PVDA zal beroep aantekenen als pensioenhervorming wordt goedgekeurd

auteur: 

Webteam PVDA

De PVDA is van plan beroep aan te tekenen bij het Grondwettelijk Hof tegen het ‘langer-werken-voor-minder-pensioen’-beleid van de regering-Michel-De Wever. België verbond zich in de Grondwet en in verschillende internationale verdragen tot het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en tot de ‘geleidelijke verhoging’ van het recht op sociale zekerheid. De regering-Michel-De Wever lapt die verbintenissen aan haar laars. 

De regering wil de pensioenleeftijd optrekken naar 67 jaar en de voorwaarden voor vervroegd pensioen en overlevingspensioen verstrengen. Voor veel werknemers, in de eerste plaats vrouwen, komt het recht op vervroegd pensioen en het recht op overlevingspensioen daardoor in het gedrang.

Eerder dit jaar schafte de regering ook al de pensioenbonus af: iedereen die actief blijft tot 67 jaar zal exact 187,16 euro minder pensioen per maand trekken dan voordien. Het regeerakkoord voorziet verder in de afschaffing van pensioenrechten bij bepaalde vormen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet, in de afschaffing van het gezinspensioen zoals wij dat vandaag kennen en in een verregaande afbouw van het ambtenarenpensioen. 

“Dit ‘langer-werken-voor-minder-pensioen’-beleid is in strijd met het grondrecht op sociale zekerheid”, zo zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “De IAO Conventie nr. 102 – ‘Social Security Minimum Standards Convention’ van de Internationale Arbeidsorganisatie – bevat een aantal minimumnormen die België ondertekende. Zo mag de wettelijke pensioenleeftijd niet meer dan 65 jaar bedragen, tenzij de lidstaat bewijst dat de mogelijkheid tot werken voor ouderen een hogere leeftijd toestaat. Zo ook moet het overlevingspensioen verplicht toegekend worden aan de overlevende partner van ambtenaren, werknemers of zelfstandigen die gedurende een bepaalde periode bijdragen hebben betaald aan de sociale zekerheid.” 

“De Belgische regering bewijst helemaal niets over de mogelijkheid tot werken voor 65-plussers in België”, stelt Kim De Witte vast. “Integendeel, de regering erkent dat daar een groot probleem rond bestaat. Onze productiviteit van arbeid ligt zeer hoog en het aantal werkgevers dat 65-plussers wil tewerkstellen is zeer laag.” 

Niet alleen IAO-Conventie nr. 102, ook het Europees Sociaal Handvest en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten beschermen het recht op sociale zekerheid. In deze verdragen verbond België zich tot de ‘progressieve verwezenlijking' en de ‘geleidelijke verhoging’ van de sociale zekerheid. Volgens de rechtsleer en de rechtspraak betekent dit dat bestaande rechten niet mogen worden afgebroken. In vakjargon ook wel de ‘standstill-verplichting’ genoemd.

“Het wetsontwerp van de regering over de optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar bespreekt zelfs nergens het spanningsveld met het grondrecht op sociale zekerheid in de Belgische grondwet en de internationale verdragen die België ondertekende”, alsnog De Witte. “De Raad van State formuleerde in haar advies bij dit wetsontwerp dan ook ernstige bedenkingen. De PVDA onderschrijft die bedenkingen en heeft besloten om de nieuwe wet, indien ze goedgekeurd wordt in het parlement, aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Het begint een traditie te worden dat de huidige regering de grondwet en alle bestaande conventies met de voeten treed.
Waarom geen class action voeren? PVDA die in naam van een aantal burgers naar het grondwettelijk hof stapt zoals consulentenorganisaties ook doen. Ook de vakbonden zouden dit kunnen doen.
Ik ben nu 54 jaar en werk al van mijn 16de . Ben wel enkele jaren thuis gebleven voor de opvoeding van mijn kinderen . Daarna ben ik parttime gaan werken Ondertussen heb ik ook al jaren de zorg voor mijn 83jarige moeder en nu zou ik nog 13jaar moeten gaan werken . Ik zie het echt niet zitten !!!
Dit is een maatregel van niets, bepaalde beroepen kunnen vanaf 50 jaar al niet meer uitgeoefend worden. Het wordt tijd dat de regering realistisch wordt of op onbetaald pensioen vertrekt!
Pensioenleeftijd optrekken wegens vergrijzing is larie en appekool men laat de bevolking dit denken de werkelijke reden dat we allen langer moeten werken is om al de prestige projekten te financieren , oa de aankoop van de gevechtsvliegtuigen, de overkapping van de Antwerpse ring , het nieuwe voetbal stadion in Brussel enz, enz . terwijl onze ministers zichzelf een fikse loonverhoging hebben toegekent bij aanvang van hun ambtstermijn en ze zelf met pensioen kunnen gaan vanaf 52 terwijl zij degenen zijn die beslissen dat er een indexsprong moet komen en we allen tot 67 moeten gaan werken van hypokrisie gesproken ,, walgelijke toestanden mvg Ronny
Ik steun partij PVDA daar volledig in , mannen die hier voor het zeggen hebben zijn gewoonlijk ook miljonairs, die gaan natuurlijk niet in hun eigen vel snijden , NVA raakt niet aan de bedrijf wagens, de media en de bedrijven die hem steunen zit wel het groot kapitaal die buiten schot blijven wat betreft belasting , NVA ,open vld en cdnv ze hebben het volk voorgelogen met het niet optrekken van pensioen leeftijd in hun kies campange. ze hebben het dus wel gedaan. een regering die ongeloofwaardig is tot en met . vooral NVA .Bij deze moet er een miljonairs taks komen dan is het optrekken van pensioenleeftijd bewezen dat dit geen optie is.
Groot gelijk. Het is absoluut niet noodzakelijk en zoals in het artikel te lezen ook onrechtmatig om de pensioenleeftijd omhoog te trekken. Zoek het geld bij de notionele intrestaftrek, de kaaimantaks, de karaattaks, de fiscale fraude, de vermogensbelasting, de vermogenswinstbelasting, enz... Als men die zaken grondig aanpakt, is het absoluut niet nodig om de gewone werkmens te viseren. Wanneer zal het volk opstaan tegen deze onrechtvaardigheden? Waar we met de vakbonden tientallen jaren voor geijverd hebben, wordt ons nu zomaar afgenomen. Onaanvaardbaar! Podemos!
ik vind dit niet goed er zijn zo veel jongeren werkloos en zo veel mensen die niet tot hun pensioen kunnen werken door hun gezondheid dat ze op zijn sommige overlijden zelfs vroeger en veel vrouwen zullen nooit hun volledig pensioen niet kunnen hebben voor hun is dit nog een dubbele tegenslag .ze zouden beter een vermindering van werkuren in voeren zo dat ieder werk heeft en aan zijn toekomst kan werken en nog iets heeft van zijn leven . Met de 30 uren werk week zou dit goed zijn voor iedereen daar er dan meer werkplaatsen vrij komen en de mensen die willen op pensioen gaan wanneer zij dat willen als ze voelen dat het zo goed niet meer gaat zodat ze nog iets van hun leven hebben.