PVDA zet acties verder tot definitieve sluiting asbeststortplaats SVK

SVK, de uitbater van de asbeststortplaats te Sint Niklaas, heeft vandaag besloten om tijdelijk te stoppen met het aanvoeren van asbestafval. Niet meer dan logisch, vindt de PVDA, gezien de onweerlegbare bewijzen van ernstige vervuiling van de grond op de toegangswegen naar het stort en het risico voor de volksgezondheid.

De beslissing van SVK is een eerste resultaat van de acties van het comité Asbeststort Dicht en de PVDA.

Maar voor de PVDA is het ook duidelijk dat het asbeststort niet op zijn plaats is vlak bij een woonwijk. Dit stort had nooit een vergunning mogen krijgen. Het stadsbestuur had nooit een positief advies mogen geven op deze stortaanvraag. Prof. Neméry (pneumoloog KU Leuven) gaf op de PVDA-infoavond van 30 mei in Sint-Niklaas nog belangrijke informatie hieromtrent. Volgens de professor is er binnen een perimeter van 500 meter rond een asbestbron een verhoogd risico. Buiten die 500 meter is het risico quasi nihil. Deze vaststelling is gebaseerd op een Japanse studie rond slachtofferanalyse. Het SVK-stort ligt op minder dan 100 meter van bewoning. Een asbeststortplaats zou minstens 500 meter van bewoning moeten liggen. Een sterk wetenschappelijk onderbouwd argument om op deze plek (zie kaart in bijlage) geen asbeststort toe te laten en dus nu tot definitieve sluiting over te gaan.

Wij zetten met de PVDA onze acties verder tot het stort definitief dicht gaat. De gezondheid van de mensen moet voorop staan. De PVDA gaat de komende weken verder met het ophalen van handtekeningen voor de petitie “Asbeststort Dicht”.

Persdienst PVDA