Het protest komt al op gang. Vrijdagmorgen 27 februari protesteerden al 200 vakbondsmensen tegen het wetsontwerp van de regering dat de indexsprong wil doordrukken. (Foto Solidair)

Regering wil indexsprong forceren, afspraak op 11 maart

auteur: 

Alice Bernard

De regering keurde een wetsontwerp goed over de indexsprong. Maar de strijd gaat voort. De wet is nog niet door het parlement goedgekeurd. Daarom blijft het nodig om massaal aanwezig te zijn op 11 maart voor de manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel, van 11 tot 13 uur.

De indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd zijn nog niet van de baan. En qua bescherming van openbare diensten of rechtvaardige fiscaliteit is er nog niets uit de bus gekomen. Daarom organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 11 maart om 11 uur een militantenconcentratie op het Muntplein in Brussel. 

De regering blijft doof voor de vragen van de tienduizenden werkende mensen die in het najaar van 2014 actie voerden. Erger nog: terwijl we dankzij Lux- en SwissLeaks zien hoe het grote geld ontsnapt aan belastingen, ziet minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) maar twee opties voor een tax shift: een btw-verhoging en ecotaksen. Een belasting op kapitaal wijst hij af.

Sinds 1 januari moeten bruggepensioneerden (of beter SWT’ers) die op dat moment geen 60 waren, opnieuw ‘actief’ beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ze mogen dan met hun kinderen – die vaak zelf wanhopig werk zoeken – concurreren voor dezelfde job. Minister van Volksgezondheid De Block van haar kant wil langdurig zieken aan het werk zetten.

De regering geeft ons elke dag wel een bijkomende reden om een nieuwe mobilisatie op gang te trekken. Tot 11 maart zal het gemeenschappelijk vakbondsfront daarom informatiesessies, personeelsvergaderingen en sensibiliseringsacties organiseren. Er komen ook specifieke acties in de gewesten. De vakbonden hebben de werkgeversorganisaties al laten weten dat “11 maart een dag van interprofiessionele actie wordt, die zal worden beschouwd als een stakingsdag...”