Senator wordt PVDA ontzegd: de Raad van State zou onbevoegd zijn

Welkom bij Kafka. Vandaag, 19 juni, kwam de Raad van State samen. De PVDA vroeg de beslissing om de partij geen senator toe te kennen te schrappen. Na de pleidooien gaf de auditeur zijn mening: de Raad van State zou niet bevoegd zijn voor een dergelijke kwestie. 

Volgens de berekening van de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren die de griffier van de Senaat uitvoerde, zou de PVDA geen recht hebben op een senator. De linkse partij haalde nochtans duidelijk de kiesdrempel van 5 % of de vereiste voorwaarde om een zetel te behalen. Als we de cijfers van Wallonië en Brussel optellen dan behaalde de PVDA 133.659 stemmen, goed voor 5,44 %. De griffier interpreteert de wet echter anders: volgens hem moet men 5% halen in elk van de twee regio’s: de Waalse en de Brusselse. De PVDA haalt die 5% niet in Brussel. Op die manier zet men dus een dubbele kiesdrempel in werking. Na deze beslissing diende de PVDA bij uiterste hoogdringendheid een verzoekschrift in bij bij de Raad van State met het oog op schorsing van de beslissing van de griffier van de Senaat. 

Tijdens de zitting wezen de advocaten van de PVDA, Jan Fermon en Ivo Flachet, uit dat een dergelijke lezing van de wet in strijd is met de Grondwet. Die voorziet namelijk de optelling van de verkiezingsresultaten. Ook wezen ze op meerdere absurde punten. Allereerst is het op zich al waanzinnig dat een griffier helemaal in zijn eentje de macht heeft om de samenstelling van een parlementair orgaan te veranderen: ‘Laat ons een gekke hypothese doen: een griffier beslist in een vlaag van waanzin om alle senaatszetels toe te kennen aan slechts één partij, wat doen we dan? Nee, dat een administratieve dienst een wettekst anders interpreteert en beslist over de samenstelling van de Senaat is ongehoord in een democratisch systeem’, wierp Jan Fermon op. Deze interpretatie van de wet kan tot wantoestanden leiden. ‘Stel dat een partij de absolute meerderheid haalt in Wallonië en niet opkomt in Brussel (waar ze dan minder dan 5% haalt). Die partij zou dus geen senators hebben?’
 
Op het einde van de zitting gaf de auditeur van de Raad van State zijn mening: de Raad van State moet zich onbevoegd verklaren en het verzoekschrift dat de PVDA indiende, verwerpen. Normaal volgt de Raad van State deze mening. 
 
Samengevat: de griffier van de Senaat neemt een beslissing waartegen geen enkel juridisch verweer bestaat, aangezien de instanties er niet voor bevoegd zijn. De beslissingen worden dus genomen door diegenen op wie deze beslissingen betrekking hebben en hop, daarna is niemand meer bevoegd om te oordelen over een betwisting, tenzij opnieuw dezelfden die de beslissingen hebben genomen. 
 
In het algemeen stellen we vast dat de PVDA meerdere obstakels moest trotseren die de grote partijen opwierpen om in het Parlement te geraken. In de eerste plaats de antidemocratische kiesdrempel van 5%. En van zodra de PVDA die obstakels heeft doorbroken, verwringen –of beter: ridiculiseren- die grote partijen hun eigen wetten om de legitieme aanwezigheid van de PVDA-gekozenen in de parlementaire vergaderingen te beperken. 

Sinds de stembusuitslag zagen we een opeenvolging van dat soort maneuvers: in het Waals Parlement weigerden de PS en cdH de hertelling van de 21.000 ongeldig verklaarde stembiljetten in de kieskring Charleroi, in het Parlement van de Franstalige Gemeenschap weigerde men op illegale wijze om de PVDA een vertegenwoordiger toe te kennen, en nu opnieuw in de Senaat. 
 
Het is duidelijk dat de traditionele partijen alles in het werk stellen om de doorbraak van de PVDA in de parlementaire vergaderingen te beperken. Bovendien is het absurd dat elke eis om een rechtzetting een kafkaiaanse toestand inluidt, die geen enkele onafhankelijke persoon kan oplossen. De PVDA eist dan ook dat er werk gemaakt wordt van een procedure voor het betwisten en controleren van kiesverrichtingen en postelectorale beslissingen voor een onpartijdige instantie die voldoet aan alle internationale normen van een eerlijk proces voor een onafhankelijk rechterlijk orgaan. 

Commentaar toevoegen

Reacties

Kiesdrempel 5% is klaar en duidelijk, kan niet door bediende anders geïntrigeerd worden, ik protesteer met klem