Foto Ggia

Rechtvaardig migratiebeleid: voor zekere routes en gelijkheid van rechten

De coalitie Rechtvaardig Migratiebeleid, een verzameling van burgerbewegingen, vakbonden en ngo’s roept op tot een grote betoging in Brussel op 13 december. “Ons doel bestaat erin duizenden mensen samen te brengen opdat Europa haar beleid zou wijzigen”, meldt David Mendez, een van de organisatoren.

Kinderen die vastzitten in Turkije of niet naar school gaan, vluchtelingen geparkeerd in overbevolkte kampen op Griekse eilanden, vluchtelingen gereduceerd tot slaven in Libië ... Het onmenselijk karakter van het Europees beleid van gesloten grenzen wordt met de dag duidelijker. Op 13 december, aan de vooravond van een Europese top over het migratiebeleid, organiseert de coalitie “Rechtvaardig migratiebeleid” een betoging. Ze eist hiermee een opening via veilige en wettelijke routes tot het Europese vasteland, met onmiddellijke stopzetting van de geweldplegingen aan de grenzen. Daarnaast wil ze gelijke rechten voor alle burgers die binnen de Europese grenzen wonen.  Zo moet er een einde gemaakt worden aan sociale dumping.

David Mendez (CNCD-11.11.11), een van de organisatoren van deze betoging, is tevreden wanneer hij ons aan de telefoon te woord staat. Veel verenigingen die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen, maar ook burgerbewegingen zoals Hart boven Hard en vakbonden ABVV en ACV hebben immers het platform vervoegd.

Wat verstaat u onder een rechtvaardig migratiebeleid?

David Mendez. Onze definitie van migratierechtvaardigheid omvat verschillende dimensies. Ten eerste de internationale dimensie: we willen aanklagen dat Europa niet alle mogelijkheden inzet om deze migratiecrisis op te lossen. Momenteel worden meer dan 90% van de vluchtelingen opgevangen in ontwikkelingslanden. Europa vangt slechts 6% op, ondanks dat het één van de rijkste regio’s ter wereld is.

Door een heleboel migranten hun rechten te ontzeggen, werd een zwarte economie geschapen.

Een eechtvaardig migratiebeleid bevat ook een sociale dimensie. Door de grenzen af te sluiten en een hele reeks migranten hun rechten te ontzeggen, werd een zwarte economie geschapen. Migranten worden daardoor nog meer uitgebuit en de concurrentie met andere werknemers vergroot. Degenen die het meeste getroffen worden zitten vaak ook in een zwakke positie, in een context van algemene verarming en groeiende onzekerheid. Het gevolg is dat veel van die werknemers migranten gaan afwijzen.

Waar pleit u concreet voor ?

David Mendez. Wij eisen enerzijds dat veilige en wettelijke toegangswegen naar en op Europees grondgebied worden opengesteld, met een onmiddellijke stopzetting van het geweld aan de grenzen en anderzijds gelijke rechten voor alle personen die in Europa wonen, om zo een einde te maken aan sociale dumping.

Waarom is het openstellen van veilige en wettelijke toegangswegen zo belangrijk?

David Mendez. Momenteel probeert de EU de bewaking van haar grenzen uit te besteden aan derde landen, die dus niet onder de EU-wetgeving vallen. Vorig jaar werd Turkije gevraagd de vluchtelingen tegen te houden, nu wil ze dat verschillende Afrikaanse landen hetzelfde doen. De EU financiert bijvoorbeeld de Libische kustwacht, die de vluchtelingen dan verzamelt in detentiecentra. Het gevolg is dat deze mensen gedoemd zijn tot slavernij. Dat toonden de recente beelden van CNN. (Lees hier meer.)

De EU geeft de sluiting van onze grenzen in onderaanneming zonder enige vorm van transparantie. De kostprijs is enorm. Enerzijds heb je de duizenden mensen die elk jaar in de Middellandse Zee verdrinken (al meer dan 3.000 personen dit jaar, n.v.d.r.). Anderzijds worden duizenden mensen ondergebracht in opvangkampen waar de levensomstandigheden erbarmelijk zijn. En dan zijn er nog de vele vluchtelingen die vastzitten op Griekse eilanden en met de komst van de winter nog meer zullen afzien, net als vorig jaar. Volgens cijfers van de Europese Commissie zijn dat er bijna 15.000. Dat is meer dan het dubbele van de opvangcapaciteit.

De vele vluchtelingen die verdrinken of vastzitten, tonen aan hoe inefficiënt het beleid van gesloten grenzen is. Niemand neemt louter voor zijn plezier het risico op verdrinkingsdood. Mensen die bereid zijn dergelijke risico’s te nemen, zullen die blijven nemen, wat er ook gebeurt. Europa moet zijn beleid wijzigen door veilige en wettelijke toegangswegen naar Europa aan te bieden.

De staatssecretaris voor Asiel Theo Francken zou reageren met te stellen dat niet iedereen hier opgevangen kan worden …

“We kunnen niet alle miserie van de wereld opvangen, maar we kunnen wel getrouw ons deel opnemen”

David Mendez. Op dit moment zijn het vooral de armste landen, zoals Libanon, die de meeste vluchtelingen opvangen. Het laatste deel van de beroemde zin van Michel Rocard wordt al te vaak vergeten “We kunnen niet alle miserie van de wereld opvangen, maar we kunnen wel getrouw ons deel opnemen”. En dat is wat we vragen: dat Europa zijn aandeel opneemt om deze migratiecrisis op te lossen, door veilige en wettelijke toegangswegen naar Europa open te stellen.

Maar ons ultieme doel is natuurlijk dat mensen niet meer verplicht worden te vluchten en dat iedereen fatsoenlijk kan leven waar hij woont. Europa zou zijn publieke ontwikkelingsfondsen moeten gebruiken om de landen van het zuiden te steunen in hun emancipatie. We stellen helaas vast dat deze fondsen momenteel door de EU worden gebruikt om haar eigen commerciële afzetmarkten te bevoordelen. Erger nog: deze publieke ontwikkelingsfondsen worden slechts voorwaardelijk toegekend als de betrokken landen zich ertoe verbinden hun vluchtelingen thuis te houden …

Praktische informatie
- Europese mobilisatie aan Kunst-Wet, Brussel
- 13 december tussen 17 en 19 uur
- Facebookevent