http://aff.skynetblogs.be/archive/2014/12/03/zaak-le-pen-jan-jambon-alweer-betrapt-op-leugen.html

Raoul Hedebouw (PVDA): “Wanneer gaat minister Jan Jambon eindelijk de waarheid spreken?”

Een onderzoek van de antifascistische sites RésistanceS en AFF/Verzet* brengen aan het licht dat minister Jambon moedwillig zijn betrokkenheid bij de Vlaams-Nationale Debatklub (VNDK), een vereniging die door verantwoordelijken van het Vlaams Belang geleid wordt, geminimaliseerd heeft. Hij was een van de leiders van de debatclub toen die in 1996 Jean-Marie Le Pen uitnodigde. “Wanneer zal minister Jan Jambon ons eindelijk de waarheid vertellen?” vraagt PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw zich af.

Toen men hem in oktober laatstleden een foto voorlegde waarop hij te zien was in gezelschap van de leider van extreemrechts in Frankrijk, zei Jan Jambon voor televisie: “Ik was toehoorder toen mijnheer Le Pen, een toespraak hield. Dat wil niet zeggen dat ik zijn uitspraken steun. Op dezelfde plaats, een paar maanden eerder, was Kris Merckx (PVDA). Ik was toen ook bij de toehoorders.”

Jambon verduidelijkte dat de foto met Jean-Marie Le Pen genomen is bij een ontmoeting die georganiseerd was door“een debatclub in Antwerpen die elke maand een gekende personaliteit uitnodigt”

Jan Jambon gebruikt nu Kris Merckx als alibi om zijn ontmoeting met Jean-Marie Le Pen te verrechtvaardigen en als een anekdote voor te stellen, maar Merckx werd nooit uitgenodigd door de VNDK, stelden de twee anti-fascistische sites met bewijzen op tafel vast.

Maar de huidige minister van Binnenlandse Zaken neemt nog een tweede keer een loopje met de waarheid wanneer hij vertelt dat hij maar een gewone toehoorder was die naar Jean-Marie Le Pen kwam luisteren. De documenten waarover AFF/Verzet en RésistanseS beschikken bewijzen dat dezelfde Jambon vanaf de jaren '90 lid was van de leiding van de Vlaams-Nationale Debatclub, samen met onder andere kopstukken van het Vlaams Belang.

Tijdens de conferentie van Le Pen bij de VNDK zat Jan Jambon zelfs aan de eretafel samen met de spreker en met kopstukken van het Vlaams Blok (het huidige Vlaams Belang): Frank Vanhecke (de toenmalige voorzitter), Francis Van den Eynde (tevens leider van Voorpost, een extreemrechtse groep), Koen Dillen en Filip Dewinter.

 

Raoul Hedebouw: “Na zijn uitspraken dat de collaborateurs wel “hun redenen” hadden, na de aanwezigheid van staatssecretaris Vrancken op het feestje van voormalig VMO-voorzitter Bob Maes (die op geen enkele manier afstand neemt van de collaboratie tijdens de oorlog), na het colloquium ter ere van de vooroorlogse extreemrechtse leider Joris Van Severen (met de steun van een N-VA-burgemeester) is dit de vierde recente revelatie die de duistere banden van de N-VA aan het licht brengen.

Het moet elke democraat in dit land bijzonder verontrusten dat de minister van Binnenlandse Zaken en zijn partij de politieke draagwijdte van dergelijke gebeurtenissen minimaliseert en ons zelfs leugens opdist.

Ze gaan op die manier mee in een gevaarlijk proces van gewenning aan het extreem rechtse ideeëngoed. Het is des te meer onaanvaardbaar omdat Jan Jambon aan het hoofd staat van het ministerie van Binnenlandse Zaken, aandringt op de concentratie van de organen van de uitvoerende macht in een Nationale Veiligheidsraad (een NSA op zijn Belgisch), het actieterrein van de vakbonden wil inperken en de inzet van het leger bij de ordehandhaving verdedigt.”

 

Het volledige dossier vindt u op http://resistancesnews.be - http://aff.skynetblogs.be