Foto c0t0s0d0 / Flickr

Recht op privacy bestaat enkel voor wie fiscale fraude pleegt

In de Kamer werd er opnieuw een wetsontwerp goedgekeurd door de meerderheid dat ernstige gevolgen heeft voor de privacy van alle Belgen. Jan Jambon wil digitale vingerafdrukken toevoegen aan de identiteitskaart. Een zinloze maatregel die onze privacy aanvalt.

Het wetsvoorstel voert twee maatregelen door die de PVDA zeer sterk veroordeelt. De eerste maatregel zorgt ervoor dat bedrijven vanaf nu toegang kunnen krijgen tot de gegevens van alle Belgen. Sommige bedrijven krijgen zelfs automatisch wijzigingen doorgestuurd. De tweede maatregel, waardoor het voorstel berucht is geworden, zorgt ervoor dat binnenkort de vingerafdruk van alle Belgen op hun identiteitskaart zal moeten staan.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jambon zijn de vingerafdrukken nodig om fraude met identiteitskaarten tegen te gaan, en zo terrorisme te bestrijden. De vraag is of dat wel nodig of efficiënt is: fraude met identiteitskaarten komt amper voor, de bekende terroristen hebben ook geen valse identiteit gebruikt. Vingerafdrukken zijn bovendien gemakkelijk te stelen. De noodzaak staat dus zeker niet in verhouding met het indringen op het privéleven van alle Belgen.

“Wat een verschil met de strijd tegen de grote fiscale fraude,” zei PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees in de Kamer. “In dat geval is het privéleven altijd absoluut heilig voor de meerderheid. Maar zo’n Big Brother-maatregel, waarbij in het leven van alle Belgen binnengedrongen wordt, daar hebben de rechtse partijen absoluut geen problemen mee.”

