Foto Solidair, Vinciane Convens.

PVDA-wetsvoorstel om de bescherming van vakbondsmilitanten te verbeteren

auteur: 

Webredactie

De syndicale vrijheden liggen onder vuur. Met het proces tegen Bruno en Tom als triestig hoogtepunt. Het voeren van een vakbondsactie mag nooit tot een veroordeling leiden. Daarom diende PVDA een wetsvoorstel in om de bescherming van vakbondsmilitanten te verbeteren.

Het voeren van een vakbondsactie mag nooit tot een veroordeling leiden. Net zomin als het engagement van de duizenden vakbondsmilitanten die zich keihard inzetten voor hun collega’s, op de werkvloer en daarbuiten. Zij bekopen hun engagement nog veel te vaak met ontslag. Zoals Laurent bij Vandemoortele en Melissa bij het Rode Kruis. Om maar twee voorbeelden te geven. Elke vakbondscentrale en elke secretaris heeft het al meegemaakt. De wetgeving biedt onvoldoende bescherming tegen de willekeur van werkgevers. Ze leidt zelden of nooit tot re-integratie, ook al wordt de militant in het gelijk gesteld.

PVDA vroeg herhaaldelijk uitleg aan Minister Peeters naar aanleiding van het ontslag van vakbondsmilitanten. Maar geen enkele keer kwam daar een duidelijk antwoord op. Zelfs de informatie over het aantal ontslagen delegees en het aantal re-integraties de afgelopen jaren kregen we nog altijd niet. De praktijk leert ons dat die cijfers alarmerend zijn.

Daarom diende PVDA een wetsvoorstel in om de bescherming van vakbondsmilitanten te verbeteren, te beginnen met drie concrete punten :

  • een strengere procedure voor wanneer de werkgever “overmacht” inroept
  • het opheffen van de bepaling dat de rechter de werknemer kan schorsen
  • de nietigheid van het ontslag indien de werknemer gelijk krijgt van de arbeidsrechtbank of het arbeidshof

Wij blijven ons inzetten voor democratische rechten, in het parlement, maar ook in de wijken, op de werkvloeren, in acties en via solidariteitsinitiatieven.