Foto Solidair, Sophie Lerouge

Sociaal verzet tegen pensioen met punten heeft al gescoord. Ja, het kan!

Je hoort wel eens: “Het heeft geen zin om actie te voeren, de regering luistert toch niet naar de mensen.” Het klopt dat de regering liever luistert naar de elite dan naar de gewone werkmensen, maar toch moet ze plooien voor druk van onderuit door mobilisatie. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

De feiten op een rijtje:

  • Op 28 oktober 2017 zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): “Voor het einde van het jaar zal ik een wetsontwerp indienen over het pensioen met punten.” (Het Belang van Limburg)
  • Op 19 december 2017, de dag van de eerste betoging voor de pensioenen, verklaart hij dat hij in de lente een tekst wil indienen. (La Libre)
  • Op 15 januari 2018 laat hij weten dat hij in juni een tekst wil voorstellen.
  • Op 28 april 2018 verklaart Bacquelaine in La Libre Belgique: “Het is niet absoluut nodig dat de tekst voor het einde van de legislatuur goedgekeurd wordt. We moeten de mensen eerst nog beter informeren.” 
  • Op 27 mei, kort na de grote pensioenbetoging van 16 mei, zegt Vincent Van Quickenborne – de pensioenspecialist van Open Vld en voormalig minister van Pensioenen – op tv: “Het klopt dat het pensioen met punten in het regeerakkoord staat. Maar het zal er waarschijnlijk niet komen. De minister heeft dat twee weken geleden ook bevestigd. Hoe dat komt? Het is een drastische hervorming van het systeem. Jammer genoeg heerst er onzekerheid. Mensen hebben doen verstaan dat pensioenen kunnen dalen als de economische conjunctuur tegenzit. En daar zijn we als politici tegen. (…) Het systeem met punten zoals het wordt voorgesteld, gaat de goede richting uit. (…) Maar de tijd is er blijkbaar nog niet rijp voor. En om eerlijk te zijn, de verkiezingen zijn te dichtbij om daarover nog een beslissing te nemen.”

Wat de liberaal zegt, komt neer op het volgende: door het sociaal verzet hebben te veel mensen begrepen dat het pensioen met punten een soort tombola wordt, afhankelijk van de economische groei en de levensverwachting, waardoor we automatisch langer zullen moeten werken voor minder pensioen. Als we in die gevoelige materie nog voor de verkiezingen dingen willen doorduwen, gaan we veel van onze pluimen verliezen.

Waarom zet regering stap achteruit?

Er zijn meerdere redenen waarom de regering heeft moeten inbinden onder druk van het sociaal verzet.

Om te beginnen is het pensioendossier al het dossier dat het meeste woede opwekt. Het ligt heel gevoelig bij de bevolking.

De druk kwam ook van alle kanten. De beweging was nationaal, interprofessioneel, in gemeenschappelijk vakbondsfront én met steun van de bevolking.

Tot slot was er ook een duidelijk doel, zoals op de betoging van 16 mei waar 70.000 mensen duidelijk ‘neen tegen het pensioen met punten’ hebben gezegd.

Die eenheid en die duidelijke doelstelling hebben de regering ertoe gedwongen haar pensioen met punten uiteindelijk in te trekken. En wat geldt voor het pensioen met punten, geldt ook voor het dossier van de zware beroepen.

Als we de mensen dus blijven informeren en op grote schaal in beweging brengen, en we de eenheid bewaren zonder ons te laten verdelen, tussen openbare sector en privésector, Vlamingen en Walen, jong en oud, dan kunnen we de regering op haar stappen doen terugkeren. Als we vastbesloten zeggen dat “werken tot 67 jaar zwaar is voor iedereen” en in september opnieuw massaal op straat komen, dan kunnen we de regering terugfluiten.

Bijna 40.000 mensen hebben de petitie al getekend.

Op naar de 50.000: www.blijfvanonspensioen.be

 

Pensioen met punten: inzet van strijd in heel Europa

Het pensioen met punten duikt in heel Europa op. Het is een recept dat werkgevers en regeringen overal willen invoeren. Want ja, voor hen is dat heel interessant, zo’n systeem dat mensen automatisch langer doet werken voor minder pensioen.

Manifestatie voor de pensioenen in Spanje. (Foto Jorge Lizana / Fotomovimiento)

Spanje

Sinds de herfst van 2017 komen tienduizenden “pensionistas” geregeld op straat in meer dan zeventig steden in heel Spanje. De twee grootste vakbonden hebben ook al in heel het land grote acties georganiseerd, zoals op 1 mei.

Ze eisen de intrekking van een hele reeks antisociale hervormingen die enkele jaren geleden zijn ingevoerd en waarvan de gevolgen nu volop voelbaar worden. Een van de gewraakte maatregelen is een variant van het pensioen met punten die de Spaanse regering een “houdbaarheidsfactor” noemen (factor de sostenibilidad). Concreet komt het erop neer dat gepensioneerden koopkracht verliezen in functie van de economische situatie, de begroting en de levensverwachting.

Frankrijk

De Franse president Macron maakte eind mei bekend dat ook hij alles in gereedheid wil brengen voor een systeem van pensioen met punten.

Deze hervorming past in een breder kader van afbraak van statuten door de regering. Vooral de werknemers van het spoor worden getroffen. Zij zetten een van de grootst sociale bewegingen van Europa van de laatste jaren in gang. Fabien Gay, senator van de Franse Communistische Partij (PCF) hekelde die gang van zaken: “Jullie willen de scalp [het statuut] van de spoorwerkers, maar in werkelijkheid willen jullie de pensioenen neersabelen. Want het statuut van de spoorwerknemers hangt samen met het pensioen, en morgen willen jullie alle pensioenen van alle werknemers van het hele land tot het laagste niveau terugbrengen.”

De slechte voorbeelden: Zweden en Duitsland

Maar wat geeft dat in de landen waar het pensioen met punten al bestaat?

Duitsland telt 2,7 miljoen 65-plussers die onder de armoedegrens leven. Sinds de invoering van het systeem zijn de pensioenen met 10% gedaald in vergelijking met de lonen.

In Zweden bestaat het systeem ook. Daar moeten de mensen nu tot hun 68ste werken om hetzelfde pensioenbedrag te hebben als ze vroeger op hun 65ste hadden. En ja, de Zweden mogen stoppen met werken op 65. Maar dan krijgen ze een pak minder pensioen. Velen hebben dus geen keuze en moeten blijven werken.

Is dat wat we willen? De overwinning – hoe tijdelijk ze misschien ook is – die we in België haalden op het pensioen met punten is een bron van motivatie voor de strijd in Frankrijk en Spanje. Omgekeerd kunnen de Franse en de Spaanse strijdbewegingen ook ons inspireren. Overal wordt dezelfde strijd gevoerd tegen een Europa dat de mensen steeds verder uitperst om een kleine financiële elite te bedienen.

Het pensioen met punten, wat is dat ook weer?

Ter herinnering: het pensioen met punten is een mechanisme waarmee de regering ons automatisch langer kan doen werken of ons minder pensioen geven in functie van de levensverwachting en de toestand van de begroting. Dat systeem bestaat in Zweden al enkele jaren en vandaag moeten de Zweden tot hun 68,5 jaar werken om even veel pensioen te hebben als voorheen op 65. Ook in Duitsland kennen ze dat systeem. Het werd er in 2002 ingevoerd en het pensioenbedrag is er in vergelijking met de lonen 10% gedaald.

Commentaar toevoegen