“Regering verantwoordelijk voor de staking bij de NMBS”

“De regering is verantwoordelijk voor het conflict bij de NMBS”, zegt Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de PVDA. Hij vraagt dat het plan-Galant onmiddellijk wordt ingetrokken. “Alleen zo kunnen het vertrouwen en de dialoog bij de NMBS hersteld worden.”

Federaal minister van Mobiliteit Galant is nog steeds niet bereid tot echte onderhandelingen. “Als een minister een plan voorlegt dat tot zo’n malaise leidt, dan zou het toch maar van gezond verstand getuigen dat die minister naar oplossingen zoekt in het belang van de werknemers, de reizigers en de hele samenleving. Maar neen, in de media laat de minister weten dat ze dringender dossiers af te handelen heeft. Onbegrijpelijk”, vindt Raoul Hedebouw.

“De regering zegt dat ze bereid is een bemiddelaar aan te stellen, maar dan enkel om te praten over de uitvoering van haar plan. Ze wil niet terugkomen op de beslissingen die ze op 6 december zonder enig overleg oplegde. In de praktijk maakt de regering van het sociaal overleg een lege doos. Wil de regering de situatie moedwillig laten verrotten? Is het haar bedoeling de aandacht van de publieke opinie af te leiden van de politieke verantwoordelijkheid voor de problemen van het spoor vandaag? Wil de regering alles wat fout loopt in de schoenen van de werknemers schuiven om te verbergen dat de beslissingen van de directie en van de politiek rampzalig zijn voor de mobiliteit en het milieu?”, vraagt de woordvoerder van de PVDA zich af.

Want daar gaat het over. Er werd hervormd bij de NMBS, maar in de verkeerde richting. En nu wil men nog verder en nog sneller op die weg verder gaan. De voorbije tien jaar is het aantal vertragingen verdubbeld. De tevredenheidsgraad van de reizigers is gekelderd. Het aantal ongevallen is sterk toegenomen, wat de veiligheid van de reizigers in gevaar brengt. Toch wil de regering nog een tandje bijsteken in het beleid dat tot deze toestand heeft geleid.

Hoe kunnen er ooit minder vertragingen zijn als er 3 miljard euro bespaard wordt, als er minder wordt geïnvesteerd in onderhoud van sporen en rollend materieel, als er 7.000 banen verdwijnen? Hoe kan de trein toegankelijk blijven voor iedereen als de tarieven tot 50% stijgen? Hoe kan de veiligheid in de treinen verzekerd zijn als straks een op de vijf treinen zonder begeleider uitrijdt? Hoe kan de veiligheid van de reizigers verzekerd zijn als de treinbestuurders het moeten doen met minder recuperatietijd en als de seinwachters langere shifts – tot 12 uren – moeten kloppen? Hoe halen we de doelstelling om onze CO2-uitstoot te verminderen als er 800 kilometer aan lijnen verdwijnt, terwijl het spoornet net zou moeten worden uitgebreid? Hoe kan de NMBS efficiënter werken als de spoormaatschappij steeds verder versnippert in verschillende filialen die elkaar voor de voet lopen? Dat zijn de vragen die de boze spoorwerknemers zich vandaag stellen en waar de regering nog steeds koppig weigert een duidelijk antwoord op te geven.

“Wat deze regering doet, is een beleid voortzetten dat zijn failliet al heeft bewezen en dan beweren dat het tot andere resultaten zal leiden. Dat heeft geen zin, tenzij de regering de rode loper uitrolt voor de privatisering van een groot deel van de NMBS, haar ontmantelt als openbare dienst en verhindert dat het bedrijf een kwaliteitsvolle dienst kan leveren voor democratische prijzen. Als dat de bedoeling is van de regering, dat ze dat dan duidelijk zegt. Maar dat ze alstublieft stopt met met de voeten te spelen van de reizigers en het spoorwegpersoneel”, stelt Raoul Hedebouw.

“Als we zien hoe arrogant de regering zich opstelt, kunnen we alleen maar begrip hebben voor de onvrede van de werknemers over het plan van de regering. In tegenstelling tot de regering, verdedigen de werknemers een plan voor de toekomst als openbare dienst voor de NMBS. Wij vragen klaarheid over de reële doelstellingen van de regering en eisen dat ze alles in het werk stelt om het vertrouwen te herstellen. Een eerste onontbeerlijke gebaar van verzoening zou zijn dat ze de het plan-Galant onmiddellijk intrekt”, besluit de linkse volksvertegenwoordiger.

Persdienst PVDA