Regering negeert Grondwettelijk Hof en blijft privacy burgers schenden

De regering legt de uitspraken van het Europees Hof van Justitie en van het Belgisch Grondwettelijk Hof naast zich neer ; het ontwerp voor een nieuwe dataretentiewet schendt nog steeds de privacy van gewone burgers.

Deze week bespreekt de Kamercommissie Justitie het wetsontwerp van minister Geens over het bewaren van alle internet- en telefooncommunicatiegegevens van alle burgers in dit land.

Amper zeven maanden nadat het Belgische Grondwettelijk Hof de Belgische dataretentiewet vernietigde, tracht de regering een grotendeels gelijkaardige wet door de strot van de burgers te duwen.

Deze wet is en blijft – ook in de bijgeschaafde versie – de grootste bedreiging ooit voor de privacy van de burgers in dit land. Het gaat om een historische aantasting van de vrijheid van communicatie, van het briefgeheim (bij uitbreiding e-mail en internet geheim), van het geheim van telefoonverkeer, van de vrijheid van mening en organisatie, en van het beroepsgeheim van advocaten, artsen en journalisten.

In zijn arrest van 11 juni 2015 had het Belgisch Grondwettelijk Hof de vorige dataretentiewet verworpen; die was gebaseerd op een Europese richtlijn die door het Europees Hof van Justitie ongeldig was verklaard (arrest van 8 april 2014). Zij zeggen beiden dat deze wetten bij burgers “het gevoel opwekken dat hun privéleven constant in de gaten wordt gehouden”, omdat zij toelaten “zeer precieze conclusies te trekken over het privéleven, zoals hun dagelijkse gewoonten, hun verblijfplaats, verplaatsingen, activiteiten, sociale relaties en sociale kringen”. In juridische termen luidt het dat de bewaring van die gegevens van alle burgers buiten proportie is en de grondrechten van privacy en bescherming van de persoonsgegevens miskent.

De nieuwe wet die de regering voorstelt, komt op geen enkele wijze tegemoet aan deze essentiële kritieken van de hoogste Europese en Belgische rechtbanken. De toelichting bij de wet maakt duidelijk dat minister Geens zelfs flagrant ingaat tegen de uitspraken van die rechtbanken. De toelichting zegt letterlijk dat het niet mogelijk is om in de nieuwe wet rekening te houden met de kritiek van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie op het punt van het onderscheid dat moet gemaakt worden bij het bewaren van persoonsdata voor wat betreft de burgers van wie wel en wie de data niet bewaard worden. En precies het feit dat in het opslaan van persoonsgegevens geen onderscheid werd gemaakt tussen burgers en criminielen of terroristen, was de fundamentele kritiek van die rechtbanken.

Dat persoonsgegevens bewaard en doorploegd worden in het kader van de strijd tegen terrorisme en criminaliteit, is legitiem. Maar dit mag niet gebeuren ten koste van de grondrechten van miljoenen onschuldige Belgische burgers. Er bestaan in het strafrecht en in de wet op de staatsveiligheid ruim voldoende middelen en methodes om terroristen en criminelen op een gefocuste manier aan te pakken.

De Belgische regering wil nu permanent toezicht op de communicatie van iedereen invoeren. De rampzalige gevolgen die deze maatregel heeft voor de grondrechten zijn niet te overzien.

De PVDA roept alle burgers en democratische krachten op om zich massaal te verzetten tegen dit nieuwe wetsontwerp van de regering, zoals enkele jaren geleden duizenden Duitsers ook al met succes deden.

Lees ook :