Foto Dr Les (Leszek - Leslie) Sachs / Flickr

PVDA wil speciale cel om 36 miljard euro witgewassen kapitaal te recupereren

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) maakte een klacht over aan het parket. Het gaat over 61.546 regularisatiedossiers. De klacht draait om een totaalbedrag van 36 miljard euro aan witgewassen kapitaal. Al dreigt een groot deel van de dossiers verticaal geklasseerd te worden door een zwaar personeelstekort bij Justitie. De PVDA vraagt dat er een speciale cel wordt opgericht om de klacht op te volgen. 

“Dat dit net nu naar buiten komt, maakt het allemaal nog meer choquerend”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “Eric Van Rompuy (CD&V) vertelde ons gisteren in de Kamercommissie Panama nog dat de fameuze Kaaimantaks geen 460 miljoen, maar slechts 40 miljoen euro heeft opgebracht. En vandaag krijgen we dan te horen dat een ambtenaar – je weet wel, het soort mens waarvan de regering vindt dat we er steeds minder van nodig hebben – een gigantische haas gevangen heeft. Een die 36 miljard euro weegt! Al een geluk dat belastingambtenaren en financiële rechters nog de moed hebben om tegen de politiek van deze regering in te gaan.”

Reeds sedert de eerste zogeheten eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) heeft de PVDA kritiek op deze vorm van fiscale amnestie. Op korte termijn komt er inderdaad wel wat geld in de schatkist terecht, maar eigenlijk moedigt de maatregel belastingfraude aan. Fraudeurs weten goed genoeg dat ze hun zwart geld wel zullen kunnen regulariseren als het nodig zou zijn. Zeker nu die “eenmalige” bevrijdende aangifte al aan haar vierde ronde bezig is. Daarnaast toont de klacht van de BBI aan dat zelfs de geregulariseerde dossiers vaak maar ten dele geregulariseerd zijn.

Het risico is nu erg groot dat de 61.546 dossiers niet zullen kunnen behandeld worden door Justitie. Daar is er namelijk een enorm personeelstekort, vooral op de diensten die strijden tegen financiële misdrijven. Daarom stelt de PVDA voor dat er een een speciale cel wordt opgericht die zich specifiek met deze dossiers bezighoudt.

De cel kan bestaan uit ambtenaren van de FOD Financiën, die gedetacheerd worden naar het parket. Op voorwaarde natuurlijk dat er bij de fiscus evenveel nieuwe ambtenaren worden aangeworven om het tekort daar te compenseren. Nieuwe mensen aanwerven zal de schatkist geen geld kosten gezien de omvang van de belastinginkomsten die ze zullen binnenbrengen.

Om de strijd tegen de grote fiscale fraude te doen slagen, moet er zeker ook gekeken worden naar de tussenpersonen – ook bankinstellingen – die belastingontduiking op die schaal mogelijk maken. Marco Van Hees: “In de Kamercommissie Panama van 25 oktober 2016, heeft de top van de Dienst Voorafgaande Beslissingen – die de fiscale regularisatie behandelt – op basis van een representatief staal aangetoond dat 96% van de geregulariseerde fraude via Zwitserse of Luxemburgse banken is gegaan. De wegen van de grote fraudeurs zijn gekend. Het enige wat ontbreekt om dit aan te pakken, is politieke wil.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Je kunt deze profiteurs alleen ter verantwoording roepen als je ze -tegen hun wil- in ons land vasthoudt. Het vervelende is dat als zo'n cel inderdaad wordt opgericht en/of er grote vermogensbelastingen worden opgelegd door België, de ultra-rijken met een pennestreek zijn vertrokken. En wat dan? Wilt u ze, naar goede oude communistische gewoonte, verhinderen om te vertrekken? Dat kan toch alleen als er een strafrechtelijke aanklacht ligt? Of wilt u mensen en/of hun geld in 'preventieve hechtenis' kunnen nemen? Dan zou u de Europese instellingen tegenover u kunnen vinden. Deze schrijven immers vrij verkeer van mensen en van kapitaal voor.
Die 'gigantische haas' is natuurlijk nog niet gevangen. We hebben hem alleen nog maar zien lopen.
Een strafrechtelijke aanklacht zou toch niet meer dan gepast zijn. Of is het stelen van aan de samenleving verschuldigd geld geen misdaad?