Rode hesjes tussen de hotdogkramen :: Het supersociale marktaandeel van PVDA+

De Peter-mobiel van Gaston van Dyck

PVDA+-militant Ward Coenegrachts merkt terecht op dat de mensen oververzadigd raken met al die verkiezingspropaganda. Met een folder in de bus raak je er niet meer doorheen. Wat werkt wel nog? Naar de markt trekken voor face to face gesprekken, stemmen winnen, één discussie per keer. Intensief werk, maar plezant, het contact met zoveel mensen pept op. Solidair snoof de geur op van rijp lentefruit en vers gedrukte verkiezingsfolders. De inzet is enorm, maar die PVDA plussers leken als marskramers geboren.

Bert De Belder is als campagnebeest van veel markten thuis. Zijn gebronsde huid bewijst het, al enkele weken trekt hij van foor naar foor. Berts geheime wapen om het zo lang vol te houden?

'Zonnecrème', grapt hij. Waarop een kameraad: 'Zonder pas je nochtans beter bij je partijkleuren!'

Hij lijkt zich wel te amuseren tussen de vis, de 'sjakossen' en de hamburgertentjes. 'De sfeer van een markt is op zich natuurlijk al erg aangenaam, mensen komen er snuisteren, komen er iets kopen, iets eten', zegt hij.

Maar wat als je op andere partijen botst?

We hebben krediet opgebouwd door 30 à 40 jaar aan bedrijfspoorten te staan. De mensen hebben er vertrouwen in dat we meedraaien, dat we geen eendagspartij zijn.

Bert De Belder: 'Sja, dat hoort er bij. Vorige week stonden we met de Peter-mobiel van Gaston van Dyck op de markt in Arendonk. We moesten opboksen tegen een ploeg van tien Vlaams Belangers, inclusief Anke Van dermeersch, maar geen nood, het regende en dan krijg je die met geen stok (Bert knipoogt) uit het café. Ook hier toch weer heel wat geïnteresseerden, en reacties zoals: "Jullie zijn toch écht het tegendeel van de N-VA, hé!? Want dan stem ik voor jullie!" We profileren ons niet als het tegendeel van de N-VA, maar als een links alternatief tegen de neoliberale fanfare. De traditionele partijen toeteren die namelijk vrolijk mee met de N-VA.'

Ehm, wat is de Peter-mobiel? 'Ah, dat is een fiets met gigantische affiches van Peter Mertens. Gaston van Dyck heeft die zelf gefabriceerd. Erg opvallend én zeer milieuvriendelijk (lacht)'

Verschilt de aanpak van partij tot partij?

Bert De Belder: 'In de Kempen zien we een sterke aanwezigheid van N-VA en Vlaams Belang, die komen we dus vaak tegen op de markten. Maar ik vind toch dat wij de mensen anders aanspreken. We nemen tijd, we tonen aandacht voor hun beslommeringen. We vragen hun gedacht, zonder er zomaar onze folders bij te sleuren.'

Een ander geluid

'Wat de mensen overtuigt? Het argument van: “laat eens een ander geluid weerklinken in het Parlement” kunnen mensen vaak wel smaken. Ook het feit dat we nu een echte kans hebben om verkozenen te hebben. De manier waarop wij naar werkloosheid kijken, spreekt de mensen ook aan. Er zijn heel wat mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Bij de traditionele partijen is de verklaring toch vaak “eigen schuld, dikke bult”, wij gaan daar tegenin.'

De mensen zien dat wij geen partij van babbelaars zijn.

En heeft dat resultaat?

Bert: 'Ze komen er niet altijd direct voor uit, maar ze zeggen dan “deze keer zou 't wel eens kunnen dat ik voor PVDA+ stem”. Ik benadruk dan dat het toch belangrijk is om iemand als Peter Mertens in het Parlement te hebben. Dat is een versterking voor het hele linkse veld in de Kamer.'

