Foto mediActivista / Flickr

PVDA vraagt herfederalisering leefmilieu en klimaat

Aangezien de klimaat- en milieuproblematiek niet stopt aan de taalgrens, stelt de PVDA voor de bevoegdheden voor klimaat en leefmilieu te herfederaliseren.

Al zes jaar slagen de vier ministers, bevoegd voor milieu, er niet in om het met elkaar eens te worden. Bepaalde partijen, zoals de N-VA, willen vandaag niets liever dan gebruikmaken van deze blokkering - waar ze zelf overigens in ruime mate hebben toe bijgedragen – om de bevoegdheden nog meer te versnipperen en nog meer te regionaliseren. Dat is geen goede oplossing, aangezien problemen niet stoppen aan de taalgrens.

Vermindering van de CO2-uitstoot, hernieuwbare energie en financiering van een klimaatfonds: stuk voor stuk zijn het problemen die het kader van de gewesten overstijgen en die globaal moeten worden aangepakt. Als we echt een oplossing willen voor het dringende klimaatprobleem, hebben we een ambitieus en samenhangend beleid nodig. De PVDA vraagt het parlement om van milieu en klimaat opnieuw een onverdeeld federale bevoegdheid te maken.

Het energiebeleid, de gevoerde politiek voor het isoleren van gebouwen en het mobiliteitsbeleid zijn allemaal van wezenlijk belang om vandaag de uitdagingen van milieu en klimaat aan te gaan. De bevoegdheden zijn daarvoor vandaag in België echter volledig versnipperd. "Waarom moeten er zo nodig andere normen zijn voor energiezuinige gebouwen in Brussel, in Wallonië en in Vlaanderen? Dat is weinig efficiënt, zowel om te komen tot een groen beleid, als voor de installateurs die nu voortdurend moeten jongleren tussen drie verschillende regelgevingen op een grondgebied van nauwelijks 30.000 km². Daarnaast komt een groot deel van de regelgeving van het Europese niveau", aldus Jos D'Haese, onze expert bij de PVDA voor milieuvraagstukken.

Om een ambitieus beleid te ontwikkelen heeft de PVDA een voorstel van resolutie ingediend om van het milieubeleid, energiebeleid en vervoersbeleid opnieuw een onverdeeld federale bevoegdheid te maken. Op die manier kan met zowel de milieuproblematiek, als met de tewerkstelling rekening gehouden worden.