Foto Solidair, Dieter Boone

Sociaal overleg: de verwachtingen blijven hooggespannen

Op 15 januari hebben regering, vakbonden en patroonsorganisaties elkaar ontmoet. Voor Karel Van Eetvelt van patroonsorganisatie Unizo had deze ontmoeting de bedoeling dat de regering wou tonen dat ze wel een voorstander is van het sociaal overleg. Uit schrik voor nieuwe acties?

Regering en patroons doen er alles aan om te vermijden dat er opnieuw sociale acties komen. Elk van hun toegevingen houden verband met hun schrik voor een hervatting van het sociaal verzet. Maandenlang herhaalden de patroons dat elke loonsverhoging uitgesloten was, maar vandaag zijn ze wel bereid om over kleine loonsverhogingen te discuteren schrijft de krant Le Soir. “De patroons vrezen dat sommigen loonsverhogingen met stakingen gaan proberen afdwingen als er op nationale schaal geen loonsverhoging komt” schrijft Le Soir. “En dus verkiezen ze een kleine loonsverhoging voor iedereen boven de chaos in sommige sectoren en misschien nog grotere loonsverhogingen.”

De verandering van toon bij de regering en de eerste kleine toegevingen zijn op rekening te schrijven van het enorme sociaal verzet van de werknemers van heel het land gedurende de maanden november en december.

We gaan naar zeer moeilijke onderhandelingen

  • Wat de lonen betreft eisen de vakbonden het behoud van de index en een marge voor loonsverhogingen. Zelfs binnen het kader van de loonwet van 1996, bestaat er ruimte daarvoor (voor het behoud van de index en voor loonsverhogingen). Als men rekening houdt met de voorziene loonsverhogingen in de buurlanden, met de aangekondigde verlaging van de patronale bijdragen hier en met de hele waaier van loonsubsidies, kent België een loonachterstand ten opzichte van de buurlanden en geen loonkloof. Daar zijn regering en patroons het niet mee eens. Zij noemen dat “dagdromen”. Het enige cijfer dat tot nu toe circuleert is dat er een marge is van 0,3 à 0,5%, maar dan wel met behoud van de indexsprong. In zo'n scenario zouden de werknemers in ons land tussen de 1,5 en 1,7% koopkracht verliezen.
  • Wat de tax-shift betreft, eisen de vakbonden maatregelen die echt de vermogens doen betalen.
    En dat op een serieuze manier en niet met puur symbolische maatregelen. Binnen de regeringspartijen zelf bestaan daar meningsverschillen over. Er bestaat alleen een vage belofte dan ook “andere inkomens” zullen moeten bijdragen en niet enkel de inkomens uit arbeid.
    Wat wil dat concreet zeggen? Het enige wat daarover op tafel ligt is dat men opnieuw de werkende bevolking wil doen betalen via btw-verhogingen , “groene” belastingen en daarnaast misschien nog de inkomens uit vermogen. De vakbonden hebben al aangekondigd dat ze niet moeten weten van een tax-shift via btw-verhogingen. Dat zou er opnieuw op neerkomen de werknemers – op nog een meer onrechtvaardige manier – te belasten en de grote fortuinen te sparen.

Regering blijft bij pensioen op 67

  • Een belangrijke reden voor het massale sociaal verzet waren de pensioenmaatregelen van de regering en de verlenging van de loopbanen in het bijzonder.
    En wat is het antwoord van de regering? Ze belooft dat er in april daarover gaat gediscussieerd worden. Maar binnen dat discussiekader is het enige wat te bespreken valt de lijst van de zware beroepen. Voor al de rest doet de regering geen enkele toegeving. Ze blijft bij haar voornemen om iedereen langer te doen werken en om van 67 jaar – en niet meer van 59 jaar zoals nu voor de meerderheid van de mensen – de “norm” te maken waarop gestopt wordt met werken.
  • Over de besparingen in de openbare diensten, het is niet duidelijk waar die aan bod gaan komen in het sociaal overleg zoals het nu voorligt. Het interprofessionele is altijd een sterke troef geweest in de voorbije acties.

Resultaat heel onzeker

Het beloven zeer moeilijke onderhandelingen te worden. De verschillen in visie tussen de patroons en de regering enerzijds en de vakbonden anderzijds zijn enorm. De vraag blijft of de vakbonden hun visie gaan kunnen doordrukken zonder nieuwe acties. Binnen enkele weken zullen de vakbonden hun evaluatie maken.

 

Lees ook : Het scenario van de regering om de sociale actie te stoppen