PVDA wil drempel sociale verkiezingen naar 20 werknemers verlagen

Bij sociale verkiezingen zijn niet alle werknemers gelijk: in ondernemingen met minder dan vijftig werknemers zijn er geen sociale verkiezingen. Meer dan 1 miljoen werknemers hebben geen stem. De PVDA wil de drempel voor sociale verkiezingen verlagen naar gemiddeld 20 werknemers.

De volgende sociale verkiezingen in ons land vinden plaats tussen 9 mei en 22 mei 2016. De inzet is bijzonder groot. Meer dan 1,5 miljoen werknemers zullen hun stem uitbrengen op meer dan 130.000 kandidaten.

Maar volgens de PVDA is er een lacune in het sociaal stemrecht. De drempel voor sociale verkiezingen in een bedrijf werd vastgelegd op gemiddeld 50 werknemers. In ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn er helemaal geen sociale verkiezingen. Die bedrijven uit de privésector met minder dan 50 personeelsleden vertegenwoordigen nochtans liefst 48% van de totale werkgelegenheid in de privésector. Meer dan 1 miljoen werknemers hebben geen stem.

Sociaal overleg perfect mogelijk in kleine ondernemingen

In een resolutie die de PVDA deze week indient in het parlement, stelt de partij voor om de drempel voor sociale verkiezingen voor het CPBW te verlagen naar 20 werknemers en de drempel voor verkiezingen voor de ondernemingsraad naar 50 werknemers (nu is dat 100).

De PVDA verwijst naar het buitenland, waar de drempel een stuk lager ligt. In Duitsland en Oostenrijk zijn er al sociale verkiezingen vanaf 5 werknemers. In Nederland en Frankrijk respectievelijk vanaf 10 en 11 werknemers. In Zweden zijn er zelfs verkiezingen in alle ondernemingen, zonder enige drempel. “Andere Europese landen tonen dat sociaal overleg perfect mogelijk is in kleine ondernemingen”, zegt Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

Uitbreiden sociale verkiezingen betekent besparing voor gemeenschap

Uit onderzoek blijkt bovendien dat bedrijven waar sociale verkiezingen georganiseerd worden, betere arbeidsomstandigheden kennen. “De aanwezigheid van een vakbond leidt tot een betere toepassing van de veiligheidsregels en -wetgeving. In bedrijven met een syndicale vertegenwoordiging zijn er minder arbeidsongevallen, wat leidt tot een grote besparing voor de gemeenschap”, argumenteert Hedebouw.

De aanwezigheid van vakbonden in bedrijven heeft bovendien al bewezen bijzonder doeltreffend te zijn bij het voorkomen of het regelen van geschillen op de werkvloer.

Wet al 68 jaar niet gerespecteerd

De huidige regeling is volgens de PVDA in strijd met de wet houdende de organisatie van het bedrijfsleven uit 1948 In deze wet, met name in artikel 14, § 1, wordt de drempel voor het oprichten van een ondernemingsraad in bedrijven vastgelegd op vijftig werknemers. Sindsdien vinden er in ons land om de vier jaar sociale verkiezingen plaats. Maar onder druk van de werkgeversorganisaties, worden de ondernemingsraden sindsdien steeds slechts verkozen vanaf honderd werknemers. “De eigen wetten worden in ons land dus niet gerespecteerd, en dit al 68 jaar lang”, besluit Hedebouw.

  • Lees hier het voorstel van resolutie tot versterking van het democratische gehalte van de sociale verkiezingen