Wat Bert het meeste opvalt deze campagne? 'Onze bekendheid is nu veel groter. Mensen passeren en roepen dingen als “mijn zoon is van de PVDA+”, ik kom ook veel mensen tegen die delegees in de streek kennen die zich uitspreken voor ons. We hebben krediet opgebouwd door 30 à 40 jaar aan bedrijfspoorten te staan. De mensen hebben er vertrouwen in dat we meedraaien, dat we geen eendagspartij zijn.'

Er zijn heel wat mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Bij de traditionele partijen is de verklaring toch vaak “eigen schuld, dikke bult”, wij gaan daar tegenin.

Verrassende dingen beleefd? Bert: 'Ja, iemand stapte energiek op mij af en vroeg: “Waarom staat er niet in jullie programma dat er meer scheepvaart via de binnenwaterwegen moet gaan?” Dat staat dus wél in ons programma. Die kocht meteen onze verkiezingsbrochure aan 2 euro met alle info. Daaruit blijkt echt wel dat we geen one-issue-partij zijn. Wat mij soms ook verrast, is hoeveel mensen al in aanraking zijn gekomen met de partij. Vijf jaar geleden moest je in gesprekken van nul beginnen, nu weten ze vaak al een beetje waar we voor staan.'

Het strafste dat hij meegemaakt heeft? 'Wat mij spontaan te binnen schiet is een leraar die op stap was met zijn leerlingen. Die ziet mij en zegt tegen vier leerlingen dat ze een folder moeten nemen. Hij zei “ik pak nu tijd af van mijn eigen lesuur, maar 't is toch belangrijk dat jullie dit weten”.

Die openheid voor de partij merkt hij wel vaker. 'We stonden bijvoorbeeld aan de poort van de Karel De Grote Hogeschool hier in Antwerpen. We mochten er van de directie eigenlijk maar staan tot 13u. Wel, tot onze verbazing vroeg een docente ons om 13u binnen voor koffie. We hebben het in de lerarenkamer over politiek gehad.'

'geen babbelaars'

Ook Ward Coenegrachts merkt die toegenomen openheid op. Hij zegt: 'De mensen zien dat wij geen partij van babbelaars zijn. Ze zien ook dat wij al tientallen jaren aan politiek doen zonder dat wij daar één cent aan verdienen. We zijn een consequente partij. Wat er leeft bij de mensen? Het afbreken van de index, de aanvallen op de pensioenen en de brugpensioenen, de werkloosheid. Dat onze mandatarissen aan een gemiddeld arbeidersloon zetelen maakt op veel mensen een sterke indruk. Heeft het zin om hier te staan? Ja, absoluut. Zo'n markt trekt volk aan van meer afgelegen plekken. Door hier te staan zorgen we ervoor dat sommige mensen voor het eerst een PVDA+-folder krijgen. Of de mensen ook vragen stellen? Ja, natuurlijk. Over ons migratiestandpunt bijvoorbeeld. Er is nogal wat belangstelling van mensen die vroeger voor Vlaams Belang stemden. Ik vraag hen dan of immigratie nu werkelijk het grootste probleem is in onze samenleving. Dat geeft hen perspectief.'

Uit de enquête waarbij PVDA+ meer dan 41.000 mensen bevroeg, kwam trouwens het thema armoede als belangrijkste bezorgdheid naar voren.

Alles duurder met N-VA

André van Ekelenburg, een 44-jarige arbeider uit de automobielsector uit Edegem, is al dik 25 jaar politiek actief. André richtte de burgerbeweging Democratiedegem op, die veel PVDA+-sympathisanten aantrok. Hij merkt iets eigenaardigs op: 'Heel wat mensen waarvan ik weet dat ze bij de vorige verkiezingen N-VA hebben gestemd, vragen mij uitleg over de PVDA+. Ze merken dat in onze gemeente heel wat zaken plots duurder zijn. Je betaalt meer voor je identiteitskaart, voor kinderopvang, voor water. Het zijn kleine dingen, maar de mensen voelen het in hun portemonnee. Ook hebben ze de parkwachters ontslagen. Het ecopark is betalend met een absurd systeem. Je moet met je wagen opnieuw en opnieuw over een weegbrug rijden. Veel mensen in onze gemeente hebben een grote tuin en hebben veel groen afval. Het is niet ecologisch verantwoord hoe ze dat hebben geregeld en dat met een coalitie van N-VA, openVLD en Groen. Ook spijtig is dat je met N-VA niet kan discussiëren, dat weigeren ze gewoon. Als ik niet akkoord ben met collega's van CD&V kan ik er tenminste nog mee praten, met N-VA lukt dat niet.'

