen. Wij zullen waarschijnlijk ook een kadaster van de fortuinen in België maken. Dat is niet in het programma opgenomen, maar zal waarschijnlijk wel een nood zijn. Wij zullen op dat moment direct merken dat er in België genoeg geld is om een zeker sociaal beleid toe te passen.

Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Hedebouw, ik hoorde de heer Vande Lanotte daarstraks verklaren dat het heel strategisch is om niet op een vraag te antwoorden en over iets anders te beginnen.

Waarom verzet u zich tegen een flexibilisering van de arbeidsmarkt?

Raoul Hedebouw (PVDA): Ze biedt volgens mij geen enkele oplossing. Wat is de zin van het steeds meer flexibel doen werken van mensen?

Laat ons daarom het leven gewoon een beetje gezond houden voor de mensen.

Ik heb het daarstraks uitgelegd. Indien 1 000 mensen een job zoeken en er zijn 900 jobs, dan zijn er 100 werklozen. U kan dan alle mogelijke maatregelen treffen om de werklozen te activeren en flexibiliteit te creëren. U brengt echter niets bij op de arbeidsmarkt. Het probleem situeert zich dan ook op de arbeidsmarkt.

Laat ons daarom het leven gewoon een beetje gezond houden voor de mensen. Laat ons stoppen met het idee dat mensen tot 22 u, tot 23 u of tot middernacht moeten doorperen. Dat is geen leven meer.

Zijn er nog vragen? (Hilariteit.)

Ik vond het fijn om op vraagjes te antwoorden.

Zijn er geen vragen? Ik voel me wel goed hier.

Dan zie ik u morgen weer.