De PVDA-delegatie tijdens de 1 meistoet in Sint-Niklaas. (Foto Solidair, Jef Maes)

Sint-Niklaas, de asbesthoofdstad van Vlaanderen

auteur: 

Jef Maes

De Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas staat in rep en roer. Vlak bij een woonbuurt blijkt er een asbeststort te liggen. De uitbater neemt het hierbij niet al te nauw met de milieuvoorschriften. Niet verwonderlijk dat de bevolking – en met hen de lokale PVDA-afdeling – de onmiddellijke sluiting van het stort eist. 

“Sint-Niklaas, asbesthoofdstad van Vlaanderen”, zo kopte dagblad De Morgen naar aanleiding van het verschijnen van Het boek van Sint-Niklaas1(uitgeverij EPO) van de pen van Johan De Vos. Dat het vroegere asbestverwerkende bedrijf SVK tot in 1998 op een onverantwoorde manier met asbest omging was algemeen gekend. Maar dat er tot vandaag asbest wordt gestort in de achtertuin van de huizen van de Driegaaienstraat en de Langhalsbeekstraat, was voor velen een verrassing.

Buurtbewoners werden ongerust, de lokale pers bracht verslag uit en de PVDA was in groten getale aanwezig op de 1 meistoet met een opvallende delegatie in witte pakken, achter het spandoek “Asbeststort moet dicht”. Het Sint-Niklase stadsbestuur van N-VA, sp.a en Groen probeerde de gemoederen te bedaren en nam het initiatief tot een informatievergadering op 3 mei op het stadhuis. Ruim 150 mensen daagden op in de hoop iets wijzer te worden en te horen hoe men deze etterbuil zou saneren.

Asbestoverlijdens drie keer hoger dan Vlaams gemiddelde

Ze keerden teleurgesteld naar huis terug. Schepen Geerts (sp.a) schoof de hete aardappel door naar drie ambtenaren die de mensen mochten geruststellen: “Er is geen gevaar” en “Het risico is aanvaardbaar”, klonk het unisono. Wat iedereen wel heeft onthouden, is dat 145 mensen de voorbije tien jaar aan asbest zijn overleden in Sint-Niklaas, drie maal meer dan het gemiddelde in ons land. Maar de bevoegde politici staken zich weg achter drie ambtenaren om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat deed de ongerustheid en de woede bij de mensen alleen maar toenemen.

Ondertussen had een buurtbewoner een klacht ingediend bij de Vlaamse Milieu Inspectie. Die stelde vast dat SVK, de uitbater van het stort, de milieuwetgeving aan zijn laars lapt. Het asbestafval wordt namelijk niet altijd bedekt op het stort, hoewel dit wettelijk verplicht is. SVK werd aangemaand om onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen. Maar wie kan garanderen dat volgende maand dezelfde inbreuken zich niet opnieuw voordoen? Wie garandeert dat SVK zich aan de wetgeving gaat houden? Moeten buurtbewoners steeds opnieuw klachten indienen? Want volgens buurtbewoners worden er door SVK regelmatig breuken gepleegd op de milieuwetgeving.

Direct sluiten

De PVDA dringt daarom aan om het stort per direct te sluiten. Toen in het slachthuis van Tielt overtredingen werden vastgesteld die extreem dierenleed veroorzaken, werd het slachthuis (terecht) binnen de 24 uren gesloten. Waarom past men dit niet toe op het asbeststort in Sint-Niklaas waar het gaat om de gezondheid van de mensen? Het stort ligt op minder dan honderd meter van huizen in de buurt en op minder dan een kilometer van de stadskern. SVK heeft er met zijn onzorgvuldig gebruik van asbest voor gezorgd dat Sint-Niklaas volgens het Asbestfonds bij de top drie gemeenten staat met het meeste asbestslachtoffers. Sint-Niklaas zit in de “rode zone”, zijnde tussen de 21 en 30 erkende asbestslachtoffers per 10.000 inwoners. Het gaat hier enkel over de erkende dossiers. Je kan er van op aan dat het aantal effectieve slachtoffers veel hoger ligt.

700.000 euro

Dat is de winst die SVK jaarlijks binnenrijft met het asbeststort2. Eerst legde SVK het Waasland vol met asbestplaten om daarna fors te verdienen aan het verwijderen ervan. Asbest zit verwerkt in vele huizen, stallen en tuinen. De bewoners moeten die onder deskundige begeleiding gratis kunnen verwijderen, vindt de PVDA. Sanering moet gebeuren op kosten van de producenten, de asbestlobby. Zij zijn verantwoordelijk. De overheid moet er op toezien dat veilige opslag van het asbestafval gegarandeerd is. Vitrificatie (verglazing) is volgens de huidige stand van de wetenschap een veilige mogelijkheid. Het probleem vereist een grondige en snelle aanpak om te beletten dat er nog meer slachtoffers vallen.

1 http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789462670921
2 http://www.tijd.be/ondernemen/bouw/Ophef-bij-de-lilliputter-van-Brusselse-beurs/9763867

Werk mee aan het Zwartboek

Achter elk asbestslachtoffer schuilt een mens, een familie die vaak door de hel is gegaan. De PVDA werkt aan een Zwartboek en wil daarmee de slachtoffers een gezicht geven, het menselijke verhaal achter de cijfers schetsen. Beschik je over nuttige informatie, ben je zelf slachtoffer geworden van asbestvervuiling of heb je getroffen familie of vrienden? Deel je getuigenis (al dan niet anoniem) om de impact van de vervuiling te onderlijnen. Stuur een email naar pvdasint-niklaas@outlook.com of SMS naar 0472 41 79 14 . Wij nemen contact met u op.

Infovergadering

Dinsdag 30 mei 2017 om 20.00 uur zaal De Graanmaat, Grote Markt Sint-Niklaas.

Met:
- Jan Fermon, advocaat van de slachtoffers van Eternit
- Frans Van Acoleyen, dokter, specialist inzake asbest
- vertegenwoordiger ABEVA (Asbest in België: Vereniging van asbestslachtoffers)
- Pieter Heymans, actiecomité ASBESTSTORT DICHT
- Professor Ben Neméry, KU Leuven, dé asbestspecialist in ons land.

Inkom gratis – iedereen is welkom

Op tv

Pano: Vlaanderen Asbestland: woensdag 17 mei om 21.25 u. op Eén! Must see!

Zie: https://www.facebook.com/vrtpano/videos/10156226383419625/