Foto Solidair

Regering moet dringend pestmaatregelen tegen bruggepensioneerden intrekken

“Het Koninklijk Besluit dat bruggepensioneerden verplicht om actief werk te zoeken tot hun 65 jaar moet onmiddellijk worden ingetrokken",  verklaart Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA.

Twee weken geleden, heeft de volksvertegenwoordiger al aan de alarmbel getrokken in het parlement. Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), gaf toe dat er een probleem was met dat Koninklijk Besluit dat op een drafje was gestemd en waarover geen consensus was tussen de sociale partners van de groep van 10. Zes weken later is er nog niets veranderd.

Deze beslissing werd genomen in verschillende KB’s van 30 december 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014. Om het recht op brugpensioen te behouden, zullen een aantal bruggepensioneerden (SWT’ers) moeten bewijzen dat ze actief naar werk zoeken en zullen ze banen die de VDAB hen voorstelt moeten aanvaarden. Tot op 1 januari 2015 waren volgende bruggepensioneerden daarvan vrijgesteld: de bruggepensioneerden die minstens 58 jaar waren op het ogenblik van de aanvraag van hun brugpensioen, de bruggepensioneerden met 38 jaar bewezen beroepsverleden en de bruggepensioneerden die 56 jaar waren maar met een beroepsverleden van 40 jaar. En kers op de taart, de maatregel is retroactief. Bruggepensioneerden die dachten te kunnen genieten van hun oude dag moeten zich nu inschrijven als werkzoekende als ze op 1 januari 2015 nog geen 60 jaar waren. 

"Ik heb de Minister een paar concrete gevallen gegeven die we opvingen in onze plaatselijke afdelingen. Sindsdien blijven de schrijnende getuigenissen toestromen op onze secretariaten." legt de PVDA volksvertegenwoordiger uit. Voor Raoul Hedebouw, is deze wijziging niet haalbaar, onlogisch en onrechtvaardig: “De maatregel is niet haalbaar omdat veel werknemers met brugpensioen uitgeput en opgewerkt zijn. Eén op drie zestigers kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Deze mensen verplichten om langer te werken is ondoenbaar. De maatregel is onlogisch omdat onze arbeidsmarkt nog steeds kampt met een overschot van 600.000 werklozen. Bruggepensioneerden van meer dan 58 jaar verplichten om werk te zoeken op straffe van de intrekking van hun rechten, is absurd. De maatregel is onrechtvaardig omdat ze retroactief rechten afpakt van werknemers.”

Volgens Raoul Hedebouw: “Men moet ophouden met diegenen aan te vallen die, met een vaak zware loopbaan, hebben bijgedragen tot de rijkdom van dit land.  De regering zou er goed aan doen dit Koninklijk Besluit onmiddellijk in te trekken".