Beelden De Kamer

PVDA wil dat deontologische commissie zich buigt over Bracke

De voorbije dagen kwam kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) onder vuur over zijn mandaat als adviseur bij Telenet. Oppositiepartij PVDA stelt zich ernstige vragen bij dit mandaat, en eist dat de deontologische commissie van de Kamer een onderzoek voert naar de belangenvermenging dat dit kan meebrengen.

“Men moet nagaan of er geen fouten gemaakt zijn en of er sprake is van belangenvermenging”, zegt Raoul Hedebouw. “Telenet zit in een duopolie met het staatsbedrijf Proximus wat betreft tv en internet. Het kan dan niet dat de eerste burger van het land van hen ieder jaar een enveloppe toegestopt krijgt met minstens €12.000.”

Bracke is niet het enige kamerlid dat als adviseur optreedt bij Telenet. Ook Open VLD-fractievoorzitter Patrick Dewael en sp.a-parlementair Peter Vanvelthoven oefenden alvast in 2015 dezelfde functie uit. Volgens artikel 5 van de deontologische code van de Kamer moet men melding maken van een belangenconflict bij een stemming, volgens het verslag heeft geen van de drie dat alvast gedaan toen er gestemd werd over het hervormen van Proximus in december 2015.1

Volgens Hedebouw is Telenet geen uitzondering, maar is er een hele hoop privébedrijven die waarschijnlijk riante vergoedingen uitkeren aan parlementairen.

“Het probleem is natuurlijk dat die mandaten een directe invloed hebben op de politieke besluitvorming. Het moet gedaan zijn met al die cumuls. Politici zijn er om te dienen, niet om zichzelf te bedienen. Siegfried Bracke is sowieso al de bestbetaalde politicus van het land met zijn officiële mandaten, die €305.130 per jaar in het laatje brengen. Waarom moet daar nog eens 12.000 euro bij?”

De PVDA wil waterdichte schotten tussen de politiek en privébedrijven.

 

1. http://www.dekamer.be/doc/pcri/pdf/54/ip084.pdf