Foto Emmelie Callewaert / Wikimedia Commons

Russische roulette met kerncentrales

Op 1 augustus steekt Engie/Electrabel kerncentrale Doel 3 weer in gang. Onterecht vinden actiegroepen. De centrale vertoont tal van gebreken en is onvoldoende getest voor een heropstart. 

Een half miljoen handtekeningen kreeg Frank Hardeman, de topman van het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), vrijdag 13 juli op zijn bureau gedeponeerd. De vraag van de 500.000 ondertekenaars van de petitie: “Sluit de ‘scheurtjesreactoren’ Tihange 2 en Doel 3 tot onomstotelijk bewezen is dat de veiligheid van de werknemers en de burgers gewaarborgd is.”

“We spelen echt Russische roulette met die kerncentrales”, klonk het bij de delegatie van actiegroepen uit Duitsland, Nederland en België die de handtekeningen kwam afgeven. “In Fukushima waren er ook rapporten dat de centrale niet bestand was tegen een tsunami, maar die werden genegeerd.”

De alarmsignalen zijn verontrustend genoeg. Onder meer voor Doel 3, de kerncentrale die na herstellingswerken op 1 augustus wordt heropgestart.

Politieke en economische motieven

De fameuze scheurtjes, waarvoor de centrale in 2012 maandenlang dicht moest, zitten er nog steeds. Daarnaast zijn er ook problemen met het beton van het reactorgebouw. In geval van een meltdown of een lek in de reactor, kan het reactorgebouw heel wat straling tegenhouden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het lek in Doel 1 in april 2018. Het beton van het reactorgebouw van Doel 3 lijdt aan twee ouderdomsproblemen: betonrot (het roesten van de stalen kabels in het beton) en betonkrimp (scheuren en gaten). Voor de centrale opnieuw wordt opgestart moet het reactorgebouw dan ook ernstig getest worden. Dat is niet gebeurd. Zo’n test neemt een week in beslag, wat voor Engie/Electrabel 7 miljoen euro winstverlies betekent, en daarvoor moet de veiligheid van de hele regio rond de centrale blijkbaar wijken.

De directie van het FANC wuift al deze zaken weg en houdt vol dat Doel 3 veilig is, maar daar zijn de actiegroepen het dus niet mee eens. “De beslissing om Doel 3 opnieuw op te starten is ingegeven door politieke en economische motieven zonder rekening te houden met de veiligheid van de burgers uit de omstreken, wat nochtans de taak is van het FANC”, zegt Leo Tubbax woordvoerder van het actieplatform Nucleaire Stop Kernenergie.

Actiegroepen uit Duitsland, Nederland en België verzamelden meer dan 500.000 handtekeningen om de sluiting van de scheurtjesreactoren te eisen. (Foto Nucléaire Stop Kernenergie / Facebook)

 

Commentaar toevoegen

Reacties

U kan best de correcte terminologie gebruiken, alsook over de correcte gebouwen spreken. Op basis van de verklaringen van FANC/internationale experts/ENGIE Electrabel dient het volgende gezegd te worden: -) De afwijkingen in de kuipen, die er zijn sinds aanmaak van de kuipen en sindsdien niet meer evolueren, worden waterstofvlokken genoemd, en zijn effectief GEEN scheurtjes -) De betonproblemen in Doel 3 betreffen absoluut niet het reactorgebouw, wel het gebouw dat back-up systemen van tweede niveau (back-up van back-up dus!) schuilt Een goede portie objectiviteit kan geen kwaad. Nulrisico met kernenergie bestaat inderdaad niet, onnodig paniek zaaien is onnodig. Ook beseffen dat bij Fukushima het uiteindelijk...een menselijke fout is geweest die de explosie heeft veroorzaakt, gezien de verkoeling manueel had moeten worden ingeschakeld mits geen elektriciteit meer beschikbaar.
Om te beginnen heeft de petitie nu pas rond de 400.000 handtekeningen opgehaald. https://www.change.org/p/tegen-de-verdere-uitbating-van-de-belgische-scheurreactoren-tihange-2-en-doel-3/sign?sfmc_tk=u%2bcqofSUdzNvT97%2frf7WGBeO8NzbLA%2bUstDeLzJtpkT%2fh%2bMg5CyPb9OEdxr9J5aZ&utm_medium=email&utm_source=petition_ab&utm_campaign=triggered&j=373683&sfmc_sub=587920431&l=32_HTML&u=64507143&mid=7233052&jb=114014 Op 13 juli waren dat er nog maar 393.615. Foutieve informatie vinden jullie dus blijkbaar niet zo erg. Milieubewegingen en actiegroepen spelen een gevaarlijk spel met het klimaat! De anti-nucleaire houding van de milieubewegingen is verantwoordelijk voor de toename van fossiele energiecentrales, en dus voor de klimaatopwarming. In Zuid Afrika kan men zo bij voorbeeld niet anders dan kolencentrales bouwen om voldoende energie op te wekken. https://www.iol.co.za/business-report/energy/sa-cant-afford-to-disregard-coal-as-source-of-power-yet-16091604 In die tekst staat letterlijk; "Earthlife South Africa and the South African Faith Communities’ Environment Institute last year scored a major victory when the Western Cape High Court set aside all nuclear deals with South Africa." ... en dat terwijl (vooral de nieuwe) kernenergie veilig, flexibel, goedkoop en CO2-vrij zeer veel energie kan opwekken.