Alsof het lot bewijs wil sturen, passeren enkele lokale N-VA'ers. André spreekt hen aan, maar ze stappen door, ze verwijten hem dat hij aan anti-politiek doet. 'Ik aan anti-politiek doen? Ik heb uitgeplozen dat de voorzitters van commissies dubbele zitpenningen opstrijken. Dat is onwettelijk. Ik heb dat gemeld aan de gouverneur en dat is uitgeklaard nu, ze ontvangen maar één zitpenning meer. N-VA vindt dat dus anti-politiek. Argumenten geven ze daar niet voor. Je ziet het, ze wandelen gewoon door.'

Ook in Edegem passen ze het principe van straat-raad-straat toe. Levert dat wat op? André van Ekelenburg: 'We hebben op die manier vermeden dat men de lichtkranten zou opdoeken in plaats van ze te repareren. Die zijn namelijk erg belangrijk voor onze culturele verenigingen. We hebben ervoor gezorgd dat een slechte straat opgeknapt raakte. In Edegem wilde men ook de subsidies voor het taalatelier stopzetten. We zijn deur aan deur gegaan, hebben 300 handtekeningen verzameld en zo hebben we die beslissing kunnen tegenhouden. De mensen merken dat. Ze zeggen dan dat de PVDA+ de enige partij is die nog opkomt voor de belangen van de gewone burger. Het verrast mij hoeveel N-VA-stemmers ontgoocheld zijn en nu zeggen dat ze voor PVDA+ gaan doen.'

Heel belangrijk: stap echt op iedereen af. Ik merk dat een eerste indruk vaak totaal niet klopt.

André was jarenlang actief bij sp.a. Vanwaar de overstap naar PVDA+? 'Bij sp.a mocht ik mij niet uitspreken tegen zaken als de notionele interestaftrek. Als ik dat nog deed, gingen ze mij uit de partij zetten. Als het zo zit, zei ik, dan stap ik er zelf uit. Bij PVDA+ merk ik een grote vrijheid op. De luisterbereidheid van de militanten is enorm.'

Tips voor beginners

Bert De Belder: 'In het begin moet je enige koudwatervrees overwinnen. Duik er gewoon in, spreek mensen aan, de discussies peppen je op. Je doet het ook samen, je kan ervaringen uitwisselen. Heel belangrijk: stap echt op iedereen af. Ik merk dat een eerste indruk vaak totaal niet klopt. Zo sprak mij bijvoorbeeld een zéér vermogende vrouw aan. Ze schonk regelmatig aan goede doelen. Die vroeg zelf uitleg over onze miljonairstaks. Dat interesseerde haar duidelijk. Ze was daar mee bezig.'

Al dat werk op het terrein maakt voorzitter Peter Mertens trots. Hij zegt: 'De PVDA+ wordt overal goed onthaald, aan de bedrijfspoorten, in de volkswijken, in de schooldebatten, bij de jongeren, op de markten. De mensen leren ons elke dag beter kennen, met ons veelzijdig profiel en met al onze geëngageerde en hartelijke kandidaten en leden op het terrein. We zijn aan het groeien in deze campagne, dat voelt iedereen.'

Hij onderstreept het cruciale belang van mensen aan te spreken: 'De laatste dagen zijn voor ons ontzettend belangrijk om die groei nog verder door te zetten.'

Goesting om er mee in te vliegen? Hier klikken.

Commentaar toevoegen