Foto Edgar Jiménez / Flickrs

Ryanair: de angst heeft plaatsgemaakt voor hoop

auteur: 

Sander Barrez

Ryanair boekte vorig jaar 1,4 miljard euro winst, maar als het personeel wat water wil drinken, dan moet het daar wel zelf voor betalen. Cabinepersoneel en piloten zijn de uitbuiting beu. Het leek onmogelijk, maar uiteindelijk is er toch een eengemaakte strijdbeweging, over de grenzen heen. En ze dienen Ryanair van antwoord.

Stuur een protestmail en steun het personeel van Ryanair op www.supportryanaironstrike.be

Ryanair boekt recordwinsten. Geld is er genoeg. En er is geen enkele reden om het personeel niet met respect te behandelen. Ze verdienen beter. En ondanks de intimidaties, rechten het cabinepersoneel en de piloten de rug. Angst heeft plaats gemaakt voor hoop en in heel Europa komt een sociale golf op die niet meer te stoppen valt. Stakingsacties over de landsgrenzen heen dwongen Ryanair om te luisteren naar haar personeel. Op 25 en 26 juli en op 10 augustus waren er historische internationale stakingen van de werknemers, ook bij ons in België. De druk stijgt en het management staat met zijn rug tegen de muur.

Over de wantoestanden bij Ryanair zijn boeken geschreven. Van de steward die kokend water over zijn been kreeg en zeven weken op hotel moest blijven zonder loon, tot de chef die citeert uit opgenomen telefoongesprekken. Of het feit dat je voor alles moet betalen, ook als je als piloot gewoon wat water wilt drinken tijdens je lange shift. De waslijst aan choquerende voorbeelden is eindeloos. Het gebrek aan respect dat het management voor de piloten en het cabinepersoneel heeft is stuitend. Op de vraag hoe Ryanairbaas O'Leary zijn personeel gemotiveerd houdt, antwoordt de man van 886 miljoen zonder verpinken: "Met angst!". In de kranten liet de CEO ook al optekenen dat hij 'gemoord zou hebben om geld te verdienen'.

Toch gaat dit verhaal verder dan de boze kapitalist O'Leary die zijn personeel onder de knoet houdt. Ryanair gaat heel ver met de uitbuiting van haar personeel. En tegenover die wanpraktijken staat het enorme winstcijfer van Ryanair: 1.400.000.000 euro in één jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook andere luchtvaartmaatschappijen het socialedumpingmodel van Ryanair overnemen. Op deze manier tracht men de concurrentie aan te gaan en de eigen winsten te verhogen. Zo moet lagekostenmaatschappij Eurowings voor Lufthansa het nieuwe Ryanair worden. Een negatieve spiraal van sociale dumping is in de maak en niemand is er veilig voor. Vandaar het enorme belang van de strijd bij Ryanair.

De EU kiest kant

Ryanair werd in het recente verleden al veroordeeld in ons land. Het Europees hof stelde duidelijk dat werknemers in België onder het Belgische recht vallen. Ryanair lapt deze veroordeling aan zijn laars en betaalt dus lonen die onder onze minimumlonen liggen, ontzegt het personeel het recht op sociale zekerheid en verhindert de opbouw van hun pensioen. Hoe is dat mogelijk? Waar blijft de wetgeving die werkende mensen beschermt? De vakbonden vragen om de Europese Richtlijn toe te passen die stelt dat het nationale arbeidsrecht van toepassing moet zijn. Dat is de logica zelve. De afgelopen maanden werd de Europees Commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen (CD&V) regelmatig gevraagd om de straffeloosheid ten opzichte van Ryanair te stoppen, maar een tijdlang deed zij alsof haar neus bloedt. Nu het sociaal verzet aan kracht wint, schuift Thyssen de hete aardappel door naar de nationale regeringen. Op deze manier voert de EU de facto een politiek ten dienste van Ryanair. Opvallend: ook in de federale regering blijft het stil. Als het erop aan komt, later minister Peeters en premier Michel het personeel van Ryanair vallen. De Europese Unie en de nationale regeringen zouden nochtans perfect maatregelen kunnen nemen om de sociale dumping in Europa te stoppen.

De PVDA ondersteunt de vakbonden in hun strijd

Als het personeel moet wachten tot de Europese Unie stappen onderneemt, dan is het ondertussen Sint-juttemis geworden. Gelukkig houden werknemers en hun vakbonden de druk op het management hoog. Ze eisen dat de lokale standaarden, contracten en wetgeving worden gerespecteerd. Dit houdt onder meer in dat de Europese richtlijn over de toepassing van het nationaal arbeidsrecht wordt gerespecteerd.

Voor de PVDA moet de concurrentie tussen verschillende landen binnen de EU stoppen. Het is een neerwaartse spiraal, die zorgt dat loon- en arbeidsvoorwaarden volledig ondergraven worden. Om de verdeeldheid te counteren zou een eenvormig werknemersstatuut voor alle Europese werknemers van Ryanair een grote stap vooruit zijn. Het personeel van Ryanair verdient in heel Europa dezelfde vormelijke contracten. Op deze manier worden werk- en rusttijden gelijkgeschakeld, komt er duidelijkheid over wanneer je betaald wordt en wanneer niet ... Eén werknemersstatuut, contracten die in ieder land gelijkgeschakeld worden, zodat het personeel er aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkgesteld wordt. In ieder land afzonderlijk moet er één werknemersstatuut van toepassing zijn. Zo wordt het personeel er aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkgesteld. Geen spelletjes meer via filialen of zusterbedrijven die lagere arbeidsvoorwaarden toepassen. Dat is de inzet.

Nu Ryanair wordt gedwongen om aan de tafel te komen, probeert het management het personeel uit elkaar te spelen door welbewust te kiezen met wie ze wil onderhandelen. Het is niet aan het management, maar aan het personeel zelf om hun rechtmatige vertegenwoordiging te kiezen. Ryanair dient daarbij de vakbonden te erkennen. Dat maakt dat het personeel veel sterker aan de onderhandelingstafel staat bij een sociaal conflict. Het sociaal overleg moet gerespecteerd worden. Vakbonden en vakbondsvertegenwoordigers moeten gerespecteerd worden.

Stuur een protestmail en steun het personeel van Ryanair op www.supportryanaironstrike.be

 

Kom op voor het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting.
 “We mogen ons niet als slaven laten behandelen in de 21ste eeuw. Op een  gegeven moment moeten we stop zeggen.”
Sarkis, steward bij Ryanair en vakbondsmilitant, getuigde voor de camera’s over de arbeidsomstandigheden en het gebrek aan rechten bij Ryanair. Daarna werd hij simpelweg ontslagen. Ryanair verwijt hem dat hij met de pers praatte. Maar eigenlijk wil het bedrijf het liefst iedereen het zwijgen opleggen, de vakbond monddood maken en een zo een voorbeeld stellen voor het personeel. Een actieve vakbondsmilitant ontslaan, net voor de grote Europese stakingsdag van 28 september, is niet onschuldig. Het is een frontale aanval op de vakbonden. Daarmee bevestigt Ryanair nogmaals haar asociale karakter. Het bedrijf trekt zich niets aan van personeel, vakbonden en klanten. De enige die welvaren bij het Ryanair businessmodel zijn de aandeelhouders, miljonair Michael O’Leary op kop.
De PVDA eist maatregelen op Europees vlak die het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting van arbeiders beschermen.

Labels