Labels

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik weet nog goed dat iedereen geregistreerd moest worden bij de banken door het inlezen van de identiteitskaart en dit tegen het verloop van zwart geld ! Een ware klucht als je het mij vraagt gezien er miljarden zijn gedeponeerd in belastingparadijzen waar de overheid en fiscus niks van weet en waar de banken aan meewerken!!!!! , en dan stel je de vraag wat die maatregel heeft toe gediend. Niks ! Vingerafdrukken is inderdaad ook een volgende aantasting van de privacy. Zonder meer, maar hebben wij nog privacy.?.... met al die camera's in onze samenleving onder het mom van terrorisme ? Erg, heel erg om zo je vrijheid gecontroleerd te zien door een "dictatoriale democratie".
100% gelijk, alles staat vol camera's en er komen er in de toekomst nog veel bij,dus privacy is volledig weg. Dit voelt aan als een onderdrukking waarbij je elke minuut van de dag gecontroleerd wordt. En dan maar zeveren over de "slechte communistische regimes" ,wel het is hier nog erger in de "zogezegde democratie" De grote bandieten van het kapitalisme zal men er niet mee pakken, integendeel,zij kunnen dikwijls zelfs via legale weg massaal belastingen ontduiken. De echte grote criminelen nog veel minder. De sukkelaar bij wie het water aan de lippen staat en iets fout doet die hebben ze natuurlijk snel te pakken. Het spreekwoordelijke gezegde : de muizen vangen ze,maar de ratten laten ze lopen is hier van toepassing. In een rechtvaardige wereld waar iedereen het goed zou hebben en als de groten met wat minder tevreden waren was al dat gecontroleerd gedoe niet nodig. Blijkbaar is dat in deze wereld niet mogelijk dat iedereen niets tekort komt.
Mijn vingerafdrukken verraden niets van mijn privéleven!
Al goed dat ik jullie nieuwsbrief binnen krijg, want dat is het eerste wat ik hiervan hoor. Neen, ik ben inderdaad niet zo'n nieuwskijker. Is te slecht voor mijn hart wanneer is hoor & zie welke smeerlappen onze maatschappij beheren, en hoeveel menselijk leed er is waar geen haan naar kraait. Daarom dus. Onze vingerafdrukken op onze I.D. kaart. Waar is dat in Godsnaam goed voor ?? Als doorsnee burger, wordt je al eens door onze ordediensten aangesproken, en moet je je I.D. kaart laten zien. Kan deze agent dan zien aan onze vingerafdruk of wij boeven zijn of niet ?? De terroristen. God Jezus, hoeveel keer gaan ze dat nog misbruiken om allerlei beslissingen boven over onze hoofden te maken, en ons BANG TE MAKEN voor de terroristen. Wij moesten OOIT eens allemaal geregistreerd worden bij de banken, om ons zwart geld te kunnen traceren. Hoeveel % Belgen hebben een zwart geld circuit ????????? Niet veel denk ik. En de internationale bendes die sjoemelen met drugs, etc.. die weten wel dat ze niet via banken moeten werken om hun winsten en zwart geld door te sluizen. Deze mensen staan veel verder met hun kennis van reglementeringen, die in elk land dan weer anders zijn, ondanks we allemaal E.U. landen zijn. En nu gaan ze onze vingerafdrukken op onze I.D. kaarten zetten. Om de stoute jongens te kunnen volgen. Laat me niet lachen !!!!!!! Ge denkt toch niet dat die bonzen zelf de baan op gaan om hun vuile werk te doen. Daar hebben die loopjongens voor hè... Massa's, want ze willen allemaal wel een eurootje bij verdienen. Er is voor de Steden en Gemeenten, en de Staat wel een voordeel aan verbonden : we zullen allemaal weer opgeroepen worden om onze I.D. kaart te laten vervangen, en hoe gesofisticeerder die worden, hoe meer ze gaan kosten. Dus Vlamingen, Walen en Brusselaars : leg al maar ettelijke EURO'S opzij, want met € 10 gaan we er niet vanaf komen. Plezant, zeker als je ook nog eens 4 of meer jongeren in huis hebt, die op hun 14, 16 of 17 ook al zullen moeten betalen voor dat leuke hebbeding.. Zal het dan niet voor het zwarte geld versluizen zal gebruikt worden, dan misschien weer het terrorisme boven halen !! En dat terwijl we dagelijks al 50 keer gefotografeerd worden door al die camera's die te pas en te onpas opgesteld staan. Iedere hoek van de straat, iedere bank en postgebouw, nachtwinkels, apotheken, enz... worden er allemaal mee versierd. Natuurlijk met ONS BELASTINGSGELD. Maak de mensen eerst bang, en klop dan het geld uit hun zakken om ze een veilig gevoel te geven !!! Amen.
Bedrijven krijgen onze gegevens en automatische wijzigingen? Welke bedrijven? Hoe past dit binnen GDPR?
Oplossing: vingerafdrukken EN D.N.A. bij geboorte afnemen. D.N.A. is moeilijker na te maken. De Belgische/Europese vingerafdrukkenafweging tussen privacy (bestaat deze eigenlijk nog ?) : 1) OPLOSSEN VAN MISDADEN: jaarlijks x-aantal onbekende vingerafdrukken kunnen linken aan onopgeloste misdrijven, misdaden en lijken. Als slachtoffer(s) en nabestaande(n) kan je dat alleen maar toejuichen. Bovendien kan een snellere pakkans verder krimineel gedrag voorkomen. 2) IDENTIFICEREN VAN ONBEKENDEN: a) stel dat je als "onbekende" bewusteloos en zwaargewond een ziekenhuis binnenkomt. Door je vingerafdrukidentifikatie kan men je medische geschiedenis raadplegen. Dwz je allergieën, of wat je al neemt wel of niet kombineer baar is met andere medikatie, ... b) dementerenden, mensen met psychische problemen, ... die ongemerkt weglopen zitten soms urenlang op een politiebureau tot te vermissing wordt aangegeven. Ook goed voor mensen met geheugenverlies. c ) mensen die in hun land van herkomst niet bij geboorte niet geregistreerd zijn, kunnen zich dan niet als bv 5 andere personen voordoen = geen fraude. In de ideale wereld zou men WERELDWIJD iedereen bij geboorte uniek moeten identificeren.