Foto Astrid Westvang / Flickr

Sociale inspectie ontmantelen? Geen vrij spel voor sociale dumping, reageert PVDA

auteur: 

Webredactie

Philippe De Backer, de staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, zou van plan zijn de Sociale Inspectie te ontmantelen. De PVDA begrijpt de ongerustheid van de vele mensen – de magistraten, inspecteurs, syndicalisten … - die in de sector actief zijn. Voor de PVDA betekent zo’n ontmanteling dat de regering vrij spel geeft aan sociale fraude en sociale dumping.

De Sociale Inspectie heeft onder meer als opdracht op bouwwerven te controleren of de daar aanwezige bouwvakkers wel degelijk allemaal een arbeidsovereenkomst hebben en een loon ontvangen en of hun werkgever voor hen sociale bijdragen betaalt.

De 230 inspecteurs en de andere medewerkers van de dienst zouden verspreid worden over de andere eenheden van de Sociale Zekerheid.

De PVDA begrijpt de ongerustheid van de vele mensen – de magistraten, inspecteurs, syndicalisten … - die in de sector actief zijn. Voor de PVDA betekent zo’n ontmanteling dat de regering vrij spel geeft aan sociale fraude en sociale dumping.

Het is namelijk niet zo dat de Sociale Inspectie geen werk heeft. Onlangs nog geraakte bekend dat 65% van de gecontroleerde bouwondernemingen fraudeert. Een schokkende illustratie hiervan was de ontdekking van de Sociale Inspectie op de grote werven van Charleroi Rive Gauche, waar 80 Egyptische, Kossovaarse en Albanese arbeiders zes maanden lang hadden gewerkt zonder dat ze ook maar enig loon hadden ontvangen.

Zonder de diensten van de Sociale Inspectie hebben we geen enkel middel meer om de complexe constructies te ontrafelen van getrapte onderaannemingen waarmee de werkgevers-opdrachtgevers lucratieve contracten kunnen binnenrijven. Van deze constructies zijn niet alleen de eigen werknemers van de onderaanneming de dupe maar ook de Belgische werknemers, wier loon- en arbeidsvoorwaarden onder druk van die sociale dumping steeds maar achteruitgaan. Plots worden betaalde pauzes afgeschaft, verplaatsingen die vroeger onder de arbeidstijd vielen, worden niet meer betaald onder het sectoraal minimum van mobiliteit of zelfs niet. En er is de steeds verder gaande flexibilisering op vlak van overuren, zaterdagwerk, en ga zo maar door.

Dikwijls gaat het over buitenlandse werknemers die naar hier worden gedetacheerd om een tijdelijke opdracht uit te voeren. In België zijn er jaarlijks 120.000 gedetacheerde werknemers, vaak Oost-Europeanen. De loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarin de gedetacheerde werknemers werken zouden ook voor hen moeten gelden, maar vaak is dat niet het geval. Op die manier worden de bedrijven die met degelijke contracten werken, kapot geconcurreerd, want ze kunnen niet op tegen de malafide concurrenten die vaak op allerhande manieren hun loonfactuur drukken.

Volgens de Confederatie Bouw hebben tussen 2013 en 2015 alleen al in Vlaanderen minstens 1.800 werkgevers hun bedrijf gesloten. Voorbeeld: zopas besliste de grootste cementgroep Holcim vijf van zijn betoncentrales te sluiten. Holcim is immers, net als de meeste andere betonfirma’s, langlopende contracten aan het afsluiten met deloyale concurrenten, concurrenten die hun vrachtwagens overladen, die werken met chauffeurs zonder het statuut van bouwvakker of betonmixerchauffeur, die de rusttijden niet respecteren … op alle gebied overtreden ze de wet, maar Holcim sluit er wel contracten mee af. En zo gaan een pak jobs verloren.

De voorbije dertig jaar heeft de Sociale Inspectie een robuuste ervaring opgebouwd in het actief bestrijden van sociale fraude. De dienst telt 300 ambtenaren, 230 van hen werken als controleur of inspecteur. In 2015 hebben zij 2.905 processen-verbaal opgesteld en hebben ze 123 miljoen euro kunnen recupereren voor de Sociale Zekerheid, die dat geld meer dan nodig heeft.

De PVDA eist de versterking van de middelen voor de dienst Sociale Inspectie. En niet diens ontmanteling. Voor de linkse partij kan de regering in geen geval de rol spelen van massale fraude aan te moedigen maar moet ze integendeel haar volle steun geven aan de mensen die deze fraude dag in dag uit bestrijden.