Overal in België (hier Brussel op donderdag 17 juli) komen burgers samen op hun steun te betuigen aan het Palestijnse volk. (Foto Solidair, Martine Raeymaekers)

“Regering, stop gelijkwaardige behandeling. We moeten de kant van het Palestijnse volk kiezen”

Interpellatie van PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, vrijdag 18 juli, aan het adres van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Mijnheer de Minister,

De beelden die we eergisteren in de media zagen, beelden van vier spelende kinderen die op het strand neergeschoten worden, zijn gewoonweg ondraaglijk. Wat hadden die vier kinderen misdaan? Wat hadden zij op hun kerfstok? Zijn dat die fameuze precisieaanvallen waar de Israëlische regering het altijd over heeft? Na een week van bombardementen op Gaza, is het bilan zwaar: 240 doden en 1.800 gewonden, allen Palestijnen en overwegend burgers.

Maar als we spreken over burgerslachtoffers, waarom rekenen we dan ook alle mensen niet mee, die bezweken zijn omdat ze door het lange wachten aan illegale checkpoints te laat in een ziekenhuis zijn geraakt? Of alle kinderen die zijn omgekomen bij gebrek aan voldoende levensmiddelen en geneesmiddelen?

Mijnheer de Minister,

De ware tol van burgerslachtoffers is een veelvoud van de cijfers die hier genoemd worden, en loopt al tientallen jaren op.

De internationale gemeenschap mag niet onverschillig blijven voor het lot van het Palestijnse volk. Dit is geen gelijkopgaande oorlog met raketten van weerskanten. Het gaat hier om een kolonisatieoorlog. Tussen 29 november 1947 en 8 januari 2009 werd de staat Israël niet minder dan 34 keer veroordeeld door een resolutie van de Verenigde Naties. In Israël heerst een waar apartheidsregime, waar grote delen van de bevolking worden beschouwd als minder dan niks, enkel omdat ze niet joods zijn.

Net als in Zuid-Afrika in de jaren 60, 70 en 80, wil ik hier luid en duidelijk zeggen: in dit dossier is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Een bewuste militaire politiek van een overbewapend land kun je niet op dezelfde voet zetten als het verzet van een volk dat al vijftig jaar van zijn gronden verdreven wordt. Een bewuste politiek van een van de laatste kolonialiserende landen ter wereld kun je niet op dezelfde voet zetten als het verzet van de Palestijnse jeugd die wil kunnen leven in vrede. Zoals Nelson Mandela al zei: “Onze vrijheid is niet compleet zonder de vrijheid van het Palestijnse volk.”

Mijnheer de minister, die gelijkwaardige behandeling moet ophouden.

Dit is geen kwestie van verdediging en van veiligheid. Dit is niets anders dan pure agressie van een land waarmee ons land innige economische betrekkingen onderhoudt. Onze regering moet het over een andere boeg gooien.

Wij vragen van de regering dat ze onmiddellijk en in sterke bewoordingen de illegale agressie van Israël tegen Gaza veroordeelt en dat ze sancties treft tegen de staat Israël:

• een sterke veroordeling van de Belgische regering van elke Israëlische agressie tegen Gaza en de Westelijke Jordaanoever

• een embargo op wapenleveringen en elke vorm van militaire hulp aan Israël

• de opschorting van het geprivilegieerde economische samenwerkingsakkoord tussen Israël en de Europese Unie en de andere samenwerkingsakkoorden, zolang het internationaal recht niet wordt gerespecteerd

• een verbod voor Belgische bedrijven om economische relaties aan te gaan met bezette gebieden, naar het voorbeeld van de Chileense overheid, die enkele dagen geleden haar economische relaties met Israël opschortte.

Het antwoord van de minister is dat er enkel iets op Europees vlak kan gebeuren, en dat maatregelen van individuele lidstaten geen effect hebben.
De liberale minister verstopt zich dus achter Europa en blijft de “equidistance”, de gelijkwaardige behandeling verdedigen.

  • In de PVDA-shop vind je allerlei Palestina-materiaal: affiches, vlaggen, pins, sjaals, boeken... Één adres: www.pvdashop.be