In mei 2015 had Raoul Hedebouw, federaal parlementslid en woordvoerder van de PVDA een ontmoeting met Antoine Deltour tijdens het European Forum for Solidarity. (Foto Solidair)

PVDA vraagt commissie Panama Papers om de klokkenluider Antoine Deltour te horen

auteur: 

Webteam

De PVDA vreest dat Antoine Deltour, de klokkenluider in de affaire LuxLeaks, veroordeeld zal worden. Hij riskeert dan vijf jaar gevangenis en een boete van een miljoen euro omdat hij de waarheid aan het licht heeft gebracht.

Daarom zal PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees, lid van de speciale Kamercommissie Panama Papers, de commissie vragen om Antoine Deltour zo snel mogelijk te laten getuigen. Hij wil daarmee vier dingen bereiken. Ten eerste, een vorm van steunbetuiging van de Kamer aan Antoine Deltour en de erkenning dat de positie waarin hij zich nu bevindt een groot politiek probleem is. Ten tweede, lessen trekken uit zijn ervaringen en zo de beste manier vinden om fiscale paradijzen aan te pakken (met inbegrip van de netwerken die via Luxemburg naar exotische belastingparadijzen leiden). Ten derde, ons helpen meer inzicht te krijgen in de donkere kant van de Big Four (Deltour is een voormalig auditeur van het bedrijf Price­waterhouseCoopers). Ten vierde, een regelgeving te kunnen uitwerken om klokkenluiders doeltreffend te beschermen.

“Want momenteel,” zegt Marco Van Hees, “leven we in een systeem waarin grote fraudeurs de facto straffeloos tekeer kunnen gaan en waarin mensen die die witteboordencriminaliteit aan de kaak stellen, als criminelen worden gebrandmerkt. Het schaamteloze schouwspel dat de Luxemburgse justitie opvoert, is een nog grotere karikatuur dan een fabel van La Fontaine. En ik ben er niet zeker van dat een dergelijk scenario zich in België niet zou kunnen afspelen. Zeker niet als je ziet in welke richting de Europese regelgeving daarover evolueert.”

In mei 2015 had Raoul Hedebouw, federaal parlementslid en woordvoerder van de PVDA een ontmoeting met Antoine Deltour tijdens het European Forum for Solidarity. Deltour vertelde hem toen waarom hij die stap had gezet en dat hij het nodig vond het grote publiek de waarheid te vertellen over de macht van de haute finance. De PVDA schaart zich achter de internationale steuncampagne voor Antoine Deltour.

Commentaar toevoegen

Reacties

Waarde landgenoten, Nogmaals bewijs in welke schizofrene wereld we samenleven... indien in een onafhankelijk recht systeem een klokkenluider wordt veroordeeld omdat hij de waarheid aan de buitenwereld en staatslieden kenbaar maakt in bijzonder in het licht van het algemeen belang principe toch...foei!