Beelden De Kamer

Raoul Hedebouw doet staatssecretaris Zuhal Demir naar adem happen

“We zagen Zuhal Demir gisteren voor het eerst even naar adem happen”, zo schreef het Belang van Limburg over haar eerste optreden in de Kamer als staatssecretaris. Raoul Hedebouw legde haar het vuur aan de schenen.

“Raoul Hedebouw (PVDA) had gisteren anders wel een punt. In plaats van zich dik te maken over Unia, had Demir zich beter meteen beziggehouden met de computerproblemen bij de federale dienst voor personen met een handicap”, zo citeerde Het Belang van Limburg een uithaal van Raoul Hedebouw naar destaatssecretaris. De discussie ging over de problemen bij de federale dienst voor Personen met een beperking, waarover we hier al berichtten. 

Door de druk van onderuit heeft de kersverse staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir (N-VA) antwoord moeten geven op de vele onzekerheden rond de steunaanvragen van personen met een handicap. “Ik hoop dat er zeer snel een oplossing wordt gevonden. U kunt op ons en op de veldwerkers rekenen om de druk op de ketel te houden”, besloot Raoul zijn interpellatie.

We spraken met een van die veldwerkers Kim Verberck, sociaal-verpleegkundige bij Geneeskunde voor het Volk te Deurne.

Zuhal Demir heeft in de Kamer eindelijk beloofd om de nalatigheid en onbekwaamheid van haar voorgangster Elke Sleurs (N-VA) op te vangen. Hoe is het zover gekomen?

Kim Verberck. We horen al enige tijd van patiënten dat ze abnormaal lang moesten wachten op een antwoord van de dienst voor personen met een handicap. Bij sommigen ging het over de aanvraag of de verlenging van hun parkeerkaart. Anderen kregen maar geen antwoord op hun aanvraag voor inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming of verhoogde kinderbijslag. En wij, de hulpverleners, konden zelfs niet meer telefoneren naar de dienst. De telefoon werd gewoon niet meer opgenomen. Die vele patiënten zijn het beu, ze begrijpen niet dat dit probleem niet prioritair wordt aangepakt. Dan zijn wij aan de alarmbel beginnen te trekken.

Maar u was niet alleen, er kwamen nog meer reacties?

Kim Verberck. Inderdaad, op dinsdag 21 februari legde het personeel van de dienst het werk neer, met de steun van hun vakbonden. Ze konden de schrijnende toestand van veel mensen met een beperking niet meer aanzien. Uit solidariteit met hen en uit protest tegen zoveel nalatigheid vanwege de verantwoordelijke staatssecretaris gingen ze in staking. En dat heeft gewerkt, want kort daarop trokken ook de ziekenfondsen aan de alarmbel en gisteren vroegen ook de vaste artsen die voor de FOD Sociale Zekerheid werken in een open brief om tijdelijk naar het oude systeem terug te schakelen.

Wat heeft Zuhal Demir nu precies beloofd?

Kim Verberck. Ze heeft een stappenplan opgesteld en een stuurgroep opgericht om dit van nabij op te volgen. Ook heeft ze het informaticabedrijf Capgemini, dat de nieuwe software heeft geïnstalleerd, in gebreke gesteld. Ze heeft tien nieuwe medewerkers moeten aanwerven om de communicatie te verbeteren. Voor de betalingen van februari en maart zouden de dossiers manueel in het nieuwe systeem ingebracht worden en ze wil dat het systeem tegen april op punt staat.

Zijn jullie hiermee tevreden?

Kim Verberck. Neen, de staatssecretaris moet ook direct zorgen voor een fatsoenlijke communicatie met de patiënten en de hulpverleners. Er moet een crisishulptelefooncentrale komen waar zowel hulpverleners als patiënten een duidelijk antwoord krijgen op al hun vragen. Voor duizenden van die mensen is de huidige onzekerheid echt onmenselijk.

Wat gaan jullie dan nog doen?

Kim Verberck. We gaan dit dossier met Geneeskunde voor het Volk nauwgezet opvolgen. Samen met de patiënten staan we klaar om de staatssecretaris in gebreke te stellen. En als dit euvel niet snel opgelost wordt, zullen we niet aarzelen om een kort geding aan te spannen.