2000 demonstranten protesteerden met een mensenketting tegen de politierazzia’s in het Maximiliaanpark Brussel (Foto Samir Sam'touch)

PVDA wil eerste minister interpelleren over afspraken met Ethiopië

De Europese Unie onderhandelt met Ethiopië over een nieuwe overeenkomst om een identificatiemissie naar Europa te sturen die Ethiopische vluchtelingen moet identificeren.

Volgens de Britse ngo Statewatch zou deze missie bestaan uit leden van de geheime dienst. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch wordt in Ethiopië echter hardhandig opgetreden tegen politieke tegenstanders. Net zoals het geval was met de deal met Soedan bestaat de kans dat deze identificatiemissie naar Europa afzakt om oppositieleden te identificeren.

De PVDA wil daarom de premier verzoeken om deze identificatiemissie de toegang tot het Belgisch grondgebied te weigeren. Er is meer duidelijkheid nodig over deze nieuwe overeenkomst met Ethiopië en over de lijn die België in deze zaak zal volgen.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees: “Er is op Europees niveau een grote ondoorzichtigheid in al die overeenkomsten die al eerder gesloten werden met Afrikaanse landen. Dat hebben we kunnen vaststellen met de overeenkomsten met Soedan of Libië. Het is niet duidelijk wie betaald wordt en waarvoor. Het enige wat telt, is dat er zeker geen vluchtelingen naar Europa komen.”

“Charles Michel bevestigde dat het respecteren van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – dat het terugsturen van mensen verbiedt als het risico bestaat op foltering – als een heilig principe geldt, maar de Europese Unie wil nu de risicobeoordeling van de schending van dit artikel 3 uitbesteden aan overheidsfunctionarissen van net die landen waaruit deze vluchtelingen willen ontsnappen!”, is Marco Van Hees verontwaardigd.

De PVDA herinnert er ook aan dat de gesprekken tussen de Soedanese identificatiemissie en de Soedanese vluchtelingen plaatsvonden zonder dat daarbij een vertaler aanwezig was. De ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die de interviews bijwoonde, begreep dus niet wat er tijdens deze gesprekken werd gezegd en moest de Soedanese ambtenaar op zijn woord geloven over wat zou gezegd zijn.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken erkende trouwens vorige week woensdag in de Commissie dat het de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de nodige expertise ontbrak om het risico op schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te kunnen beoordelen.

“We gaan toch geen nieuwe overeenkomst sluiten met een ander land uit dezelfde regio terwijl het onderzoek naar de ‘folterdeal’ met Soedan nog steeds bezig is?” vraagt Marco Van Hees zich af. De PVDA eist meer duidelijkheid over deze nieuwe overeenkomst met Ethiopië en over de lijn die België in deze zaak zal volgen.