In Gent trok het personeel van de openbare diensten per fiets naar het stadcentrum om de bevolking te informeren. (Foto Solidair, Dieter Boone)

Reactiedag: uiting van een veel dieper ongenoegen

Vandaag geeft eerste minister Charles Michel een toespraak bij het begin van het nieuwe parlementaire werkjaar. Een toespraak die al verstoord is door een syndicale reactiedag: duizenden werknemers voerden vandaag actie tegen het beleid van de regering. Ze gaven een signaal dat de regering niet kan negeren, want de acties van vandaag zijn maar het topje van de ijsberg, onder het oppervlak zit nog veel meer onvrede en ongenoegen. Deze reactiedag is dan ook een flinke waarschuwing aan het adres van de federale regering.

PVDA-voorzitter Peter Mertens was gisteren al duidelijk in een interview met De Morgen: “Deze regering voert een oorlog tegen de drie cruciale pijlers van onze welvaartsstaat. Het middenveld wordt systematisch aangevallen, de sociale zekerheid wordt uitgehold en de publieke dienstverlening wordt afgebouwd. Zelfs het ministerie van Financiën bespaart op personeel, wat waanzinnig is, want op dat departement verdient elke ambtenaar zijn salaris tien keer terug. Tegen dat politieke kuddegedrag steunen wij deze reactiedag.”

PVDA-voorzitter Peter Mertens dinsdagmorgen aan een piket in de Antwerpse haven.

Neen, België mag geen Flexiland worden

Op 26 juli stelde de regering-Michel haar “Zomerakkoord” voor. Een akkoord waar de regering zo blij mee was, dat de ministers het dat weekend gingen vieren op Tomorrowland. Voor de werkende bevolking viel er nochtans weinig te vieren. Het Zomerakkoord katapulteerde ons richting Flexiland met nieuwe besparingen op de pensioenen (300 miljoen euro), nog meer flexibiliteit in de openbare en de private sector, privatisering van openbare bedrijven … (Lees hier ons dossier Flexiland)

Toen de plannen bekend werden, was er meteen woede bij de bevolking. In zoverre dat de regering op één punt al meteen op haar stappen moest terugkeren: het pensioen van werkloze 50-plussers en bruggepensioneerden gaat niet naar beneden. PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte berekende dat die ene maatregel een gepensioneerde tot 165 euro per maand zou kunnen kosten.

Een reactiedag

Het was dan wel een actiedag van de openbare diensten, toch bleek vandaag dat de hele werkende bevolking de maatregelen niet pikt. In de provincie Luik, bijvoorbeeld, werd in verschillende bedrijven (Prayon, Magotteaux, Mecamold, Truflo …) de productie verstoord. In Brussel lagen enkele bedrijven uit de metaalsector (SICLI, Imtech, KONE, Audi Brussels ...) gedeeltelijk of helemaal stil. In Oost-Vlaanderen was er een stakingspiket aan de ingang van EDF Luminus. En de werknemers van die bedrijven staan niet alleen. De voorbije weken waren er in verschillende bedrijven stakingen en werkonderbrekingen. Denk maar aan Volvo Car in Gent, FN Herstal, of Oleon in Ertvelde. Overal zien we hetzelfde redenen: het helse werkritme, de steeds hogere flexibiliteit en het langer moeten werken.

Zoals Wim, een metaalarbeider, getuigt: “Ik ben begonnen te werken op mijn 16de. Nu ben ik er 56. Ik heb veertig jaar gewerkt om nu te horen dat ik nog eens 100 euro pensioen ga verliezen als ik met brugpensioen ga.”

Vrouwen, eerste slachtoffers van besparingen, vooraan in de strijd

De stakingsoproep van de ACOD werd in de openbare diensten goed opgevolgd. In elke sector zijn de gevolgen van de besparingen wel voelbaar. Carine is psychisch zorgverlener en kan erover meespreken: “We werken met steeds minder volk voor steeds meer patiënten. Gevolg: overbelasting van personeel en het aantal burn-outs bij ons is gewoon niet meer te tellen.”

Rik, die voor de stad Genk werkt, ziet de dienstverlening snel achteruit gaan: “Wij sluiten loketten. De mensen moeten voortaan naar Hasselt gaan. Voor velen is dat echt niet evident.”

In het Brussels Gewest stonden aan verschillende ziekenhuizen stakerspiketten. In Vlaanderen legden de leerkrachten om 10.10 u. stipt het werk neer voor infosessies. In heel wat Waalse scholen waren de lessen gewoon afgeschaft. In het onderwijs en de gezondheidszorg werken heel wat vrouwen. Zij zijn de ergste slachtoffers van de besparingen en staan dan ook vooraan in de strijd. Ook de pensioenmaatregelen die de regering nu wil treffen, zal hen harder treffen.

#OnzeOpenbareDiensten

In Vlaanderen werd de oproep tot staken erg goed opgevolgd in de gevangenissen. In het hele land was ook het openbaar vervoer verstoord. Staking bij de NMBS, De Lijn, de MIVB en de TEC zorgde ervoor dat er in de grote Belgische steden heel weinig bussen reden.

PVDA-woordvoerder Tom De Meester maandagavond aan het stakingspiket van het station Gent Sint-Pieters. (Foto Solidair, Geertje Franssen)

De staking van het spoorwegpersoneel begon maandagavond al met een feestelijke noot. Burgerbeweging Tout Autre Chose organiseerde in het Brusselse Zuidstation een steunconcert om een “heel andere NMBS” te vragen. De burgerbeweging wilde tonen dat reizigers en spoorwegpersoneel aan hetzelfde zeel trekken. Als ze samen vechten kunnen ze zowel de reisomstandigheden voor de gebruikers als de werkomstandigheden van het personeel verbeteren. Het gaat immers om de toekomst van de openbare diensten. Die zijn te belangrijk om over te laten aan privébedrijven, en ze hebben publieke investeringen nodig om een goed antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen waar we voor staan op het vlak van klimaat.

Europese onvrede

Niet alleen in België zijn de werknemers woedend. Vorige week staakten in Nederland tienduizenden leerkrachten van het basisonderwijs. Reden: de besparingen op onderwijs zijn nefast voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de werkomstandigheden (het is de sector met het grootste aantal burn-outs in Nederland). In Frankrijk waren na de strijd van de privésector in september tegen de “Loi Travail XXL” de publieke diensten in staking op 10 oktober, na een oproep van het verenigd vakbondsfront. De redenen voor de woede? De steeds slechtere arbeidsvoorwaarden, net zoals in België.

Een serieuze waarschuwing

Deze reactiedag is een serieuze waarschuwing aan het adres van de federale regering. Een waarschuwing die juist op tijd komt aangezien 10 oktober ook de dag is dat Charles Michel zijn toespraak over de regeringsverklaring gaf. Ongetwijfeld zal Charles Michel een goednieuwsshow brengen. Maar hij en zijn regering kunnen niet langer negeren dat een groot deel van de bevolking zijn beleid niet steunt.

#OnzeOpenbareDiensten

Om te tonen dat de bevolking de openbare diensten steunt, lanceerde de PVDA de website www.onzeopenbarediensten.be. Enkele getuigenissen van de voorbije dagen:

Frank: “Openbare dienst is voor de mensen, door de mensen.”

Maarten: “Openbare diensten zijn belangrijk om de ongelijkheden in de samenleving weg te werken via bijvoorbeeld het onderwijs. Naar mobiliteit en het behalen van de klimaatdoelstellingen toe is goed openbaar vervoer zelfs des te belangrijker, nu en naar de toekomst toe.”

Rob: “Mijn moeder verblijft al jaren in een rusthuis. Ze is heel hulpbehoevend. Het personeel verzorgt haar fantastisch. ‘Ze zijn hier allemaal zo vriendelijk’, aldus mijn moeder. Leve het personeel van de openbare diensten die letterlijk dag en nacht voor ons klaar staan.”

Je kan ook jouw getuigenis doorsturen via www.onzeopenbarediensten.be